Kreacionismus.cz - Informace o stvoření světa http://kreacionismus.cz/rss.xml cs Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa? http://kreacionismus.cz/content/vedci-se-ptaji-proc-ne-celosvetova-potopa <p><iframe width="490" height="306" src="https://www.youtube.com/embed/nd7WqJ7Eqzk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> http://kreacionismus.cz/content/vedci-se-ptaji-proc-ne-celosvetova-potopa#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2069 Celosvětová potopa Sun, 29 May 2016 16:17:59 +0000 Pavel Kabrt 2069 at http://kreacionismus.cz Pavel Kábrt-přednáška v Litoměřicích http://kreacionismus.cz/content/pavel-kabrt-prednaska-v-litomericich <p><center><a href="http://www.bjbltm.cz/images/konference/EvoluceStvoreni-Kabrt.mp3">Poslechněte si, prosím, moji přednášku o aspektech víry ve stvoření a v evoluci v Litoměřicích 16. 4. 2016</a>.</center></p> <div class="field field-type-filefield field-field-audio"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> audio:&nbsp;</div> http://kreacionismus.cz/sites/default/files/prednaska_litomerice.mp3 </div> </div> </div> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/pavel-kabrt-prednaska-v-litomericich" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/pavel-kabrt-prednaska-v-litomericich#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2068 Fakta pro stvoření Sat, 21 May 2016 21:12:46 +0000 Pavel Kabrt 2068 at http://kreacionismus.cz Lidské výrobky ve staré hornině http://kreacionismus.cz/content/lidske-vyrobky-ve-stare-hornine <p><strong>Genesis Park</strong></p> <p>Z <a href="http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/paleontological/artifacts/" title="http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/paleontological/artifacts/">http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/paleontological/artifacts/</a> přeložil Pavel Kábrt - 5/2016</p> <p><center><strong><font size="3"><font color="yellow"><em>Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali<br /> <a href="/content/darwinovi-darebaci"><font color="yellow">Darwinovi darebáci</font></a> na Boží klenoty stvořeného světa.</em></font></font></strong></center><center><strong><font color="yellow">Pavel Kábrt</font></strong></center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/lidske-vyrobky-ve-stare-hornine" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/lidske-vyrobky-ve-stare-hornine#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2067 Fakta pro stvoření Wed, 18 May 2016 08:48:28 +0000 Pavel Kabrt 2067 at http://kreacionismus.cz Pozvánka na přednášky Mgr. Libora Votočka v Praze 4 Michli http://kreacionismus.cz/content/pozvanka-na-prednasky-mgr-libora-votocka-v-praze-4-michli <p><strong><center>Přijďte do Společenského centra Bethany na GENESIS EXPO<br /> denně 14:00-16:30</center></strong></p> <p><font color="maroon"><strong>Společenské centrum Bethany</strong></font><br /> Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 1519/4, </p> <p>Vás také zve na promítání filmů a přednášky Mgr. Libora Votočka, které se budou konat <strong>denně</strong> od: </p> <p>pondělí 23. 5. 2016 až do čtvrtka 2. 6. 2016 od 18:00-20:00.</p> <p><strong><center>Viz dále video s osobním pozváním magistra Votočka a rozpis témat na každý den.</center></strong><br /> [ester.grzonkova=maranatha.cz@mail187.atl61.mcsv.net]</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/pozvanka-na-prednasky-mgr-libora-votocka-v-praze-4-michli" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/pozvanka-na-prednasky-mgr-libora-votocka-v-praze-4-michli#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2063 Aktuality, novinky Tue, 17 May 2016 16:15:58 +0000 Pavel Kabrt 2063 at http://kreacionismus.cz Teistická evoluce a nová teologie http://kreacionismus.cz/content/teisticka-evoluce-nova-teologie <p><strong>Josef Potoček</strong></p> <p>Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil v časopise <em>Brána</em> č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji.<br /> Pavel Kábrt</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/teisticka-evoluce-nova-teologie" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/teisticka-evoluce-nova-teologie#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2060 Úvahy o kreacionismu, stvoření, ad. Sat, 07 May 2016 15:57:14 +0000 Pavel Kabrt 2060 at http://kreacionismus.cz Populační růst z pohledu evolucionisty - chuťovka z pohledu kreacionisty http://kreacionismus.cz/content/populacni-rust-z-pohledu-evolucionisty-chutovka-z-pohledu-kreacionisty <p><strong>Uveřejnil: Pavel Kábrt</strong><br /> <strong>Inspirace: Hrabě von</strong></p> <p>Pilní a dlouhodobí čtenáři našeho webu i jeho komentářové části vědí, že zde čas od času dochází k erupcím různých témat, která se vynoří, dojde k rozepřím mezi kreacionisty a evolucionisty, a po nějaké době toto téma zase vyšumí, poté, co obě strany vyčerpají munici a unaví se marnými argumenty - po nějakém čase se to samé téma opět vynoří, nabravši nový dech (a všichni si znovu zopakují svoje argumenty a utvrdí se ve svých pravdách či "pravdách"). Jedno z takových občasně žhavých témat je <em>populační růst lidského plemene</em> na této zemi. Je to zvlášť velmi oblíbené téma jednoho zdejšího evolučního fandy, který to tu často oživuje.