podivná shoda

Podivná shoda u podivných ryb

pavelkabrt Evoluce organizmů 21 Koment.

Z Creation.com přeložil Pavel Kábrt – 5/2017. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 15(4):10-11 v září 1993. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články v angličtině.

Podivná shoda u podivných ryb

Carl Wieland

Derek Ramsey, commons.wikimedia.org

Na první pohled se vám může zdát, že kolem vás plovoucí barakuda si ukousla sousto ze spodní části této ryby. Toto neobvyklé a krásné stvoření je přízračná černá nožovka (Apteronotus albifrons), která žije v Amazonce.

Tento kuriózní organizmus má svoji úžasnou vlastnost. Přízračná černá nožovka je elektrickou rybou lovící malou kořist za použití ‘účinného’ elektrického orgánu.1

Tento speciální elektrický orgán generuje každou sekundu proud stovek malých elektrických pulsů směrem do vody. Tyto pulsy se pak vracejí zpět do tohoto orgánu přes tisíce vodivých zvláštních pórů na těle této ryby, zvláště na její hlavě. Jak se tyto pulsy vracejí, speciální elektrické snímače pod póry, napojené na mozek, identifikují všechny změny od vracejících se impulsů; takové narušení způsobí předmět, který je ve vodě v elektrickém poli vysílaném rybou.

Tato ryba docela špatně vidí, ale její vynikající ‘elektrický senzor’ jí pomáhá ‘uvidět’ kořist v zakalené vodě řeky.

Je dost obtížné představit si, jak se takovýto složitý systém mohl vytvořit pomocí pokusů a omylů mutacemi a selekcí. Pro hloubavého evolucionistu je však ještě větším oříškem pozoruhodná skutečnost, že ten samý elektrický smyslový orgán existuje u jiné ryby, a tou je africký rypoun. Podle evoluční teorie je všeobecně přijímáno, že tato ryba nemohla zdědit tento orgán od stejného předka jako přízračná černá nožovka.

Jinými slovy, pokud je evoluční teorie pravdivá, ten samý složitý systém se musel vyvinout vícekrát než jen jednou! Ovšem tyto typy rébusů jsou pro lidi věřící v evoluci zcela běžné.

Na ruby převrácený lov

Většina elektrických ryb umí velmi dobře plavat pozpátku. Na našem obrázku znázorněná přízračná černá nožovka se právě takto přibližuje ke svojí kořisti, protože elektrický senzor není namířen, jako je tomu u oka, ale spíše jako je tomu u ‘skeneru’. Kdyby ryba plavala kupředu vstříc svojí kořisti, tak by ve chvíli, kdy by byl sken kořisti dokončen, ta by už byla u jejího ocasu. Tím, že predátor plave nahoru nazpět ke svojí kořisti, pak v okamžiku, kdy kořist elektrický sken predátora zaznamená, může k ní vyrazit směrem vpřed.

Když mají různí tvorové podobně složité orgány, je to chápáno jako důkaz, že měli společného předka, spíše než stejného projektanta. Jenže často je takové vysvětlení pomocí ‘společného předka’ uznáno jako nepřijatelné z nějakých jiných důvodů. Například oko kalmara [hlavonožec jako chobotnice] a oko člověka si jsou velmi pozoruhodně podobné, ale v konzistentní evoluční teorii nemůže existovat společný předek člověka a kalmara, ze kterého by oba zdědili svoje oči.

V takových případech, bez ohledu na to, o jak neuvěřitelné podobnosti jde, se to musí vydávat za takzvanou ‘konvergentní’ či ‘paralelní’ evoluci. Tím se myslí, že si shodou okolností dvě skupiny elektrických ryb ‘vyvinuly’ zcela totožný systém. Což by vyžadovalo, aby dostatečné množství nahodilých mutací poskytlo genetickou informaci, se kterou by mohla pracovat selekce, aby tak vyprodukovala téměř totožný výsledek.

Tento typ ‘konvergentní shody’ je tak častý, že původní argument, že podobnosti prokazují evoluci, ztrácí úplně jakoukoliv filozofickou sílu, kterou snad předtím mohl mít. Jakýkoliv argument vyplývající z podobnosti se může použít tak, aby se hodil. Tam, kde se podobnosti pro dokazování teorie o společném předkovi hodí, jsou nazývány důkazy evoluce—a kde se nehodí, jsou nazývány důkazy pro ‘konvergentní evoluci’, bez ohledu na to, o jak vysoké nepravděpodobnosti z hlediska matematiky může jít.

Fakt, že existují elektrické ryby, nádherně odpovídá vysvětlení o stvoření—jde o použití podobných prvků v konstrukčním plánu u více než jednoho odděleně stvořeného druhu ryby.2

Odkazy

  • Why do electric fish swim backwards?, New Scientist 1869:13, April 1993.
  •  A kind is a genetically inter-related group, not genetically related to any other groups.

