Sdělení pana Petra Cibulky čtenářům

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Na žádost pana Petra Cibulky zveřejňujeme reciprocně jeho článek na tomto webu.

DNEŠNÍ EVROPSKÁ UNIE JAKO MARXISTICKÝ SOVĚTSKÝ SVAZ ???

Autor: Petr Cibulka
Vydáno dne 21. 12. 2009
Zdroj: www.cibulka.net

Místo předmluvy stálá výzva k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti, pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella „1984“ – pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem – nemají stát nevratnou skutečností!

Když před čtyřiceti lety odcházel do penze šéf západoněmecké zpravodajské služby BND Reinhard Gehlen, varoval:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.

NAPSANÉ TO V „NAŠICH“ RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH NENAJDETE NIKDE! Kromě základního pravidla, které v roce 1613 zvěčnil John Harington:

VLASTIZRADA SE NIKDY NEVYPLÁCÍ! PROČ TOMU TAK JE? PROTOŽE KDYŽ SE VLASTIZRADA VYPLÁCÍ, NIKDO SE JI UŽ VLASTIZRADOU NEODVÁŽÍ NAZVAT!

PEKLO, KTERÉ NÁS VŠECHNY PO ZÁSLUZE ČEKÁ, POKUD SE NEVZEPŘEME SVÝM ZKORUMPOVANÝM MOCNÝM A NEZAČNEME ZA SVOJI SVOBODU SAMI BOJOVAT!!!

Základní motto:

Pokud čtyři české tajné služby nedokázaly za 20 let postavit před soud ani jednoho ruského agenta, pak to může znamenat pouze dvě věci:

Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli…
Ve vedení našeho státu byli a jsou pouze ruští agenti!

Buď platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami – na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené komunistické diktatury a 21 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících 20-ti let (post) komunismu – která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější…

Na tuto základní otázku, která zásadním způsobem ovlivňuje náš život, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme – pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem – velice snadno a rychle sami odpovědět! Viz:

PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské Pravdy a Lásky KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia – zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků – dodnes „demokraticky“ vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!!

Řešení je dobře známé: ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITIKA VÁŽENÉHO HLASU A PŘÍMÉ DEMOKRACIE ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ PSYCHOTRONIKA, TEDY OBČANSKÁ VŠEVĚDOUCNOST = ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITICKÁ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ REVOLUCE KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ, PRAVDĚ A SPRAVEDLNOSTI. Jde o naše vlastní přežití jako svobodných a zodpovědných Lidí Dobra.

V případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů při rozhodování se obraťme s důvěrou na naši osvědčenou čtyřdílnou Nápovědu:

Síly Antikrista se představují: KAREL MARX – nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní mocní – nemocní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!

LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A POLITICKO-MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ

Proč „naši“ mocní a vlivní nechtějí USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským tandemem nejvyšší satanské Pravdy a Lásky“ KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešni ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)

DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO – ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!

Jediný způsob, jak se proti tomu všemu můžeme VČAS a ÚČINNĚ bránit, se dozvíme v následujících dvou dokumentech:

Základní kurz politické a občanské vševědoucnosti:

KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!!

Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické kyvadlo: ZNÁTE POLITIKA LET 1989-2009 NA VLÁDNÍ ÚROVNI, JENŽ NEPRACUJE PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉHO A BUDETE ODMĚNĚNI!!!

Za politickou stranu – s nejdelším programovým názvem zásadního systémového a hodnotového významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích – Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození.

VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO – ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE , TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS !!!

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – PODPOŘIT politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net

DNEŠNÍ EVROPSKÁ UNIE JAKO SOVĚTSKÝ SVAZ ???

Před nedávnem vznikly české informační stránky, věnované propagaci a obhajobě koncepcí inteligentního plánu stvoření www.kreacionismus.cz

Je nutné si uvědomit, že kreacionismus je dnes podle rezoluce EU politicky nebezpečný:
http://kreacionismus.cz
http://www.revuepolitika.cz/clanky/68/rada-evropy-proti-inteligentnimu-p…
http://www.revuepolitika.cz/clanky/68/rada-evropy-proti-inteligentnimu-p…

Vyskytují se z těchto kruhů i hlasy, že prý chce nastolit teokracii:
http://www.euportal.cz/Articles/2101-nebezpeci-kreacionismu-aneb-co-je-v…

Z dnešní Evropské unie zní i mnohé další podobné marxistické nesmysly. Není se čemu divit. Viz následujících 8 nejdůležitějších analýz a dokumentů v češtině:

IDEOLOGIE „POLITICKÉ KOREKTNOSTI“ – TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU – JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

Co je všeobjímající sametová tyranie ideologie „politické korektnosti“ ve skutečnosti??? POKRAČOVÁNÍ SKRYTÉ MARX-LENINSKÉ TOTALITNÍ GENOCIDY JINÝMI PROTIZÁPADNÍMI PROSTŘEDKY!!!