</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/populacni-rust-z-pohledu-evolucionisty-chutovka-z-pohledu-kreacionisty" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/populacni-rust-z-pohledu-evolucionisty-chutovka-z-pohledu-kreacionisty#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2059 Matematické pravděpodobnosti Thu, 05 May 2016 18:14:44 +0000 Pavel Kabrt 2059 at http://kreacionismus.cz Pět ateistických zázraků http://kreacionismus.cz/content/pet-ateistickych-zazraku <h2 class="subtitle">(neboli materialisté věří na kouzla)</h2> <p class="author"><a rel="author" rel="author" href="http://creation.com/dr-don-batten">Don Batten</a><br/></br/></p> <p><center>Z <a href="http://creation.com/five-atheist-miracles" title="http://creation.com/five-atheist-miracles">http://creation.com/five-atheist-miracles</a> přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu <em>Creation</em>. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. </center></p> <p><font size="2"><center><strong><font color="blue">Jak se to mohlo u čerta stát, že si lidstvo nechalo před 150ti lety ukrást celé své dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny ověřované společností po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, dlouhodobým pozorováním přírody, zkušeností i vědou - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných <a href="/content/darwinovi-darebaci">darwinistických darebáků</a> nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o sobeckých genech a ideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa a smyslu a hodnotě lidského života. Hanba! ></font></strong></center></font><center><strong><font color="blue">Pavel Kábrt</font></strong></center><br /> <center><strong><font color="yellow">*******</font></strong></center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/pet-ateistickych-zazraku" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/pet-ateistickych-zazraku#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2056 Důsledky evoluční teorie Thu, 28 Apr 2016 19:31:16 +0000 Pavel Kabrt 2056 at http://kreacionismus.cz Datovací kotrmelec http://kreacionismus.cz/content/datovaci-kotrmelec <h2 class="subtitle">Ptačí ťápoty převracejí &lsquo;datovací jistotu&rsquo;</h2> <div class="imageright whiteimg" style="width: 300px;"> <img width="300px" alt="radiometric-backflip" src="http://dl0.creation.com/articles/p106/c10689/radiometric-backflip.jpg" /> </div> <p class="author"><a rel="author" rel="author" href="/jonathan-obrien">Jonathan O'Brien</a></p> <p><center>Z <a href="http://creation.com/radiometric-backflip" title="http://creation.com/radiometric-backflip">http://creation.com/radiometric-backflip</a> přeložil Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 4/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu <em>Creation</em> <strong>37</strong>(1):26-28 v lednu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k prolhaným báchorkám <a href="/content/darwinovi-darebaci">Darwinových darebáků</a>, jak svět stvořil sám sebe.</center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/datovaci-kotrmelec" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/datovaci-kotrmelec#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2055 Stáří Země a vesmíru Tue, 26 Apr 2016 21:13:50 +0000 Pavel Kabrt 2055 at http://kreacionismus.cz Parta evolučních prolhaných blbců má další problém http://kreacionismus.cz/content/parta-evolucnich-prolhanych-blbcu-ma-dalsi-problem <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/parta_evolucnich_prolhanych_blbcu_ma_dalsi_problem_1-ilustracni_obrazek.img_assist_custom-501x334.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-501x334 image-img_assist_custom" width="501" height="334" /></span></p> <p><strong>Jak mohou dvě malinké tečky zvrátit vše o historii života a sluneční soustavy</strong></p> <p><strong>Colin Stuart</strong></p> <p>Z <a href="https://www.newscientist.com/article/mg23030700-400-how-did-we-get-here-a-lot-earlier-than-we-thought-it-turns-out/" title="https://www.newscientist.com/article/mg23030700-400-how-did-we-get-here-a-lot-earlier-than-we-thought-it-turns-out/">https://www.newscientist.com/article/mg23030700-400-how-did-we-get-here-...</a> přeložil tento výňatek z článku Pavel Kábrt - 4/2016.<br /> <font size="0,5">Neil Stevens</font></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/parta-evolucnich-prolhanych-blbcu-ma-dalsi-problem" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/parta-evolucnich-prolhanych-blbcu-ma-dalsi-problem#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2054 Aktuality, novinky Tue, 26 Apr 2016 03:22:18 +0000 Pavel Kabrt 2054 at http://kreacionismus.cz Informace - DNA http://kreacionismus.cz/content/informace-dna <p><strong>Původ na základě kauzality?</strong><br /> <strong>Autor: Thel Thomas Akira</strong><br /> 17.4. 2016</p> <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/informace_-_dna_1-sroubovice.img_assist_custom-400x306.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-400x306 image-img_assist_custom" width="400" height="306" /></span><br /> [Ilustrační foto, zdroj: http://www.redorbit.com/media/uploads/2012/11/DNA.jpg]</p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/informace-dna" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/informace-dna#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2051 Genetika-teorie informace Wed, 20 Apr 2016 21:31:46 +0000 Pavel Kabrt 2051 at http://kreacionismus.cz