Mizející pobřeží–rychlá eroze zpochybňuje představy o stáří země

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru 1 Koment

Dr. Tas Walker, B.Sc., B.Eng.

Mark a Louise Robertsovi se v roce 1996 stali vlastníky historického majáku Belle Tout. Maják stojí v blízkosti sto metrů vysokých bílých doverských útesů a manželé z něj udělali pension. Vybraní hosté tam mohli trávit noc a kochat se pohledem na západ slunce.

O dva roky později se z jejich snu stala noční můra – to když se obrovitý kus útesu utrhl a spadl do moře. Manželé v noci místo spěšně opustili v situaci, kdy se sráz k majáku přiblížil na pouhé tři metry. Za čtyři měsíce se specializované společnosti podařilo stavbu zachránit a přesunout nějakých sedmnáct metrů do vnitrozemí. Robertsovi byli nicméně varováni, že nemusí trvat dlouho než bude nutné maják přesunout znovu.

Mark a Louise nedocenili s jakou rychlostí dochází k erozi pobřežních útesů. Belle Tout byl v roce 1832 postaven třicet metrů od okraje srázu. Místo bylo vybráno tak, aby lodníkům jeho světlo zmizelo z očí kdykoliv se k útesům příliš přiblíží. Rychlost s jakou eroze útesy ukrajovala, byla v průměru jeden metr za šest let. Eroze je mimochodem také důvodem, proč jsou útesy bílé.

Nedovolí totiž vyrůst trávě, keříkům ani stromkům.

Robertsovi nejsou sami. Většina lidí si význam eroze a následné mizení velkých částí pobřeží do moře neuvědomuje. Celé vesnice byly takto v Anglii oceánem pohlceny a místní jsou celkem zvyklí vidět dům doslova balancovat na okraji propasti.

Tradiční geologie má za to, že miliardy malých rozdrcených mušlí a lastur, které tvoří bílé doverské útesy, tam byly uloženy během období křídy, jenž mělo skončit někdy před 65 miliony lety. Udělejme si malou kalkulaci. Je-li rychlost eroze konstantní, pak by tempem jeden metr za šest let a domnělých 65 milionů let mělo zmizet 10 000 kilometrů pobřeží. Pro ilustraci, mluvíme tu o vzdálenosti z Londýna do Kapského města či téměř z Los Angels do Sydney.

Je tak jednoduché mluvit o milionech let. Když ale zvážíme co ony obrovské časové úseky opravdu představují, zjistíme, že nekorespondují s tím co sledujeme. Eroze kterou na pobřežích celého světa pozorujeme je neslučitelná s představou tak staré Země.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

1 Komentář zapnuto "Mizející pobřeží–rychlá eroze zpochybňuje představy o stáří země"

Upozornit na
Stanislav Hrouzek

Bílé útesy doverské jsou opět jasným dokladem vysokého stáří planety Země.

  • A to proto, že kdyby vznikly rychle, tak by prostě neměla příroda dostatek zdrojů uživit tolik organismů v jednom místě.
  • A pokud by vznikly při Potopě, byly by plné nevápnitého kalu a dalších cizorodých příměsí.