Kreacionismus.cz - Informace o stvoření světa http://www.kreacionismus.cz/rss.xml cs Dávné civilizace a moderní člověk http://www.kreacionismus.cz/content/davne-civilizace-moderni-clovek <p><strong>Redakční poznámka:</strong> Časopis <em>Creation</em> [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci <a class="related-articles-link">Podobné články a pro další četbu v angličtině</a>. <h2 class="subtitle">Byly dávné kultury pokročilejší víc než mnoho evolucionistů věří?</h2> </p><p class="author"> <strong>David Criswell</strong><br/><br /> <center>Z <a href="http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man" title="http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man">http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man</a> přeložil Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 6/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu <em>Creation</em> <strong>17</strong>(2):40-43 v březnu 1995. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.</center></br/></p> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/davne-civilizace-moderni-clovek" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/davne-civilizace-moderni-clovek#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2085 Celosvětová potopa Wed, 29 Jun 2016 21:47:24 +0000 Pavel Kabrt 2085 at http://www.kreacionismus.cz Je užitečné si připomenout, koho darwinisté uctívají http://www.kreacionismus.cz/content/je-uzitecne-si-pripomenout-koho-darwiniste-uctivaji <p>Výběr z knihy <em>The Dark Side of Charles Darwin</em> od Dr. Jerry Bergmana provedl Pavel Kábrt - 6/2016.</p> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/je-uzitecne-si-pripomenout-koho-darwiniste-uctivaji" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/je-uzitecne-si-pripomenout-koho-darwiniste-uctivaji#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2084 Knihy a brožury Sat, 25 Jun 2016 13:56:11 +0000 Pavel Kabrt 2084 at http://www.kreacionismus.cz Evolucionisti zase v úzkých, ale žádné strachy, oni se z toho vylžou http://www.kreacionismus.cz/content/evolucionisti-zase-v-uzkych-ale-zadne-strachy-oni-se-z-toho-vylzou <p><strong><center>Máš ptačí mozek - tak to teď už neplatí, protože papoušci jsou stejně tak inteligentní jako lidoopi. Ptačí mozky, i když malinké, mají více mozkových buněk než mozky opic.</center></strong></p> <p>Podle <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3640017/Bird-brains-No-parrots-just-bright-apes-Birds-brain-cells-despite-organ-smaller.html" title="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3640017/Bird-brains-No-parrots-just-bright-apes-Birds-brain-cells-despite-organ-smaller.html">http://www.dailymail.co.uk/news/article-3640017/Bird-brains-No-parrots-j...</a> zpracoval Pavel Kábrt - 6/2016. Vyšlo na stránkách Daily Mail 14. června 2016.</p> <p><strong>Colin Fernandez<br /> vědecký dopisovatel Daily Mail</strong></p> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/evolucionisti-zase-v-uzkych-ale-zadne-strachy-oni-se-z-toho-vylzou" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/evolucionisti-zase-v-uzkych-ale-zadne-strachy-oni-se-z-toho-vylzou#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2083 Aktuality, novinky Sat, 18 Jun 2016 09:29:04 +0000 Pavel Kabrt 2083 at http://www.kreacionismus.cz Nobelisté z výzkumu DNA popírají evoluční teorii http://www.kreacionismus.cz/content/nobeliste-z-vyzkumu-dna-popiraji-evolucni-teorii <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/nobeliste_z_vyzkumu_dna_popiraji_evolucni_teorii_1-uvodni_ilustracni_obrazek.img_assist_custom-300x201.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-300x201 image-img_assist_custom" width="300" height="201" /></span></p> <p>Z <a href="http://www.reasons.org/articles/nobel-winning-dna-research-challenges-evolutionary-theory" title="http://www.reasons.org/articles/nobel-winning-dna-research-challenges-evolutionary-theory">http://www.reasons.org/articles/nobel-winning-dna-research-challenges-ev...</a> přeložil Pavel Kábrt - 6/2016. Vyšlo 30. května 2016, autory jsou hosté-dopisovatelé, viz níže.</p> <p><center><strong><font size="3"><font color="aqua">Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.</font></font></strong></center><center><strong><font color="aqua">Pavel Kábrt</font></strong></center><br /> <font color="aqua"><font size="3"><strong><center><em>Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu</em></center></strong></font></font><center><strong><font color="aqua">Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)</font></strong></center></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/nobeliste-z-vyzkumu-dna-popiraji-evolucni-teorii" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/nobeliste-z-vyzkumu-dna-popiraji-evolucni-teorii#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2081 Vznik života - chemická evoluce Tue, 14 Jun 2016 21:16:50 +0000 Pavel Kabrt 2081 at http://www.kreacionismus.cz Další odpadní DNA jde do odpadu, kde už je celá evoluční teorie http://www.kreacionismus.cz/content/dalsi-odpadni-dna-jde-do-odpadu-kde-uz-je-cela-evolucni-teorie <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/dalsi_odpadni_dna_jde_do_odpadu_kde_uz_je_cela_evolucni_teorie_1-uvodni_obrazek_dvousroubovice.img_assist_custom-350x319.