Podobné články v angličtině

Pro další čtení v angličtině

 

Komentujte

21 Komentáře zapnuto "Podivná shoda u podivných ryb"

  Subscribe  
Upozornit na
Pacák

Re Koroslav. Děkuji za zajímavou a slušnou diskuzi. Uznávám, že jsem si to s dělbou prostředí pro kalmaří a obratlovčí oči představoval příliš jednoduše. Škoda, že kalmar, ani nějaký obratlovec se asi nedostaví k optikovi. Co se výkonnosti a vlastností mozků týká, tam jsem na rozpacích. Myslím, že to si naopak zjednodušujete vy.

bezboha
bezboha

Kreacionisté rádi zdůrazňují, že evoluce je všemocná a že může čarovat podobně jako nadpřirozená všemohoucí bytost. Není to pravda. Evoluce má své limity a tyto limity jsou každému, kdo evoluci trochu rozumí, srozumitelné. Běžte, chlapci kreacionističtí, hledejte jednoho jediného obratlovce, který má párové komorové oči uspořádané jako hlavonožci. Pokud se vám to podaří, bude mít evoluční teorie skutečný problém. Tento příklad také jasně ukazuje, že evoluční teorie je falzifikovatelná, tedy (na rozdíl od kreacionismu) vědecká.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE:- Koroslav….

Lidský mozek je o něco „lepší“, než mozek primátů, ten je zase o něco málo „lepší“ než mozek třebas krysy atd.
Slovo lepší je v uvozovkách záměrně, protože jsou druhy činností, které jiní primáti dokáží dělat rychleji a lépe než lidé

– to si vymýšlíte Koroslave. Jak to víte, že mozek krysy je „o něco málo horší“? Nedokázal by Jste náhodou nějak specifikovat tuto „horší“ vlastnost? A proč v tomto případě je např. mozek – horší? Evoluce snad rozlišuje mezi lepším a horším?

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Koroslav…..

vidím Koroslave, že Bůh je špatný designér, ale evoluce je dobrý designér. Maximálně se může dostat do situace, kdy si už nebude vědět rady, tak zvolí radikálně jinou variantu. Evoluce je tak tvůrčí proces, až by jeden řekl, že to snad někdo řídí………

koroslav
koroslav
že opačně zapojená sítnice může mít nečekané vlastnosti, jež z jejího uspořádání nejsou patrné Samozřejmě, že může mít nějaké vlastnosti. Dokonce mohla být v podmínkách, kdy se vyvinula užitečnější než sítnice hlavonožců. Ale teď je tady jeden obrovský problém pro kreacionisty, se kterým se z pohledu biblického kreacionismu nedokážete vypořádat. A to tenhle: Pokud je každé zvíře dokonalým božím stvořením a bůh jej optimalizoval pro jeho životní podmínky, pak by různí živočichové žijící ve stejných podmínkách měli používat stejný optimální design, nezávisle na jejich biologickém zařazení (=evolučním původu). Tedy pokud… Číst vice »
Pacák
Koroslave, děkuji za odpověď, „Představte si, že si tenhle web čtete na monitoru, kterému ze stran čouhají dráty a jsou vedené doprostřed obrazovky, kde je vyvrtaná díra, která zajistí, že se dráty dostanou na druhou stranu monitoru…“ Na první čtení by se jevilo to, co píšete logické. Avšak v současnosti probíhající výzkum nanostruktur ukazuje, že systémy podobné „obráceně“ zapojené sítnici obratlovců mají nečekané optické efekty. Mimo to již dlouho se například v astronomii používá tzv Rowlandova mřížka mající optické vlastnosti, které z jejího uspořádání na první pohled nejsou zřejmé. Z… Číst vice »
koroslav
koroslav
„Marně pátrám, jak mají oko, konkrétně sítnici uspořádanou draví ptáci…“ Proč místo bodování mi někdo neodpoví? Ptáci mají stejné oko jako všichni ostatní obratlovci, tedy stejné jako lidé. Proč Dawkins tvrdí, že oko obratlovců je „konstrukční zmetek“? Vždyť draví ptáci s „Dawkinsovým zmetkem“ vidí docela dobře. Viděli by s hlavonožčím designem ještě lépe? Představte si, že si tenhle web čtete na monitoru, kterému ze stran čouhají dráty a jsou vedené doprostřed obrazovky, kde je vyvrtaná díra, která zajistí, že se dráty dostanou na druhou stranu monitoru a před tím vším… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta

Oko obratlovců s konstrukční vadou zděděnou od společného předka ukazuje na evoluci

To není žádná konstrukční vada. Evoluce není žádný konstruktér. Krom toho, je to tak i tak nesmysl. Evoluce není výrobní proces.

bezboha
bezboha

@Pacak
Kdybyste evoluci trochu rozuměl, věděl byste, s čím si evoluce poradit může a s čím ne. Se vším si poradí pouze bůh, neboť je všemocný. Oko obratlovců s konstrukční vadou zděděnou od společného předka ukazuje na evoluci.

Pacak
Pacak

„Párové oči v uvedeném uspořádání totiž měl již společný předek všech obratlovců a sotva by toto oko u některé větve obratlovců zaniklo a vyvinulo se od začátku jinak.“

Podceňujete Evoluci! Poradila si s tak složitým konstrukčním oříškem, jako je lidský mozek. Vylepšení savčího komorového oka, aby po milionech let byl Dawkins spokojen nemůže být problém.

