Kreacionismus.cz - Informace o stvoření světa http://kreacionismus.cz/rss.xml cs Další špatné darwinistické předpovědi http://kreacionismus.cz/content/dalsi-spatne-darwinisticke-predpovedi <p><strong>Dobrá věda dělá dobré předpovědi, špatná špatné</strong></p> <p><strong>Cornelius G. Hunter</strong></p> <p>Z <a href="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-reveal-evolutionary-relationships" title="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-reveal-evolutionary-relationships">https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-revea...</a> přeložil Pavel Kábrt - 2/2017 - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a>.</p> <p><strong>Sérologické testy odhalují evoluční vztahy</strong></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/dalsi-spatne-darwinisticke-predpovedi" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/dalsi-spatne-darwinisticke-predpovedi#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2176 Důsledky evoluční teorie Thu, 16 Feb 2017 17:00:57 +0000 Pavel Kábrt 2176 at http://kreacionismus.cz Špatné darwinistické předpovědi http://kreacionismus.cz/content/spatne-darwinisticke-predpovedi <p><strong>Dobrá věda dělá dobré předpovědi, špatná špatné</strong></p> <p>Z <a href="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structure-and-common-descent" title="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structure-and-common-descent">https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structu...</a> přeložil Pavel Kábrt - 2/2017 - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a>.</p> <p>Na webových stránkách "<a href="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/what-false-predictions-tell-us-about-evolution">darwinistické falešné předpovědi</a>" a <em>co nám toto vypovídá o evoluční teorii</em> je uvedeno 22 chybných evolucionistických předpovědí z různých oblastí. Jak ze začátků evoluční teorie, tak až do současnosti. Falešné předpovědi o DNA kódu, o mutacích a kompetici, z oblasti evoluce proteinů, molekulárních hodin, chybné předpovědi o společném předkovi, nesplněné výsledky sérologických testů, nesplněná proroctví o tom, že podobné druhy mají též podobné geny, chybné předpovědi z oblasti fylogeneze, selhání předpovědí o evolučním stromu života, mylné tvrzení, že se složité struktury vyvinuly z jednodušších, ale také z oblasti biologické architektury, altruistického chování či programované buněčné smrti (apoptózy). Zde je jedna další z této série špatných darwinistických předpovědí.</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/spatne-darwinisticke-predpovedi" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/spatne-darwinisticke-predpovedi#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2174 Důsledky evoluční teorie Sat, 11 Feb 2017 17:05:12 +0000 Pavel Kábrt 2174 at http://kreacionismus.cz Základní věroučná dogmata prolhané party evolucionistických darebáků http://kreacionismus.cz/content/zakladni-veroucna-dogmata-prolhane-party-evolucionistickych-darebaku <p><strong>Dogma základní č. 1: </strong></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/zakladni-veroucna-dogmata-prolhane-party-evolucionistickych-darebaku" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/zakladni-veroucna-dogmata-prolhane-party-evolucionistickych-darebaku#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2173 Ostatní, různé Sat, 11 Feb 2017 07:04:39 +0000 Pavel Kábrt 2173 at http://kreacionismus.cz Kuriózní vzájemná láska darwinismu a kreacionismu -- proč hnutí Inteligentního designu musí být umlčeno http://kreacionismus.cz/content/kuriozni-vzajemna-laska-darwinismu-kreacionismu-proc-hnuti-inteligentniho-designu-musi-byt <p><strong>David Klinghoffer</strong></p> <p>Z <a href="http://www.evolutionnews.org/2017/02/the_curious_rom103477.html" title="http://www.evolutionnews.org/2017/02/the_curious_rom103477.html">http://www.evolutionnews.org/2017/02/the_curious_rom103477.html</a><br /> přeložil Pavel Kábrt - 2/2017, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 6. února 2017. Na webové stránky <em>Evolution News and Views</em> píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním (biblickým) kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme. Ten následující je právě takový jeden z výstižných.</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/kuriozni-vzajemna-laska-darwinismu-kreacionismu-proc-hnuti-inteligentniho-designu-musi-byt" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/kuriozni-vzajemna-laska-darwinismu-kreacionismu-proc-hnuti-inteligentniho-designu-musi-byt#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2172 Důsledky evoluční teorie Thu, 09 Feb 2017 18:16:49 +0000 Pavel Kábrt 2172 at http://kreacionismus.cz Archeologie podporuje Bibli http://kreacionismus.cz/content/archeologie-podporuje-bibli <p><center>Z <a href="http://creation.com/archaeology-supports-the-bible" title="http://creation.com/archaeology-supports-the-bible">http://creation.com/archaeology-supports-the-bible</a> přeložil Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 2/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 28. ledna 2017. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu <em>Creation</em>. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.