Úvodní slovo

„Všeobecná nadvláda evolučního mýtu vytvořila široce rozšířenou iluzi, že evoluční teorie byla již před sto lety dokázána a že veškerý následující biologický výzkum – paleontologický, zoologický i v nových oborech genetiky a molekulární biologie – poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto.“

Michael J. Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Evoluce: Teorie v krizi)

Proč kreacionismus

Hlavní příčinu mnoha bolestí v našem národě vidím v jeho neblahém prvenství: jsme jeden z nejateističtějších národů na světě. Ateismus vidím jako vážné selhání rozumu a logiky, něco jako rakovinu duše.

Tato rakovina ateismem a materialismem dnes metastázuje do celého světa. Je to infekce, které se v Bibli říká hřích, jehož konečným stadiem je smrt. Ne pouze a nutně smrt v pekle, ale už tady, v tomto světě: smrt předčasná, zbytečná, smrt z blbosti a hlupácké životní filozofie, smrt, které předchází mnoho trápení a bolestí, v rodinách, osobních životech, ve vztazích jak doma, tak i venku.

storyToto je tedy odpověď na otázku, proč se zabývat kreacionismem, proč chceme ostatním vysvětlit, že ateismus jako rakovina duše souvisí s velkým nepochopením smyslu života, s neznalostí faktů, neporozumění vědě a často i leností hledat pravdu.

Chceme pomoci k pochopení, že základní podpora ateismu, evoluční teorie, je jen nevědecká pohádka na hodně špatnou noc, byť by ji vyznávali profesoři a doktoři po celém světě. Chceme ukázat, proč v současné době stále více sílí hnutí přírodovědců (kreacionistů) proti evoluční teorii a myšlenkám Charlese Darwina, a proti materialistické životní filozofii.

Poslání tohoto webu

Tyto stránky jsem nezačal provozovat, řeknu-li to obrazně, jako stánek s lacinými lahůdkami. Tedy pro lidi, kteří kdysi, jako staří Řekové, stále chtěli slyšet něco nového (Sk 17:21) – ale byli vesměs zcela povrchní a pravdu nehledali, jen duchovní laskominy a senzace. Chtěli něco, co jim polechtá uši a zbaví je nudy, jak to popisuje Bible.

Ne, pro tento účel zde tyto stránky nejsou. Nejsou stánkem s lacinými lahůdkami, ale velkoskladem trvanlivých potravin zdarma. Proto jsou zde tématické okruhy, kde si každý může vybrat to, co hledá, co jej trápí z oblasti původu světa a života a argumentů pro existenci Stvořitele, a kde dosud marně hledal odpověď a nemohl třeba skloubit to, co se učí ve škole s četbou Bible. Tyto webové stránky slouží česky a slovensky mluvícím lidem, kteří upřímně hledají smysl života, ať jsou ateisté, agnostici nebo věřící, a trápí je, jak to je s tou evolucí, darwinismem, Biblí a stvořením. Zde mohou najít odpovědi na svoje otázky.

Co je důležité

Z výše uvedeného plyne, že jádrem ani bohatstvím tohoto webu určitě není diskuzní fórum. Největší hodnotou těchto stránek také nejsou jen články nové, nebo nečekané senzace, ale právě souhrn všech článků jako celek, podle svých témat.

Mnozí hledají jen nové a nové senzace a ptají se na otázky, které už tu dávno leží zodpovězeny v některých starších článcích. Chtějí rozptýlení z nudy. Takovým se omlouvám, ale to, co hledají, tu nenajdou, anebo ne v té míře, která by jim vyhovovala.

Tento web je jeden z mála v České republice, který prezentuje vědecký kreacionismus pro lidi, kteří nehovoří anglicky ani jiným světovým jazykem. Budeme vděčni, pokud se za tento web budete modlit a děkovat Bohu, že může existovat, protože už mnoha lidem pomohl upevnit svůj pohled na Krista a Boží slovo, Bibli.

Jak můžete pomoci i Vy

Tento web provozujeme ve svém volném čase a ze svého skromného příjmu. Pomoc však nemusí mít jen podobu finanční – pomoci se dá třeba i tím, že odkaz na tento web – http://kreacionismus.cz/ – umístíte na svoje webové stránky, přidáte jej do svých emailů nebo o jeho umístění na jiné webové stránky požádáte někoho, kdo to může udělat. Pomoci můžete i s překlady článků nebo s jejich financováním. Více v sekci „Pro dárce“. Děkujeme!