Kreacionismus.cz - Informace o stvoření světa http://kreacionismus.cz/rss.xml cs Důvěryhodná přesvědčení o velkém třesku jsou v koncích http://kreacionismus.cz/content/duveryhodna-presvedceni-o-velkem-tresku-jsou-v-koncich <p class="author"> <a rel="author" rel="author" href="/dr-john-hartnett">John Hartnett</a></p> <p><center>Z <a href="http://creation.com/big-bang-beliefs-busted" title="http://creation.com/big-bang-beliefs-busted">http://creation.com/big-bang-beliefs-busted</a> přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 3/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu <em>Creation</em> <strong>37</strong>(3):48-51 v červnu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.<strong><font color="blue"> </font></strong></center></p> <p>Cílem těchto stránek kreacionismus.cz je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů-projektantů a bohů-konstruktérů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření či milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta <a href="/content/darwinovi-darebaci">prolhaných darwinistických darebáků</a> už 150 let terorizuje lidskou společnost.<strong><font color="blue"><center>*******</center></font></strong></p> <div class="imageleft whiteimg" style="width: 350px;"> <img width="350px" alt="big-bang" src="http://dl0.creation.com/articles/p111/c11105/big-bang.jpg" /> </div> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/duveryhodna-presvedceni-o-velkem-tresku-jsou-v-koncich" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/duveryhodna-presvedceni-o-velkem-tresku-jsou-v-koncich#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2209 Vesmír, astronomie Mon, 20 Mar 2017 16:08:50 +0000 Pavel Kábrt 2209 at http://kreacionismus.cz Odporuje si Bible? http://kreacionismus.cz/content/odporuje-si-bible <p>Mnoho kritiků Bible tvrdí, že si Bible na mnohých místech odporuje, že není přesná. Např. evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) popisují stejné události, ale jejich zápis se odlišuje.</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/odporuje-si-bible" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/odporuje-si-bible#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2204 Bible, křesťanství, náboženství Fri, 10 Mar 2017 09:52:14 +0000 Michal Rod 2204 at http://kreacionismus.cz Nesplnitelná očekávání od schopností přírody http://kreacionismus.cz/content/nesplnitelna-ocekavani-od-schopnosti-prirody <h2 class="subtitle">&mdash;pohanství a evoluce</h2> <div class="imageright whiteimg" style="width: 300px;"> <p class="credit" align="right" >en.wikipedia.org</p> <p> <img width="300px" alt="Roman-Stele-Walters" src="http://dl0.creation.com/articles/p116/c11628/Roman-Stele-Walters.jpg" /></p> <p class="cap">Zápis z prvního století do Terra Mater (Matky Země), což byla mytická bohyně starých Římanů.</p> </div> <p class="author"><a rel="author" rel="author" href="http://creation.com/philip-bell">Philip Bell</a><br/></br/></p> <p><center><center>Z <a href="http://creation.com/wishful-thinking-nature" title="http://creation.com/wishful-thinking-nature">http://creation.com/wishful-thinking-nature</a> přeložila Martina Potužníková, editace Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 3/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 2. března 2017. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu <em>Creation</em>. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.</center></center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/nesplnitelna-ocekavani-od-schopnosti-prirody" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/nesplnitelna-ocekavani-od-schopnosti-prirody#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2199 Důsledky evoluční teorie Thu, 09 Mar 2017 10:10:47 +0000 Pavel Kábrt 2199 at http://kreacionismus.cz Bůh si z evolucionistů dělá srandu http://kreacionismus.cz/content/buh-si-z-evolucionistu-dela-srandu <p><span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/buh_si_dela_z_evolucionistu_srandu_01.img_assist_custom-501x323.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-501x323 image-img_assist_custom" width="501" height="323" /></span><br /> <span class="inline inline-center"><img src="/sites/default/files/images/buh_si_dela_z_evolucionistu_srandu_02.jpg" alt="" title="" class="image image-img_assist_custom-425x640 image-img_assist_custom" width="422" height="634" /></span></p> <div class="image-clear"></div> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/buh-si-z-evolucionistu-dela-srandu" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/buh-si-z-evolucionistu-dela-srandu#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2196 Perličky - zajímavosti Fri, 03 Mar 2017 19:46:04 +0000 Pavel Kábrt 2196 at http://kreacionismus.cz Bakteriím podobné kanadské fosilie jsou nejstarším důkazem života http://kreacionismus.cz/content/bakteriim-podobne-kanadske-fosilie-jsou-nejstarsim-dukazem-zivota <p><strong>Will Dunham</strong><br /> Reuters, 1. března 2017</p> <p>Část článku z <a href="https://www.yahoo.com/news/canadian-bacteria-fossils-called-oldest-evidence-life-180805772.html" title="https://www.yahoo.com/news/canadian-bacteria-fossils-called-oldest-evidence-life-180805772.html">https://www.yahoo.com/news/canadian-bacteria-fossils-called-oldest-evide...</a> přeložil Pavel Kábrt - 3/2017 - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/bakteriim-podobne-kanadske-fosilie-jsou-nejstarsim-dukazem-zivota" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/bakteriim-podobne-kanadske-fosilie-jsou-nejstarsim-dukazem-zivota#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2182 Důsledky evoluční teorie Fri, 03 Mar 2017 12:59:27 +0000 Pavel Kábrt 2182 at http://kreacionismus.cz Další špatné darwinistické předpovědi http://kreacionismus.cz/content/dalsi-spatne-darwinisticke-predpovedi <p><strong>Dobrá věda dělá dobré předpovědi, špatná špatné</strong></p> <p><strong>Cornelius G. Hunter</strong></p> <p>Z <a href="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-reveal-evolutionary-relationships" title="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-reveal-evolutionary-relationships">https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-revea...