Pacák
Pacák

„Podle evoluční teorie MUSÍ mít draví ptáci sítnici oka uspořádanou stejně jako ostatní obratlovci.“ Proč by nebylo možné, aby se oko obratlovců „převyvinulo“ z Dawkinsova konstrukčního zmetku v lepší model? Vždyť na to byly miliony let a u jiných orgánů to evoluce dokázala, viz rozrůzněnost obratlovců.

P.s.: Proč Dawkins tvrdí, že oko obratlovců je „konstrukční zmetek“? Vždyť draví ptáci s „Dawkinsovým zmetkem“ vidí docela dobře. Viděli by s hlavonožčím designem ještě lépe?

bezboha
bezboha

@Foton
Myslíš, že kytovci, když žijí ve vodě, mají oko uspořádané jako hlavonožci?

bezboha
bezboha

@Pacak
Podle evoluční teorie MUSÍ mít draví ptáci sítnici oka uspořádanou stejně jako ostatní obratlovci. Párové oči v uvedeném uspořádání totiž měl již společný předek všech obratlovců a sotva by toto oko u některé větve obratlovců zaniklo a vyvinulo se od začátku jinak.

Pacák
Pacák

„Marně pátrám, jak mají oko, konkrétně sítnici uspořádanou draví ptáci…“ Proč místo bodování mi někdo neodpoví?

Foton
Foton

bezboha
Draví ptáci nežijí ve vodě ty nedouk!

jhk - vlasta
jhk - vlasta
Nemůže jezdit na závodním okruhu trabant proti ferari, ani moped proti hayabuse. Závodní okruh je sice stavěn tak, aby po něm mohli všechny zmíněné stroje jezdit, ale pro účely závodů bude vždy lepší to, co je pro ty závody lépe zkonstruováno. Proto i oči všech živočichů jsou jiné, protože pro svůj účel vyžadují trochu jinou konstrukci, která se ale bude s podobností života určitého organizmu postupně měnit, takže oko zvířat, které žijí podobně jako člověk – bude pravděpodobně také skoro stejné. Naproti tomu oko ptáků bude muset být jiné, protože… Číst vice »
Pacák
Pacák

„Kdyby měli draví ptáci oko uspořádáno jako hlavonožci…“ Nerozumím, proč by to byl dobrý a platný argument proti ET.

Pacák
Pacák
Marně pátrám, jak mají oko, konkrétně sítnici uspořádanou draví ptáci, například sokoli, ostříži, orli… Ví to někdo? Pokud vím, tak kalmaři mají sítnici uspořádanou opačně než člověk. Tuším, že Dawkins (nejsem si tím jistý) uvádíl uspořádání sítnice u lidského oka jako příklad konstrukčního zmetku. Ale oko kalmara nemusí řešit prudké změny osvětlen a záznam rychlého pohybu, zato se potýká s nedostatkem světla. Proto je možná „světlosběrné“ jako digitální fotoaparáty a reaguje pomaleji. Lidské oko vidí v jiném prostředí, musí detekovat rychlé změny osvětlení a rychlý pohyb. To možná umožňuje opačné… Číst vice »
SSK
SSK
V čím více znacích jsou si dva organismy podobné, tím je pravděpodobnější, že je zdědily od společného předka a že jsou tudíž homologické. Na základě mnoha homologických znaků (jak v DNA, tak v morfologii či embryonálním vývoji) se konstruují stromy příbuznosti. Jestliže ve různých nepříbuzných skupinách vyskytuje velmi podobný znak, jde o znak analogický, který vznikl v důsledku působení velmi podobných selekčních tlaků. Analogické znaky jsou si většinou podobné pouze funkcí. Například oko kalmara [hlavonožec jako chobotnice] a oko člověka si jsou velmi pozoruhodně podobné, Vlastně ani ne. Vždyť se… Číst vice »
Treviso
Treviso

Křídla se nezávisle na sobě vyvinula u ptáků, savců, plazů, hmyzu a dokonce i ryb.
Křídla u nich plní stejnou funkci, ale mají jinou stavbu.

U těchto ryb to bude podobné.
Na základě tak povrchních informací, jaké jsou v tomto článku uvedeny, není možné tvrdit že jde o ten samý elektrický smyslový orgán

jhk - vlasta
jhk - vlasta
Tento typ ‘konvergentní shody’ je tak častý, že původní argument, že podobnosti prokazují evoluci, ztrácí úplně jakoukoliv filozofickou sílu, kterou snad předtím mohl mít. Jakýkoliv argument vyplývající z podobnosti se může použít tak, aby se hodil. Tam, kde se podobnosti pro dokazování teorie o společném předkovi hodí, jsou nazývány důkazy evoluce—a kde se nehodí, jsou nazývány důkazy pro ‘konvergentní evoluci’, bez ohledu na to, o jak vysoké nepravděpodobnosti z hlediska matematiky může jít. – nějak si to člověk vysvětlit musí, když nic jiného po ruce nemá a Konstruktér je z… Číst vice »