canaanitedna-stage

Starověká kenaanská DNA potvrzuje biblickou přesnost

Jakub Haver Bible, křesťanství, náboženství 3 Koment.

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

(na stránkách ICR článek zveřejněn 14/8/2017, přeložil Jakub Haver – 8/2017)

Nedávno se objevila zpráva o sekvenování starověké lidské DNA nalezené v kostech, které mají být asi 4 000 let staré. DNA byla nalezena v libanonském Sidonu na břehu Středozemního moře.1 Tato oblast světa odpovídá starověké fénické civilizaci, která pochází z Kenaanců, zmíněných v Bibli. Numeri 13:29 mluví o jejich specifické poloze: „Amalechitci bydlí v zemi jižní; Hetejští, Jebuzejští a Amorejští bydlí v horách; a Kanaanejci bydlí u moře a podél břehů Jordánu.“

Vědci, kteří se podíleli na projektu sekvenování DNA zjistili, že více než 90 procent současných Libanonců pochází pravděpodobně z původních Kenaanců, zbytek pochází z jiných euroasijských skupin.2 Není překvapením, že skeptici Bible přišli rychle s kritikou, že tyto výsledky poněkud vyvrací Písmo. Například článek v Cell Press News uvedl: „Byli [Kanaanci] skutečně vyhlazeni, jak říká Bible?“ 1

Avšak Bible nemluví o vyhlazení!

Zatímco Bůh přikázal Izraelitům, aby vyhladili Kenaance ze země, kterou dostali, Bible jasně dokumentuje, že Izraelci neuposlechli Boha a odmítli dodržet instrukce zaznamenané na třech různých místech (Jozue 17: 12-13, Soudců 1: 27-33 , Soudců 2: 1-3). Jak se ukázalo, Kenaanci prožili určitý zlom a v pohodě přežili.

Zde je pozoruhodná pasáž z Bible, která potvrzuje Boží výrok o tom, že nechá bývalé obyvatele Kenaanu i nadále žít v zemi kvůli neposlušnosti Izraele:

„Z Gilgalu do Bokimu vyšel Hospodinův anděl a volal: „Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ´Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země – jejich oltáře zbořte!´ Vy jste ale neuposlechli můj hlas! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ´Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.“ (Soudců, 2: 1-3)

Znovu tak věda potvrzuje, že Písmo je historicky přesné – tentokrát s pomocí nových technologií, které pomáhají sekvenovat starověkou DNA. Očekáváme na další objevy.

Odkazy:

  1. Who were the Canaanites? Ancient human DNA evidence yields answers. EurekAlert! Posted on eurekalert.org July 27, 2017, accessed August 3, 2017.
  2. Haber, M. et al. Continuity and Admixture in the Last Five Millennia of Levantine History from Ancient Canaanite and Present-Day Lebanese Genome SequencesAmerican Journal of Human Genetics. Published online before print July 27, 2017. DOI: 10.1016/j.ajhg.2017.06.013>
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

3 Komentáře zapnuto "Starověká kenaanská DNA potvrzuje biblickou přesnost"

Upozornit na
pavelkabrt
Ďábel je v hebrejštině též označován jako „stn“, satan, odpůrce, může tím být i vyjádřeno „klást odpor“, rezistenci. Kolik už jsem potkal lidí, kteří neuměli prakticky nic jiného než bořit, kazit, kritizovat, zpochybňovat, šťourat, odporovat a podrývat i slušně podložená fakta, nebo prostě jen výsledek něčí práce. Je pro mne záhadou, že tito lidé si přesto o sobě myslí, jak jsou kreativní, moudří a jak jejich zpochybňování či kritika pomáhá pokroku a růstu dobrého díla. Ježíš si toto nemyslel: Pokud mám sám trám v oku, nemám právo čistit oči druhých,… Číst vice »
admin
jhk – vlasta Byli [Kanaanci] skutečně vyhlazeni, jak říká Bible? Když jsem tuhle větu četl, hned mi to připomnělo jinou, ale velmi podobnou větu, kterou lstivě položil Had: „Opravdu vám Bůh řekl, že nesmíte jíst ze žádného stromu v Ráji?“ (Genesis 3:1) Je to pořád stejná píseň: Had používá stále stejných zbraní dnes, jako tehdy. V tomto případě je to veleúspěšný mix „Kousek pravdy + kousek lži“. Jak víme, Bible neříká, že Kanaanci byli vyhlazeni, ale že „měli být“ vyhlazeni – avšak nebyli. Stejně tak všichni, kdo četli v Bibli… Číst vice »
jhk - vlasta

„Byli [Kanaanci] skutečně vyhlazeni, jak říká Bible?“ 1– to je jedno, zdali je Bible faktická nebo ne. Stejně je to mýtus, tak co, ne? I kdyby se Bible prokázala jako pravdivá, tak to člověk stejně nepřijme, protože mu to jeho „přesvědčení/věda“ zakazuje – 1. přikázání vědce – nebudeš vyznávat ID……