enceladus

Teplo na Saturnově měsíci značně převyšuje jeho očekávané vysoké stáří

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org/přeložil M. T. – 3/2011)

Enceladus, malý měsíc obíhající planetu Saturnv prstenci E, se stal v posledních letech zdrojem četných překvapivých astronomických objevů. Další ze zpráv o nich je opět jednou z těch, které vyvracejí dřívější předpoklady. Badatelé z Laboratoře tryskového pohonu NASA zjistili, že v nitru Encelada vzniká mnohem více tepla, než by si byli kdy mysleli.

Sonda Cassini shromažďovala data o tepelném výkonu měsíčku. Tato sonda již dříve studovala podobným způsobem Saturn a zjistila, že tato planeta je příliš horká v rozporu se standardním kosmologickým modelem, který předpokládá její vysoké stáří (1). Podle zmíněného standardního modelu se Enceladus podobně jako ostatní měsíce a planety sluneční soustavy oddělil při rotaci obřího oblaku horkých plynů před několika miliardami let. Po pár milionech let prý planety i měsíce tohle původní teplo (pro které ostatně také neexistuje vysvětlení) vyzářily do okolního vesmíru. Z tohoto důvodu postulují evolucionističtí astronomové proces neustálého „tření vyvolaného slapovými silami“ jako zdroj produkující teplo, které nyní registrujeme.

Teplo naměřené na Saturnově měsíci vysoce převyšuje očekávané vysoké stáří.jpg

Enceladus. Image credit: NASA/JPL/SWRI/SSI

Měsíc se smršťuje a natahuje působením přitažlivých sil, jak se přibližuje a vzdaluje od sousedních těles, a to generuje v jeho skalnaté kůře tření. Studie vypracovaná roku 2007 společností JPL (Laboratoř tryskového pohonu) odhadla, kolik tepla vygenerovaného za mnoho milionů let slapovým třením Enceladus vyzářil. Vědci vypočítali, že slapové síly zřejmě nevygenerovaly více než 1.1 gigawattů tepla; malé množství ho vzniklo též přirozenou radioaktivitou uvnitř měsíčku.

Tenhle odhad však zřejmě zdaleka neodpovídá realitě, ze které vyplývají mnohem větší hodnoty. Titulek tiskové zprávy JPL hlásá, že „terén na jižním pólu Saturnova měsíce Enceladus vyzařuje mnohem více energie, než se vědci původně domnívali“ (2). Zpráva zveřejněná v časopisu Journal of Geophysical Research konstatuje, že „energie terénu na Enceladově jižním pólu činí 15.8 ± 3.1 gigawattů“ (3) – více než 10krát tolik než vědci očekávali!

Roku 2009 referoval časopis ICR News o obřím oblaku ledových částic tryskajících z trhliny ve zmíněném měsíci (4). Je-li Enceladus starý miliardy let, pročpak se potom energie plynů ženoucích tenhle gejzír nevyčerpala již před mnoha miliony let? Na tuhle otázku nedal dosud nikdo ze zastánců starého vesmíru uspokojivou odpověď.

Je-li však Enceladus starý jen tisíce let, jak odpovídá písemnému svědectví Stvořitele, pak je problém podobných oblaků vyřešen – stejně jako přítomnost tak vysoké teploty. Enceladus tak stále září mladistvým půvabem (5).

Odkazy:

1. Thomas, B. Where Is the Universe Headed–to Order or Chaos? ICR News. Posted on icr.org November 30, 2010, accessed March 11, 2011.

2. Cassini Finds Enceladus is a Powerhouse. Jet Propulsion Laboratory press release, March 7, 2011.

3. Howett, C. J. A. et al. 2011. High heat flow from Enceladus‘ south polar region measured using 10–600 cm-1 Cassini/CIRS data. Journal of Geophysical Research. 116: E03003.

4. Thomas, B. Planetary Quandaries Solved: Saturn Is Young. ICR News. Posted on icr.org May 7, 2009, accessed March 11, 2011.

5. Coppedge, D. 2006. Enceladus: A Cold, Youthful Moon. Acts & Facts. 35 (11).

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na