Politicky nekorektní – ALE O TO PRAVDIVĚJŠÍ – průvodce světem vládnoucích lží a manipulací: Průlomová kniha – světový čtenářský bestseler – vědce Jonathana Wellse: DARWINISMUS A INTELIGENTNÍ PLÁN

http://www.idealknihy.cz/idealknihy/eshop/3-1-Politicky-nekorektni-pruvo…
http://www.webareal.cz/idealknihy/eshop/3-1-Politicky-nekorektni-pruvodce

Frank Ellis, profesor na katedře ruských a slovanských studií na University of Leeds ve Velké Británii: MULTIKULTURALISMUS A MARXISMUS

Rakouský germanista, historik a filosof profesor Konrad Paul Liessmann: KDE DNES ŽIJEME? V ANTIOSVÍCENECTVÍ A NEOFEUDALISMU!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091603

JAK S NÁMI LEVICOVÍ NOVINÁŘI VŠECH ODSTÍNŮ V MASMÉDIÍ MANIPULUJÍ, KDYŽ SKUTEČNĚ PRAVICOVÍ NOVINÁŘI DNES DO MASMÉDIÍ PŘÍSTUP NEMAJÍ!!!

REBOLŠEVIZACE SVĚTA JAKO ZRCADLOVÝ OBRAZ REKATOLIZACE SVĚTA: NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ SATANSKÉ STRATEGIE VLÁDNOUCÍCH LIDÍ ZLA K DOSAŽENÍ NEMĚNNÉHO CÍLE VATIKÁNU – MOSKVY – BRUSELU – PEKINGU = OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU PROSTŘEDNICTVÍM CENTRALIZACE A MONOPOLIZACE VEŠKERÝCH INFORMACÍ, MYŠLENEK A MOCI NAD NÁMI VE SVÝCH VLASTNÍCH KRIMINÁLNÍCH RUKOU

ZÁKLADNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ANALÝZA SKRYTÉHO OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU: PODVOD OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRÁVNÍHO STÁTU A PRVNÍ KROK NA NAŠÍ CESTĚ KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ: Běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO – ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!

Dnes jsme v první den roku zařadili na server varovný příklad spojení marx-leninského komunismu a darwinismu, článek o Mao Tse Tungovi.

Ten zavraždil podle posledních výzkumů 77 milionů lidí, což je více, než zahynulo v I a II. světové válce dohromady, čímž překonal i socialistický masový teror v komunistickém Rusku V.I.Lenina a J.V.Stalina a několikanásobně i nacistický teror v socialistickém Německu Adolfa Hitlera!!!

Kreacionismus podporují hlavně lidé věřící v Boha, ale nemusí být ani zdaleka vázán přímo na náboženství.
Viz například celá rozsáhlá oblast duchovní vědy:

ZÁKLAD VŠECH ZÁKLADŮ: DUCHOVNÍ VĚDA Dr.RUDOLFA STEINERA: DĚJINY A FILOSOFIE VESMÍRU JAKO ŽIVÉHO VĚDOMÍ
A SMYSL STVOŘENÍ: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÍLA V ČEŠTINĚ

Podporu zaznamenává koncepce inteligentního plánu stvoření i v řadách hloubavějších intelektuálů, milovníků záhad, ale v poslední době také obyčejných lidí, kteří si povšimli, že nedotknutelnost Darwinových evolučních dogmat přestala být otázkou názorové svobody, ale že tato otázka začala být hájena mocenskými prostředky a že slouží i v demokratické společnosti jako účinný nástroj sekularizace a šíření ateismu.

Petr Hájek z CEP dokonce obvinil darwinisty z podpory marxismu, viz.

http://zpravy.idnes.cz/klausuv-muz-hajek-odmitl-evoluci-a-utocil-na-darw…

Na toto téma jsme také zveřejnili tento článek: http://kreacionismus.cz/node/364.
Existují i historické studie, např. knížka Jana Horníka „HITLEROVA VĚDECKÁ MESIANISTICKÁ VRAŽDA„, ad. v zahraničí.

