Příběh dvou vědců a světová populace

pavelkabrt Matematické pravděpodobnosti Napsat komentář

John Heffner

Publikovalo The Kolbe Center For The Study of Creation

(Z www.kolbecenter.org přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Pokud půjde evolucionista s kreacionistou do města do nějaké velké knihovny, aby studovali světovou populaci v minulosti, a budou počítat roční přírůstek pro každé století, opustí OBA knihovnu s následujícími daty:

  1. Spolehlivá data o světové populaci existují jen po několik minulých století.
  2. V letech „morových ran“ byl celosvětový přírůstek pouhých 0,318 %, ale ostatní století byla okolo 0,7 % až 1,8 % v celosvětovém měřítku. (Současný přírůstek v USA jen pokud jde o narození je okolo 1,7 % a země třetího světa mají okolo 4 %).
  3. PRŮMĚRNÝ roční přírůstek (narození minus úmrtí) bude lehce pod polovinou jednoho procenta v celé zaznamenané historii. Skutečné číslo je 0,456 %. Toto je vědecký propočet, který byl získán z přibležně 400leté zaznamenané historie populace.

Nyní se oba vědci vrátí zpět na svá pracoviště, aby na těchto získaných datech pracovali. Nejprve evolucionista dosadí tato data do vzorce pro lidskou populaci (Smith, Karl J., Pre-Calculus , 4. vydání, str. 200):

P = P0.ert. Pro P0 dosadí 2, to značí lidský pár (neboli první pár Homo sapiens), pro e dá 2,718, což je základ přirozeného logaritmu, exponent r bude 0,456 % (což je na kalkulačce 0,00456) a t exponent bude číslo 500 000 let. K jeho velkému údivu mu však nevyjde současný stav populace 6,5 miliardy lidí. Toto je správné číslo dle světového sčítání. Něco tu nehraje. Znovu tedy projde a prověří svoje předpoklady: Jeden muž/jedna žena, méně jak půl procenta populačního růstu, a půl miliónu let existence Homo sapiens (dle Biologie, Raven a Johnson, str. 525). A znovu dostane astronomické číslo 2,45.10 990!!! Něco je hrozně špatně. Vždyť to vychází na víc lidí než by se do celého vesmíru vměstnalo elektronů.

A tak uvažuje, který parametr by mohl změnit, aby dosáhl současný kýžený počet lidí na zemi kolem 6,5 miliardy. Nemůže změnit původní startovní množství, tedy jednoho muže a jednu ženu (kdyby vyšel z více lidí, bylo by to ještě horší), a jeho lpění na evoluci ho nutí přijmout číslo 500 000 let; a tak je tu jen jedna proměnná, v celém vzorci, kterou může změnit: rychlost růstu (přírůstek). Když si to vykalkuluje, zjistí, že by musel použít pro roční přírůstek lidí směšně nízké číslo (0,00438 %), což doslova a do písmene znamená VŮBEC ŽÁDNÝ PŘÍRŮSTEK po tisíce a tisíce let, a je to také číslo, které je v přímém rozporu s tím, jaká data získal v knihovně z naměřených vědeckých hodnot, nikoli nějakých imaginárních spekulací.

S takovýmhle růstem populace (na kalkulačce to je 0,0000438) by první lidský pár oslavil 10 tisíc výročí, než by lidské populaci přivedl na svět třetí lidskou bytost! Takže by pochopitelně došlo k vymření člověka na zemi. Pokud evolucionista začne počítat s více než jen jednou dvojicí, bude to ještě horší a dojde možná k trilionům trilionů krát vyšší populaci než dnes SKUTEČNĚ je. Evolucionista je z toho sklíčen a rozhodne se, že celou věc odloží na další den.

Naproti tomu kreacionista si vezme svoje data, získaná v knihovně, jde do své pracovny a vloží je do stejného vzorce (o kterém ví, že je založen na velmi dobře podložených výzkumech, na výpočtech a historických záznamech). Kreacionista ví, že nemůže začít s jedním párem lidí při stvoření, protože historie zaznamenává událost hromadného vymření před asi 4 500 lety (potopa za dnů Noe), která redukovala lidskou populaci na 8 lidí (Genesis 9:19). Začne tedy počítat s těmito 8 lidmi pro P0, pro přírůstek r použije číslo 0,456 % a pro čas t číslo 4 500. Jeho kalkulačka mu vyhodí velikost světové populace 6,5 miliardy lidí.

Zasměje se a je vděčný biblickému záznamu, který lze tak snadno matematicky ověřit, když vyjdeme z REÁLNÉHO světa a použijeme čísla, která nepotřebují žádnou fantastickou mentální gymnastiku. Taková mentální gymnastika je potřeba k vysvětlení rychlosti růstu lidské populace, který NEBYL NIKDY POZOROVÁN v lidské historii, aby tak evoluční předpoklady mohly přece jen „fungovat“. Kreacionista má soucit s těmi, kteří si formují svůj pohled na svět na základě mylných předpokladů a velice pochybných čísel. Jediná možnost, jak s 500 milióny lety „docílíme“ 6,5 miliardy lidí, je drasticky omezit přírůstek lidské populace na 0,00438 %.

Evolucionisté milují ohromné délky času. Snad věří tomu, že zcela zřejmé evoluční problémy mohou skrýt pod pokličkou času: “dejte tomu hodně času, a všechno je možné“, často říkají.

Výše uvedená čísla jejich pokličku pořádně nadzvedají a ukazují, jak hodně musí snížit populační růst, aby se shodoval s jejich půl miliónem let. Tvrdím, že průměrný přírůstek nebyl nikdy tak malý (tak dlouhou dobu) a tudíž tu lidé nežijí 500 000 let. Biblický záznam je příjemně spolehlivý.

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na