Neotravujte mě se svým náboženstvím!

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Archiv 2012 – z dopisů čtenářů

(Z creation.com/dont-bother-me přeložil M. T. – 08/2012. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.)

P. H. z Irska se vyjádřil ke kampani Ptejte se na evoluci provedené CMI, a Dr Don Batten mu odpovídá.

Question evolution!

Ahoj,

jsem trochu skeptický k tomu, zda tohle uveřejníte, ale uvidíme.

Jsem zvědav, kdy už dáte pokoj se svými 15 otázkami, přestanete, až potkáte někoho, kdo vám dá uspokojivou odpověď? Samozřejmě ne každý je kovaný v té které konkrétní vědní disciplíně, ale narazíte-li třeba na biologa, který vám jasně vysvětlí současný stav vědeckého poznání, přestanete pak? A nepřestanete-li, sdělíte alespoň prvnímu neinformovanému člověku, jaké důkazy vám zmíněný odborník předložil?

Já osobně jako ateista bych dal přednost tomu, abyste neběhali po světě a neotravovali mě na ulici či doma (kontaktuji vás tímhle způsobem jedině proto, že jsem narazil na váš link v debatě o odstranění náboženské indoktrinace ze škol) – myslím, že by vám prospělo, kdybyste si uvědomili, že vaše představy jsou vaší osobní věcí, a že byste je neměli vnucovat ostatním. Vy věříte v boha, já nevěřím ani ve vašeho boha ani v jiného boha, a nestojím o to, aby mě někdo o nějakých bozích „poučoval“, kromě toho, že uznávám náboženství jako jeden z fenoménů v multikulturním světě.

Zcela oprávněně byste se mohli ptát, proč ztrácím čas psaním tohoto mailu. Je to prostě proto, že když tak vášnivě debatujeme o odstranění pobožnůstkářské indoktrinace ze škol, kam chodí naše děti, hledám svým mailem těch několik z vás, kteří by dokázali uznat práva ostatních na slušné světské prostředí – pak bychom se všichni mohli hnout z místa a ukončit tyhle roztrpčené hádky. Máte své názory, tak si je uplatňujte ve vlastní práci a životech, a nechte nás ostatní na pokoji.

Děkuji vám

P. S. Raději tenhle mail nepodepisuji, protože moje příjmení není v téhle zemi typické, a nerad bych, aby u mých dveří zase zvonili nějací křesťané!

Reaguje Dr Don Batten z CMI:

Milý P.,

díky za váš názor. Pár poznámek jako odpověď:

Již jsme zveřejnili ty nejlepší odpovědi, které jsme zatím dostali na našich 15 otázek. Viz

Odpovědi na našich 15 otázek: část 1
Odpovědi na našich 15 otázek: část 2
Odpovědi na našich 15 otázek: část 3

Část ceny za život ve svobodné společnosti platíte tím, že vás mohou otravovat lidé, kteří se s vámi chtějí podělit o své názory; stejně tak ateisté i další lidé mohou „otravovat“ mě s názory svými (což činí). Nevadí mi to, protože je úžasné žít v podobné svobodné společnosti, kde jsou takové věci možné; toho si cením. Ale možná, že byste raději žil v zemi, kde stát zákonem nařizuje ateizmus (podobné státy zabily v minulém století 150 milionů lidí).

Se srdečnými pozdravy,
Don Batten

P. odpověděl:

Chtěl bych jen říci, že bych samozřejmě nechtěl žít ve společnosti, která nařizuje nějaké závazné přesvědčení nebo vůbec žádné, a jsem si jist, že nejsem sám mezi zdejšími lidmi, jehož rodokmen zahrnuje i ty, kdo obětovali vše, aby nám vámi zmíněnou svobodu umožnili. Jsem však na druhé straně přesvědčen, že lidé by měli mít možnost nechat vyškrtnout své domovy ze seznamu otevřeného pro nežádoucí „návštěvy“, stejně jako mají možnost nechat vyškrtnout svá telefonní čísla z veřejného telefonního seznamu, tak, aby je neotravovali nežádoucí telefonáty; stejným způsobem by měli mít možnost chránit se před náboženskými organizacemi. Nemám nic proti lidem stojícím na ulici a propagujícím své zboží, pokud se řídí místními nařízeními, a nejsou dotěrní. Jelikož jsme odstranili náboženství ze škol a veřejných institucí, pak si jeho přívrženci mohou sloužit bohoslužby pro sebe, ale nechat přitom na pokoji ty, které to nezajímá.

Nesnažím se nikoho o své pravdě přesvědčovat, jenom nechci, aby se při vyučování moje dítě muselo otravovat tím, co poškozuje jeho osobnostní vývoj, a nechci ve své nemocnici sošky a krucifixy; lidé přece mohou u svého lůžka mít to, co chtějí, a ne to, co nechtějí.