</center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/archeologie-podporuje-bibli" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/archeologie-podporuje-bibli#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2169 Bible, křesťanství, náboženství Sun, 05 Feb 2017 07:09:16 +0000 Pavel Kábrt 2169 at http://kreacionismus.cz Starosta australského Maryborough odmítl odstranit z jídelníčku školních jídelen vepřové maso http://kreacionismus.cz/content/starosta-australskeho-maryborough-odmitl-odstranit-z-jidelnicku-skolnich-jidelen-veprove <p><strong>Upozornění:</strong></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/starosta-australskeho-maryborough-odmitl-odstranit-z-jidelnicku-skolnich-jidelen-veprove" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/starosta-australskeho-maryborough-odmitl-odstranit-z-jidelnicku-skolnich-jidelen-veprove#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2168 Aktuality, novinky Sat, 04 Feb 2017 14:53:06 +0000 Pavel Kábrt 2168 at http://kreacionismus.cz Hlupáctví darwinistických fanatiků je naprosto neomezené http://kreacionismus.cz/content/hlupactvi-darwinistickych-fanatiku-je-naprosto-neomezene <p><center><font size="3"><font color="maroon"><strong>Je užitečné čas od času si připomenout, do jakých krajností sahá hlupáctví a slepota darwinistické fanatické party neboli <a href="/content/darwinovi-darebaci">Darwinových darebáků</a></strong></font></font></center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/hlupactvi-darwinistickych-fanatiku-je-naprosto-neomezene" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/hlupactvi-darwinistickych-fanatiku-je-naprosto-neomezene#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2166 Důsledky evoluční teorie Fri, 03 Feb 2017 12:02:45 +0000 Pavel Kábrt 2166 at http://kreacionismus.cz Vzkaz evolucionistům: když už lžete, tak lžete pořádně nahlas http://kreacionismus.cz/content/vzkaz-evolucionistum-kdyz-uz-lzete-tak-lzete-poradne-nahlas <p><strong>Dinosauří žebro vydalo zbytky nejstarší měkké tkáně</strong><br /> 21. ledna 2017</p> <p>Z <a href="https://phys.org/news/2017-01-dino-rib-yields-evidence-oldest.html" title="https://phys.org/news/2017-01-dino-rib-yields-evidence-oldest.html">https://phys.org/news/2017-01-dino-rib-yields-evidence-oldest.html</a> výběr přeložil Pavel Kábrt - 2/2017</p> <p><center><strong><font size="3"><font color="aqua">Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.</font></font></strong></center></p> <p><center><strong><font size="3"><font color="yellow">Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.<br /> Evolucionista popře ta fakta a toho, kdo s tím přišel, začne nenávidět a pronásledovat!<br /> </font></font></strong></center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/vzkaz-evolucionistum-kdyz-uz-lzete-tak-lzete-poradne-nahlas" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/vzkaz-evolucionistum-kdyz-uz-lzete-tak-lzete-poradne-nahlas#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2163 Aktuality, novinky Wed, 01 Feb 2017 23:10:33 +0000 Pavel Kábrt 2163 at http://kreacionismus.cz Bronzový strom v Sanxingdui http://kreacionismus.cz/content/bronzovy-strom-v-sanxingdui <h2 class="subtitle"> nejstarší lidský výtvor z doby Genesis?</h2> <p><strong>Stephen Brennecke</strong></p> <p><center>Z <a href="http://creation.com/the-bronze-tree-of-sanxingdui-genesis-artefact" title="http://creation.com/the-bronze-tree-of-sanxingdui-genesis-artefact">http://creation.com/the-bronze-tree-of-sanxingdui-genesis-artefact</a> přeložil Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 1/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu <em>Creation</em> <strong>20</strong>(2):8-10 v srpnu 2006. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.<strong><font color="blue"></font></strong></center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/bronzovy-strom-v-sanxingdui" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/bronzovy-strom-v-sanxingdui#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2162 Fakta pro stvoření Tue, 31 Jan 2017 20:55:21 +0000 Pavel Kábrt 2162 at http://kreacionismus.cz Nové čínské vydání knihy Darwinovo pochybování http://kreacionismus.cz/content/nove-cinske-vydani-knihy-darwinovo-pochybovani <p>Z <a href="http://www.evolutionnews.org/2017/01/darwins_doubt_i_3103450.html" title="http://www.evolutionnews.org/2017/01/darwins_doubt_i_3103450.html">http://www.evolutionnews.org/2017/01/darwins_doubt_i_3103450.html</a> přeložil Pavel Kábrt - 1/2017, <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a>, vyšlo na stránkách ID 23. ledna 2017.</p> <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/nove_cinske_vydani_knihy_darwinovo_pochybovani.img_assist_custom-480x640.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-480x640 image-img_assist_custom" width="480" height="639" /></span></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/nove-cinske-vydani-knihy-darwinovo-pochybovani" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/nove-cinske-vydani-knihy-darwinovo-pochybovani#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2160 Aktuality, novinky Wed, 25 Jan 2017 08:44:50 +0000 Pavel Kábrt 2160 at http://kreacionismus.cz