Příbuzné stránky

Kreacionismus

Předchozí webová prezentace Pavla Kábrta, která dobře sloužila 8 let – až do poloviny května roku 2017. Postupně však během let přestala splňovat neustále se vyvíjející technologické nároky a musela být proto  nahrazena novou verzí. Obsah však zůstává i nadále stejný – odborné články, literatura, diskuse, odkazy na téma stvoření a důkazy o nepravdivosti evoluční teorie a další informace.

Kreace

Starší stránky autora Pavla Kábrta na stejné téma – kreacionismus, přibližně do roku 2008.

Memento

Podobně jako Kreace – publikace, články, diapozitivy a další. Založeny v prosinci 2002, v provozu zhruba do roku 2008.

Hewer

Z těchto tří nejstarší webová prezentace Pavla Kábrta, v provozu přibližně do roku 2003. Přednášky, literatura, odkazy na téma stvoření a důkazy o nepravdivosti evoluční teorie.