Navíc, ateizmus není odpovědný za genocidy ve světě, za ty je odpovědný fundamentalizmus; můžeme diskutovat o soukromém vyznání jednotlivých diktátorů, ale jsou to fundamentalistické pudy, které jsou příčinou toho, že lidé páchají zlo. Být ateistou znamená prostě nevěřit v žádného boha; tento postoj nežene lidi k tomu, aby se chovali zvrhle. Skalní věřící se však samozřejmě vzdávají svých přirozených lidských vazeb a citu pro společné dobro a empatii, a udělají cokoli, co jim řekne jejich Bůh či politický vůdce. Musíte být skalní věřící, abyste dokázal naletět s letadlem plným vyděšených lidí do Věže plné jiných lidí, stejně tak, jako musíte být takovým věřícím, abyste dokázal umístit bombu pod něčí auto pouze proto, že dotyčný nesdílí vaši víru. Spousta dobrých, zlých i bezbarvých lidí jsou ateisty, toto přesvědčení nijak neovlivňuje jejich případné sklony k páchání zla. Naopak náboženství udělalo z mnoha jinak dobrých lidí zlé zrůdy, stejně jako to s nimi udělaly zvrhlé ideologie v rukou Hitlera a Stalina.

Milý P.,

Jsem rád, že oceňujete svou svobodu i ty, kdo ji pro vás vykoupili. I já ji oceňuji; na tom se tedy shodneme!

Avšak zdá se, že někteří zarytí ateisté („noví ateisté“) neuznávají, že jednou z cen placených za život ve svobodné společnosti je, že lidem musí být umožněno, aby uvěřili i věcem, které se jim nelíbí. Richard Dawkins například označil počínání křesťanů, kteří učí své děti o Bohu, za „zneužívání dětí“ (viz recenzi na God Delusion – Boží blud). A zneužívání dětí je přece něco, co by vlády měly stíhat, že ano? To mi připadá jako druh „fundamentalizmu“; ateistického fundamentalizmu. Však také nedávné akce British Humanist Association (ateistického klubu) s cílem donutit vládu Velké Británie k zákazu vyučování jiných názorů než ortodoxního darwinizmu (včetně zákazu jakékoli vědecké kritiky darwinizmu) na školách zavání totalitářstvím SSSR, nacistického Německa, Maovy Číny či Kim Ir-senovy Severní Koreje.

I Vaše vlastní slova svědčí o tom, že tíhnete k nějaké formě zmíněného netolerantního, totalitářského myšlení; nechcete, aby křesťané „působili na školách a otravovali duchovní vývoj mého dítěte“. Ale když ateisté působí ve školách na duchovní vývoj dětí z křesťanských rodin tak, aby je odvrátili od víry jejich rodičů, to je v pořádku? Děje se tak například při vyučování darwinizmu. Když dočetl Origin of Species – Původ druhů, roku 1860, napsal jeden z Darwinových pedagogů na Cambridgi:

  • „Přečetl jsem si Darwinovu knihu. Je chytrá a odvážně napsaná; a proto tím diskutabilnější, staví-li snad na nesprávných domněnkách; a já je pokládám za naprosto zcestné…Od počátku do konce je to guláš čirého materializmu, chytře uvařený a servírovaný…A proč se tak stalo? Z žádného jiného důvodu, to bych se vsadil, než proto, abychom se osvobodili od Stvořitele…“ – Reverend Adam Sedgwick, dopis slečně Gerardové datovaný 2. ledna 1860.

Mohl bych citovat četné dnešní ateisty, kteří doznávají totéž. Dawkins připustil, že mu Darwin umožňuje být „intelektuálně naplněným ateistou“. A Vaše vlastní obrana darwinizmu dokládá totéž; že darwinizmus je součástí ateistické „víry“ (tak to opravdu stojí v Humanist Manifesto I).

Ve všech těchhle věcech neexistuje neutrální postoj. To si jenom myslíte, že sekularizmus je neutrální, protože jste sekularistou a uspokojuje Vás to.

Považuji za dost divné, tvrdíte-li, že Stalinův ateizmus nesouvisel s jeho zločiny. Když totiž zabíjel lidi, považoval evidentně svou činnost za cosi jako stříhání trávníku. Žádný křesťan věřící v Bibli by tak nemohl postupovat, protože Bible říká, že lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, což činí lidský život posvátným (čímsi jako zázrak), a tudíž něčím, co nesmíme svévolně ničit. Jedině materialista (ateista) jako třeba Stalin se tak mohl chovat. Viz: Evolution and social evil (Evoluce a společenské zlo). Křesťan, který někoho vraždí, jedná proti svým zásadám, kdežto ateista vraždící někoho – proti čemu ten jedná? Zde neexistuje absolutní mravní imperativ, prohlášení něčeho dobrem či zlem je tu pouhým vrtochem vládnoucí moci (nebo jste vy sám takovou vládou?).

