Úvodní slovo

Pavel Kábrt a další spolutvůrci tohoto webu Vás zde srdečně vítají a prosí o pozorné čtení. Modlíme se, aby tyto webové stránky sloužily k Boží slávě a pomohly mnoha lidem nalézt našeho stvořitele i spasitele, Pána Ježíše Krista.

Proč kreacionismus

Hlavní příčinu mnoha bolestí v našem národě vidím v jeho neblahém prvenství: jsme jeden z nejateističtějších národů na světě. Ateismus vidím jako vážné selhání rozumu a logiky, něco jako rakovinu duše.

Tato rakovina ateismem a materialismem dnes metastázuje do celého světa. Je to infekce, které se v Bibli říká hřích, jehož konečným stadiem je smrt. Ne pouze a nutně smrt v pekle, ale už tady, v tomto světě: smrt předčasná, zbytečná, smrt z blbosti a hlupácké životní filozofie, smrt, které předchází mnoho trápení a bolestí, v rodinách, osobních životech, ve vztazích jak doma, tak i venku.

storyToto je tedy odpověď na otázku, proč se zabývat kreacionismem, proč chceme ostatním vysvětlit, že ateismus jako rakovina duše souvisí s velkým nepochopením smyslu života, s neznalostí faktů, neporozumění vědě a často i leností hledat pravdu.

Chceme pomoci k pochopení, že základní podpora ateismu, evoluční teorie, je jen nevědecká pohádka na hodně špatnou noc, byť by ji vyznávali profesoři a doktoři po celém světě. Chceme ukázat, proč v současné době stále více sílí hnutí přírodovědců (kreacionistů) proti evoluční teorii a myšlenkám Charlese Darwina, a proti materialistické životní filozofii.

Poslání tohoto webu

Tyto stránky jsem nezačal provozovat, řeknu-li to obrazně, jako stánek s lacinými lahůdkami. Tedy pro lidi, kteří kdysi, jako staří Řekové, stále chtěli slyšet něco nového (Sk 17:21) – ale byli vesměs zcela povrchní a pravdu nehledali, jen duchovní laskominy a senzace. Chtěli něco, co jim polechtá uši a zbaví je nudy, jak to popisuje Bible.

Ne, pro tento účel zde tyto stránky nejsou. Nejsou stánkem s lacinými lahůdkami, ale velkoskladem trvanlivých potravin zdarma. Proto jsou zde tématické okruhy, kde si každý může vybrat to, co hledá, co jej trápí z oblasti původu světa a života a argumentů pro existenci Stvořitele, a kde dosud marně hledal odpověď a nemohl třeba skloubit to, co se učí ve škole s četbou Bible. Tyto webové stránky slouží česky a slovensky mluvícím lidem, kteří upřímně hledají smysl života, ať jsou ateisté, agnostici nebo věřící, a trápí je, jak to je s tou evolucí, darwinismem, Biblí a stvořením. Zde mohou najít odpovědi na svoje otázky.

Co je důležité

Z výše uvedeného plyne, že jádrem a největší hodnotou těchto stránek nejsou články nové, nebo nečekané senzace, ale právě všechny ty články staršího data, které jsou ukryty pod nadepsanými tématy v pravém sloupci.

Jádrem tohoto webu také určitě není diskuzní fórum, ani jeho bohatstvím. Já sám se zde ke starým článkům často vracím, protože jejich obsah za čas zapomenu a znovu se pak potýkám s otázkami, které už tu jsou vyřešeny – žel, patřím v tomto postoji asi k nepatrné menšině lidí. Mnozí chtějí nové a nové senzace a ptají se na otázky, které už tu dávno leží zodpovězeny v některých starších článcích, protože jsou příliš pohodlní si to (třeba znovu) přečíst. Chtějí rozptýlení z nudy. Nebráním jim, aby sem chodili, řečnili na diskuzním fóru, ale omlouvám se jim, že to, co hledají, tu nenajdou, anebo ne v té míře, která by jim vyhovovala.

Tento fakt nechápou samozřejmě nejen ateisté a kritici kreacionismu, ale bolestně ani křesťané. Nechápou, že tento web je jeden z mála v České republice, který prezentuje vědecký kreacionismus pro lidi, kteří nehovoří anglicky ani jiným světovým jazykem. Nechápou, že by se za tento web měli modlit a děkovat Bohu, že může existovat, protože už mnoha lidem pomohl upevnit svůj pohled na Krista a Boží slovo Bibli. Téměř neexistují lidé, ani z těch, kteří tento web pochválí, kteří by se zeptali: a co to stojí? Mohu nějak pomoci?

Jak můžete pomoci i Vy

Pomoci se dá třeba tím, že odkaz na tento web – http://kreacionismus.cz/ – umístíte na svoje webové stránky, přidáte jej do svých emailů nebo o jeho umístění na jiné webové stránky požádáte někoho, kdo to může udělat. Pomoci můžete i s překlady článků nebo s jejich financováním. Více v sekci „Pro dárce“.

Tento web provozují dva lidé ve svém volném čase a ze svého velmi skromného příjmu. Zvláště překlady článků, které zde najdete a zdarma si můžete zkopírovat, představují desítky tisíc korun. Píšu to zde proto, aby bylo jasno – aby nevznikl dojem, že nás podporuje bohatá kreacionistická lobby.

Je třeba se modlit, aby Pán požehnal překlady dalších článků, modlit se za světlo do životů lidí této ateistické společnosti, tak sužované rakovinou ducha, nesmysly a omyly všeho druhu. Jsem vděčen za všechny připomínky, jak něco vylepšit, budou-li tyto připomínky brát v potaz to, co jsem výše napsal.