Řád pro diskuse

1. Registrace na těchto stránkách není (zatím) povinná, jen doporučená – prosím, važte si toho, že sem může kdokoli psát a nezneužívejte to, nezkažte to ostatním svojí nekázní a nedodržováním těchto pravidel.

2. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen věcné příspěvky týkající se především obsahu článku. Vaše reakce na jiného diskutujícího nechť se opět týká především věcného obsahu článku, nikoli hodnocení diskutujících. Ke všemu ostatnímu je určena Všeobecná diskuze (viz horní lišta).

3. Může se nám stát, že diskuze pod článkem sklouzne do obecné roviny, do „přestřelky“ mezi diskutujícími. To je pochopitelné a patří to k věci, ale pokud by se to příliš a dlouhodobě odchýlilo od obsahu článku, pak se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním na Všeobecnou diskuzi, jinak bych musel takovou diskuzi mazat.

4. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste zde vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. I když jej urážíme všichni denně svým chováním, mluvením i smýšlením, a je tedy obtížné stanovit nějakou jasnou definici urážky a hranici, jedno možné je: dbejte, prosím, napomenutí redaktorů a správců webu, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.

5. Pokud někoho pro hrubé a opakované porušování těchto pravidel zablokuji a napíšu níže na „černou listinu“, považuji za slušné, že všichni ostatní diskutující to budou respektovat a na případné komentáře takového blokovaného člověka, který se sem vetře přes zákaz, nebudou reagovat. V opačném případě budu postupovat individuálně, mazat takové reakce i případně blokovat takového diskutéra se zablokovaným člověkem.

Chce-li někdo odblokovat, pak je třeba napsat omluvu a žádost o odblokování na:

pavelkabrt@seznam.cz

Děkuji, že budete tento řád respektovat!
Pavel Kábrt