Úvodní slovo

„Všeobecná nadvláda evolučního mýtu vytvořila široce rozšířenou iluzi, že evoluční teorie byla již před sto lety dokázána a že veškerý následující biologický výzkum – paleontologický, zoologický i v nových oborech genetiky a molekulární biologie – poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto.“

Michael J. Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Evoluce: Teorie v krizi)

Proč kreacionismus

Hlavní příčinu mnoha bolestí v našem národě vidím v jeho neblahém prvenství: jsme jeden z nejateističtějších národů na světě. Ateismus vidím jako vážné selhání rozumu a logiky, něco jako rakovinu duše.

Tato rakovina ateismem a materialismem dnes metastázuje do celého světa. Je to infekce, které se v Bibli říká hřích, jehož konečným stadiem je smrt. Ne pouze a nutně smrt v pekle, ale už tady, v tomto světě: smrt předčasná, zbytečná, smrt z blbosti a hlupácké životní filozofie, smrt, které předchází mnoho trápení a bolestí, v rodinách, osobních životech, ve vztazích jak doma, tak i venku.

storyToto je tedy odpověď na otázku, proč se zabývat kreacionismem, proč chceme ostatním vysvětlit, že ateismus jako rakovina duše souvisí s velkým nepochopením smyslu života, s neznalostí faktů, neporozumění vědě a často i leností hledat pravdu.

Chceme pomoci k pochopení, že základní podpora ateismu, evoluční teorie, je jen nevědecká pohádka na hodně špatnou noc, byť by ji vyznávali profesoři a doktoři po celém světě. Chceme ukázat, proč v současné době stále více sílí hnutí přírodovědců (kreacionistů) proti evoluční teorii a myšlenkám Charlese Darwina, a proti materialistické životní filozofii.

Poslání tohoto webu

Tyto stránky jsem nezačal provozovat, řeknu-li to obrazně, jako stánek s lacinými lahůdkami. Tedy pro lidi, kteří kdysi, jako staří Řekové, stále chtěli slyšet něco nového (Sk 17:21) – ale byli vesměs zcela povrchní a pravdu nehledali, jen duchovní laskominy a senzace. Chtěli něco, co jim polechtá uši a zbaví je nudy, jak to popisuje Bible.

Ne, pro tento účel zde tyto stránky nejsou. Nejsou stánkem s lacinými lahůdkami, ale velkoskladem trvanlivých potravin zdarma. Proto jsou zde tématické okruhy, kde si každý může vybrat to, co hledá, co jej trápí z oblasti původu světa a života a argumentů pro existenci Stvořitele, a kde dosud marně hledal odpověď a nemohl třeba skloubit to, co se učí ve škole s četbou Bible. Tyto webové stránky slouží česky a slovensky mluvícím lidem, kteří upřímně hledají smysl života, ať jsou ateisté, agnostici nebo věřící, a trápí je, jak to je s tou evolucí, darwinismem, Biblí a stvořením. Zde mohou najít odpovědi na svoje otázky.

Co je důležité

Z výše uvedeného plyne, že jádrem a největší hodnotou těchto stránek nejsou články nové, nebo nečekané senzace, ale právě všechny ty články staršího data, které jsou ukryty pod nadepsanými tématy v pravém sloupci.

Jádrem tohoto webu také určitě není diskuzní fórum, ani jeho bohatstvím. Já sám se zde ke starým článkům často vracím, protože jejich obsah za čas zapomenu a znovu se pak potýkám s otázkami, které už tu jsou vyřešeny – žel, patřím v tomto postoji asi k nepatrné menšině lidí. Mnozí chtějí nové a nové senzace a ptají se na otázky, které už tu dávno leží zodpovězeny v některých starších článcích, protože jsou příliš pohodlní si to (třeba znovu) přečíst. Chtějí rozptýlení z nudy. Nebráním jim, aby sem chodili, řečnili na diskuzním fóru, ale omlouvám se jim, že to, co hledají, tu nenajdou, anebo ne v té míře, která by jim vyhovovala.

Tento fakt nechápou samozřejmě nejen ateisté a kritici kreacionismu, ale bolestně ani křesťané. Nechápou, že tento web je jeden z mála v České republice, který prezentuje vědecký kreacionismus pro lidi, kteří nehovoří anglicky ani jiným světovým jazykem. Nechápou, že by se za tento web měli modlit a děkovat Bohu, že může existovat, protože už mnoha lidem pomohl upevnit svůj pohled na Krista a Boží slovo Bibli. Téměř neexistují lidé, ani z těch, kteří tento web pochválí, kteří by se zeptali: a co to stojí? Mohu nějak pomoci?

Jak můžete pomoci i Vy

Pomoci se dá třeba tím, že odkaz na tento web – http://kreacionismus.cz/ – umístíte na svoje webové stránky, přidáte jej do svých emailů nebo o jeho umístění na jiné webové stránky požádáte někoho, kdo to může udělat. Pomoci můžete i s překlady článků nebo s jejich financováním. Více v sekci „Pro dárce“.

Tento web provozujeme ve svém volném čase a ze svého velmi skromného příjmu. Zvláště překlady článků, které zde najdete a zdarma si můžete zkopírovat, představují desítky tisíc korun. Píšu to zde proto, aby bylo jasno – aby nevznikl dojem, že nás podporuje bohatá kreacionistická lobby. Pavel Kábrt