Prohlášení emeritního biskupa Apoštolské církve Rudolfa Bubika

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Jsme velice rádi, že můžeme na našem serveru zveřejnit názor bývalého představitele státem registrované církve – emeritního biskupa Apoštolské církve Rudolfa Bubika. K prohlášení dodáváme – DĚKUJEME – konečně se někdo odvážil postavit na stranu biblických pravd.

Milovaní bratři a milované sestry v Kristu,

byl jsem lidmi z www.kreacionismus.cz vyzván, abych vyjádřil své mínění ohledně kreacionismu, tedy světonázoru, který hájí biblické podání o Stvoření světa v sedmi dnech proti bludné Darwinově evoluční teorii.

Rozhodně se přikláním k verzi, kterou nám sděluje Bůh ve svém Slovu – v Bibli, tu můžeme přijímat doslovně. Darwinovu teorii považuji za snůšku spekulací neznabohů, kteří touto formou odvádí lidi od Pravdy k zatracení. Ó kéž nás Hospodin upevní v přesvědčení, že jen On je Stvořitelem všeho viditelného a neviditelného. Amen.

Rudolf Bubik

Televizní pořad o Rudolfu Bubikovi.
Rudolf Bubik na wikipedii.

Rudolf BubikApoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“.

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Od založení církve do roku 2008 stál v jejím čele bratr Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý ve světě nejen svými knihami, ale také jako žádaný řečník na konferencích. Od roku 2008 je biskupem církve bratr Martin Moldan.

Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým „Assemblies of God“.

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na