</a> přeložil Pavel Kábrt - 2/2017 - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a>.</p> <p><strong>Sérologické testy odhalují evoluční vztahy</strong></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/dalsi-spatne-darwinisticke-predpovedi" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/dalsi-spatne-darwinisticke-predpovedi#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2176 Důsledky evoluční teorie Thu, 16 Feb 2017 17:00:57 +0000 Pavel Kábrt 2176 at http://kreacionismus.cz Špatné darwinistické předpovědi http://kreacionismus.cz/content/spatne-darwinisticke-predpovedi <p><strong>Dobrá věda dělá dobré předpovědi, špatná špatné</strong></p> <p>Z <a href="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structure-and-common-descent" title="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structure-and-common-descent">https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structu...</a> přeložil Pavel Kábrt - 2/2017 - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a>.</p> <p>Na webových stránkách "<a href="https://sites.google.com/site/darwinspredictions/what-false-predictions-tell-us-about-evolution">darwinistické falešné předpovědi</a>" a <em>co nám toto vypovídá o evoluční teorii</em> je uvedeno 22 chybných evolucionistických předpovědí z různých oblastí. Jak ze začátků evoluční teorie, tak až do současnosti. Falešné předpovědi o DNA kódu, o mutacích a kompetici, z oblasti evoluce proteinů, molekulárních hodin, chybné předpovědi o společném předkovi, nesplněné výsledky sérologických testů, nesplněná proroctví o tom, že podobné druhy mají též podobné geny, chybné předpovědi z oblasti fylogeneze, selhání předpovědí o evolučním stromu života, mylné tvrzení, že se složité struktury vyvinuly z jednodušších, ale také z oblasti biologické architektury, altruistického chování či programované buněčné smrti (apoptózy). Zde je jedna další z této série špatných darwinistických předpovědí.</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/spatne-darwinisticke-predpovedi" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/spatne-darwinisticke-predpovedi#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2174 Důsledky evoluční teorie Sat, 11 Feb 2017 17:05:12 +0000 Pavel Kábrt 2174 at http://kreacionismus.cz Základní věroučná dogmata prolhané party evolucionistických darebáků http://kreacionismus.cz/content/zakladni-veroucna-dogmata-prolhane-party-evolucionistickych-darebaku <p><strong>Dogma základní č. 1: </strong></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/zakladni-veroucna-dogmata-prolhane-party-evolucionistickych-darebaku" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/zakladni-veroucna-dogmata-prolhane-party-evolucionistickych-darebaku#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2173 Ostatní, různé Sat, 11 Feb 2017 07:04:39 +0000 Pavel Kábrt 2173 at http://kreacionismus.cz Kuriózní vzájemná láska darwinismu a kreacionismu -- proč hnutí Inteligentního designu musí být umlčeno http://kreacionismus.cz/content/kuriozni-vzajemna-laska-darwinismu-kreacionismu-proc-hnuti-inteligentniho-designu-musi-byt <p><strong>David Klinghoffer</strong></p> <p>Z <a href="http://www.evolutionnews.org/2017/02/the_curious_rom103477.html" title="http://www.evolutionnews.org/2017/02/the_curious_rom103477.html">http://www.evolutionnews.org/2017/02/the_curious_rom103477.html</a><br /> přeložil Pavel Kábrt - 2/2017, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 6. února 2017. Na webové stránky <em>Evolution News and Views</em> píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním (biblickým) kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme. Ten následující je právě takový jeden z výstižných.</p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/kuriozni-vzajemna-laska-darwinismu-kreacionismu-proc-hnuti-inteligentniho-designu-musi-byt" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/kuriozni-vzajemna-laska-darwinismu-kreacionismu-proc-hnuti-inteligentniho-designu-musi-byt#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2172 Důsledky evoluční teorie Thu, 09 Feb 2017 18:16:49 +0000 Pavel Kábrt 2172 at http://kreacionismus.cz Archeologie podporuje Bibli http://kreacionismus.cz/content/archeologie-podporuje-bibli <p><center>Z <a href="http://creation.com/archaeology-supports-the-bible" title="http://creation.com/archaeology-supports-the-bible">http://creation.com/archaeology-supports-the-bible</a> přeložil Pavel Kábrt - <a href="mailto:pavelkabrt@seznam.cz">pavelkabrt@seznam.cz</a> – 2/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 28. ledna 2017. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu <em>Creation</em>. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat <a href="http://ukstore.creation.com/catalog/magazines-journal-creation-c-14_16.html">zde</a>. Na stránkách CMI jsou i další české články <a href="http://creation.com/czech/">zde</a>. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke <a href="http://www.trueorigin.org/links.asp">kreacionistickým organizacím</a> mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.</center></p> <p><a href="http://kreacionismus.cz/content/archeologie-podporuje-bibli" target="_blank">číst dál</a></p> http://kreacionismus.cz/content/archeologie-podporuje-bibli#comments http://kreacionismus.cz/crss/node/2169 Bible, křesťanství, náboženství Sun, 05 Feb 2017 07:09:16 +0000 Pavel Kábrt 2169 at http://kreacionismus.cz