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-350x319 image-img_assist_custom" width="350" height="319" /></span></p> <p>Podle informací z několika vědeckých článků zpracoval Pavel Kábrt - 6/2016</p> <p><center><font size="3"><font color="blue"><strong>"Evoluční teorie je ideologický mýtus, vydávaný už 150 let za vědu. Otcem tohoto mýtu je svévolné zacházení s fakty, jeho matkou je ohromná kupa neznalostí, lží a omylů uvnitř Darwinovy <a href="/content/darwinovi-darebaci">darebácké party</a>."<center></center></strong></font><font color="blue"> <center><font size="1">Pavel Kábrt<center></center></font></center></font></font></center></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/dalsi-odpadni-dna-jde-do-odpadu-kde-uz-je-cela-evolucni-teorie" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/dalsi-odpadni-dna-jde-do-odpadu-kde-uz-je-cela-evolucni-teorie#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2077 Genetika-teorie informace Wed, 08 Jun 2016 08:26:14 +0000 Pavel Kabrt 2077 at http://www.kreacionismus.cz Evoluce – největší podvod v moderní historii http://www.kreacionismus.cz/content/evoluce-nejvetsi-podvod-v-moderni-historii <p>(Vědecké důkazy pro Boží stvoření - kreace versus evoluce)</p> <p><strong>Dr. Roger G Gallop*</strong></p> <p>Tato kniha je nabízena na <a href="http://www.amazon.com/evolution-Greatest-Deception-Scientific-Evolution/dp/0982997574">Amazonu</a> od 2. května 2014 a Amazon shrnuje obsah knihy takto:</p> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/evoluce-nejvetsi-podvod-v-moderni-historii" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/evoluce-nejvetsi-podvod-v-moderni-historii#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2075 Aktuality, novinky Tue, 07 Jun 2016 16:42:46 +0000 Pavel Kabrt 2075 at http://www.kreacionismus.cz Evoluční rodokmen Homo konečně kompletní http://www.kreacionismus.cz/content/evolucni-rodokmen-homo-konecne-kompletni <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/evolucni_rodokmen_lidstva_1.img_assist_custom-500x632.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-500x632 image-img_assist_custom" width="500" height="631" /></span></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/evolucni-rodokmen-homo-konecne-kompletni" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/evolucni-rodokmen-homo-konecne-kompletni#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2074 Ostatní, různé Mon, 06 Jun 2016 09:15:47 +0000 Pavel Kabrt 2074 at http://www.kreacionismus.cz Rozmanitost života vysvětluje jenom Bible http://www.kreacionismus.cz/content/rozmanitost-zivota-vysvetluje-jenom-bible <p class="author"> <a rel="author" rel="author" href="http://creation.com/dominic-statham">Dominic Statham</a><br/></br/></p> <p><center>Z <a href="http://creation.com/diversity-life" title="http://creation.com/diversity-life">http://creation.com/diversity-life</a> přeložil Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 5/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu <em>Creation</em> <strong>37</strong>(1):40-43 v lednu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. </center></p> <p><strong><font color="blue"><br /> <div class="imageleft whiteimg" style="width: 350px;"> <img width="350px" alt="Chihuahua-great-dane" src="http://dl0.creation.com/articles/p103/c10349/Chihuahua-great-dane.jpg" /></div></font></strong></p> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/rozmanitost-zivota-vysvetluje-jenom-bible" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/rozmanitost-zivota-vysvetluje-jenom-bible#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2072 Evoluce organizmů Sun, 05 Jun 2016 16:52:16 +0000 Pavel Kabrt 2072 at http://www.kreacionismus.cz Co je tedy opravdu zabilo? http://www.kreacionismus.cz/content/co-je-tedy-opravdu-zabilo <p><strong>Jonathan Gray</strong></p> <p>Z osobní korespondence přeložil Pavel Kábrt - 5/2016. Viz též webové stránky Jonathana Graye <a href="http://www.beforeus.com" title="www.beforeus.com">www.beforeus.com</a>. </p> <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/co_je_tedy_opravdu_zabilo_1-jonathan_gray.img_assist_custom-500x321.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-500x321 image-img_assist_custom" width="500" height="321" /></span></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://www.kreacionismus.cz/content/co-je-tedy-opravdu-zabilo" target="_blank">číst dál</a></p> http://www.kreacionismus.cz/content/co-je-tedy-opravdu-zabilo#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2071 Celosvětová potopa Wed, 01 Jun 2016 06:14:46 +0000 Pavel Kabrt 2071 at http://www.kreacionismus.cz Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa? http://www.kreacionismus.cz/content/vedci-se-ptaji-proc-ne-celosvetova-potopa <p><iframe width="490" height="306" src="https://www.youtube.com/embed/hYBZoXSzJDc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> http://www.kreacionismus.cz/content/vedci-se-ptaji-proc-ne-celosvetova-potopa#comments http://www.kreacionismus.cz/crss/node/2069 Celosvětová potopa Sun, 29 May 2016 16:17:59 +0000 Pavel Kabrt 2069 at http://www.kreacionismus.cz