V poslední době se spor kreacionismus versus darwinismus začíná na Západě silně politizovat. Nejde tu však ani tak o pravdu vědeckou, ale spíše o principielní spor – kdo je oprávněný lidem říkat, co je pravda a kdo říkat lidem svoji pravdu už oprávněn není! Jak hluboce komunistické…

V této souvislosti stojí rozhodně za pozornost následující analýza skrytých totalitních trendů, probíhajících v „naší“ Evropské unii, se kterou sice nelze plně souhlasit – zejména pro její hyperkritičnost ke zvolna se totalitarizující EU a nulovou kritičnost k hluboce totalitnímu kágébáckému Rusku – ale přesto tato analýza EU uvádí skutečnosti, které bychom měli určitě znát a nikdy na ně nezapomenout:

Proč říci NE evropské centralistické ústavě a orwellovskému blokovému vidění světa! EVROPSKÁ UNIE, SOVĚTSKÝ SVAZ nebo IV. Říše? CENTRALIZACI EVROPY NE, SJEDNOCOVÁNÍ SVĚTA ANO!

Děti se i dnes – stejně jako za nejtvrdší komunistické totality – musí od malička ve školách učit pouze materialistické evoluci podle Darwina a to i přesto, že jeho ideologická teorie nebyla nikdy vědecky prokázána (Vznik života z neživé hmoty) a ani pozorována (změna jednoho druhu v jiný) a má i své neodstranitelné hluboké teoretické nedostatky (v její neprospěch hovoří např. genetika, teorie pravděpodobnosti, teorie informace, termodinamický zákon, aj.)

Při požadavku kreacionistů, aby se v Evropě učila teorie o stvoření podle inteligentního plánu zároveň s teorií o náhodné evoluci, obdobně jako je tomu v USA (aby si žák, budoucí občan, mohl svobodně vybrat) najednou v Evropské unii proklamovaná svoboda názorů neplatí, kreacionismus je pro vedení Evropské unie nebezpečný a materialističtí darwinisté mají předem ve všem pravdu a basta. Kdo tvrdí na základě vědeckých důkazů opak, je politicky nebezpečný! Zdá se, že se na evropské politické scéně brzy objeví nová marx-leninská svatá inkvizice…

Z tohoto důvodu budeme občas přebírat či okomentovat nějaký z nejzajímavějších článků s touto tématikou, vždy s dodatkem: převzato z http://www.kreacionismus.cz, protože nám je tato oblast blízká a rovněž proto, že s marxismem a jeho nelidskými metodami skryté a plíživé totality máme své zkušenosti.

Petr Cibulka, www.cibulka.net

KDO NEPOZNÁ DOBRO OD ZLA A NEKLADE ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE JEHO OBĚTÍ!

Veškeré další informace o dnešních vládnoucích kriminálních „elitách“, a to napříč všemi mocenskými, finančními, politickými, vládními a parlamentními skupinami, ale i celými politickými stranami.

Dále pak v rozsáhlém souboru vzájemně souvisejících hlubokých domácích i geopolitických systémových analýz CYKLICKY VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ELITY POD SPOLEHLIVOU OCHRANOU SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH STÁTŮ A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: VZÁJEMNĚ SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO PROVÁZANÉ INTERNACIONÁLY!

JAK TOHLE VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE PŘI OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD SAMI KE SVÉMU PROSPĚCHU ZMĚNIT:

SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ! Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME parlamentní strany!!!

Nastartujme naše vlastní FINANČNÍ PERPETUUM MOBILE – získejme tak potřebnou svobodu k dobrému, sílu a možnosti – a touto cestou dosáhněme rozhodujících positivních hodnotových a tomu odpovídejících systémových změn v lidské společnosti!!!

href=“http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401

NEJBLIŽŠÍ ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT JSOU PARLAMENTNÍ VOLBY: Petr Cibulka.

Politická strana Pravý Blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii nabízí rešení!

Podpořme společně unikátní politický a volební program hlubokých hodnotových a systémových změn, tedy program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!

CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A NECHCE UŽ K TOMU DÁLE JEN TRPNĚ PŘIHLÍŽET!!!

DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedení a okradeni, NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!!

V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na