A. C. Grayling, prominentní britský ateista, připustil: „Je vám snad jasné, že už nevěříme v Boha, protože nás na každém kroku sleduje ta spousta kamer systému CCTV.“ (v interview s Deccou Aitkenheadem z Guardian, 3. dubna 2011; www.guardian.co.uk).

Důsledky sekularizmu se projevují v takových jevech jako byly pouliční bouře v Londýně a zhroucení rodinného života v kdysi křesťanských zemích. V mé zemi byla v 50. letech 20. století, kdy ještě převážná většina populace věřila, že existuje Bůh Stvořitel, jemuž jsme odpovědní (neříkám, že šlo ve všech případech o poctivé křesťany, ale téměř všichni sdíleli křesťanskou víru), míra majetkové kriminality 1 hlášený případ na 1000 lidí za rok. Takový byl poměr od 20. do 50. let 20. století včetně období Velké deprese (podle našich světských „vševědoucích“ sociologů je bída příčinou kriminality, že ano?). Pak začala míra kriminality v 60. letech narůstat – tehdy se také vážně začalo se sekularizací vzdělávání. Koncem 90. let už byla statistika na 20 případech na 1000 lidí (20násobný nárůst!), přestože počet pořádkových složek mnohonásobně vzrostl, zavedlo se CCTV atd. (a zmíněná míra dnes nezahrnuje všechny případy, protože víme, že policie s krádeží nic nezmůže, pokud škoda nedosáhla určité výše). Pamatuji se, že když jsem byl dítětem, doma jsme nezamykali (neexistovaly klíče), a nezamykala se ani auta, a pokud ano, nechávali majitelé klíčky v zapalování; obava, že se něco ztratí, tenkrát lidi prostě nestrašila. Podobné trendy zaznamenáváme i v dalších oblastech života jako jsou sebevraždy mladých mužů, rozvodovost, narkomanie atd.

Také nelze přehlížet, že darwinizmus propůjčil zdání legality fašizujícím diktátorským režimům 20. století: Darwin´s impact the bloodstained legacy of evolution (Darwinův podíl na krví potřísněném odkazu evoluce). Však také Stalin dospěl ke svému ateizmu po četbě Darwinových děl.

Na ateizmu nelze stavět svobodnou, spravedlivou a prosperující společnost.

Slavný britský básník T. S. Eliot napsal: „Zkrachuje-li křesťanství, zkrachuje celá naše kultura. Pak se bude muset v bolestech zrodit nová, a nemůže jít o cosi hotového, musí se vytvořit…Budeme muset projít mnoha staletími barbarství.“ (T. S. Eliot, Notes Towards the Definiton of Culture – Poznámky k definici kultury, Faber and Faber, 1948, str. 122).

Dokonce i jeden ateista psal nedávno o Africe a o tom, že potřebuje křesťanství, aby tam zavládl sociální i hospodářský pokrok. Viz Atheists credit the Gospel (Ateista dává za pravdu evangeliu).

Ne, na ateizmu nelze vybudovat svobodnou, spravedlivou a prosperující společnost.

Ale víc než jen tohle, ateizmus vede k selhávání humanity v člověku. Ať se vám to líbí nebo ne, jednoho dne budete stát před Stvořitelem, a zodpovídat se za svůj život. Slova „Vždyť jsem v Tebe nevěřil“ to nespraví. Jak říká Bible, existuje spousta důkazů o tom, že Bůh existuje (Římanům 1:18n). Ale pekla se bát nemusíte; ne proto, že by neexistovalo, nýbrž proto, že Bůh sám vytvořil cestu, po které může člověk peklu uniknout. Ježíš řekl, „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život, a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ (Jan 10:10-11).

Říkám Vám to proto, protože mi na vás záleží; nechci být svědkem toho, jak někoho Bůh potrestá. Nechcete-li přijmout to, co jsem Vám musel říci, budiž. Necítím se uražen, na svoje názory máte právo. Tam, kde jsou společnosti založeny na biblických principech, nevládne žádný útlak.

S přátelskými pozdravy,
Don Batten

Podobné články (anglicky)

• Question evolution!
Responses to our 15 Questions: part 1
Responses to our 15 Questions: part 2
Responses to our 15 Questions: part 3
Evolution and social evil
Darwin’s impact—the bloodstained legacy of evolution
Atheists credit the Gospel

Pro další četbu (anglicky)

• Atheism, Godless Religions Questions and Answers
Communism and Nazism Questions and Answers

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na