Lež…a nic jiného než lež – Reakce na komentář

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Pod avizovaným videem Achillovy paty evoluce se objevil tento krátký komentář:

„Nějaký další lži? Rád bych si je přečetl.“

Nemohu odolat a jako prolhaný kreacionista musím této žádosti vyhovět.
Pavel Kábrt

Zde je několik OBJEKTIVNÍCH vědeckých pravd z evoluční teorie v kontrastu ke lžím kreacionistů, jen jako doplnění Achillových pat evoluce.

1. Neandertálský člověk je mezičlánek mezi lidoopy a lidmi, jasný důkaz evoluce, který vědečtí darwinisté dlouho předkládali veřejnosti a zcela po zásluze tím mlátili své odpůrce po hlavě, prolhaní kreacionisté to popírali a tvrdili, že Neandertálský člověk je normální lidská rasa – lháři jedni nevědečtí!

2. Nebraský člověk, kterého vědečtí evolucionisté vytvořili z jednoho zubu – platí zde to samé, co u předchozího tvrzení, jednalo se o jasné důkazy evoluce; to samé se týká také Piltdownského člověka, který tak byl oprávněně evolucionisty předkládán po 40 let jako důkaz vývoje člověka od opic – ó, ó, ó, není nad vědu, která dělá rychlé pokroky i v tom, že opravuje velmi rychle svoje chyby (co je to 40 let, pouhé dvě tři generace vědců, že?).

3. Ropušce starostlivé narostly pářící mozolky v prostředí, kde jí normálně nerostly – jasný důkaz evoluce, zabýval se tím do hloubky dr. Kammerer, a když už byl s výzkumem hotov a přednášel o tom po celém světě, byl z toho tak sám nakonec hotov, že se tento evolucionista zastřelil. Asi ho k tomu opět dohnali proradní kreacionisté svým nevědeckým vzdorem vůči jeho evolučním pravdám.

4. Darwinovy pěnkavy na Galapách ukazují jasný a neklamný vývoj od neptáka ku ptákovi, protože už sto let se jim mění zobáčky od malých k velkým, od velkých k malým, od malých k velkým a od velkých k malým, od malých k velkým, od velkých k malým – jasná evoluce před očima, prolhaní kreacionisté to opět popírají a sveřepě a nevědecky tvrdí, že jde jen o variabilitu následkem genů a genových přepínačů, které v pěnkavě už od počátku existují, a že se pěnkavy na Galapágách nikam nevyvíjejí ani nikdy nevyvíjely. Podobné je to s motýlem Drsoňman březový čili Biston betularia, ten se prý také nikam nevyvíjí, tvrdí prolhaní kreacionisté. Jaká nehorázná a nevědecká lež! Kreacionisti, styďte se.

5. Asi 200 orgánů v našem lidském těle je k ničemu, bez funkce, lékaři je mohou bez obav vyříznout a vyhodit do koše, už u embrya (pokud tam jsou), ostatně jako se vyhazuje často lidské embryo samotné v důsledku evoluční pravdy, že člověk je nejdříve napůl ryba. K těm zbytečným nefunkčním orgánům patří např. epifýza, hypofýza, krční mandle, menisky, appendix a další – jasný důkaz evoluce, jak nás vědečtí darwinisté informují už od Darwina. To vše v našich tělech zanechala evoluce jako svůj, dnes už nepotřebný, pozůstatek – kdyby existoval dokonalý Bůh, nemohl by takovýhle šlendrián stvořit. Evolucionisti jsou naprosto přesní vědci, dokonalí, rigorózní. Škoda jen, že jim to ti nevědečtí kreacionisté pořád kazí a lžou jim do jejich hlubokých pravd.

6. Asi 98 % genů je v našich tělech zcela zbytečných, je to odpad, zanechala to tam evoluce jako pozůstatek mutačních pokusů a omylů a miliardy let travajícího vývoje od mechorostů až po člověka neboli důkazů, že se bakterie za příhodných podmínek sama od sebe může změnit a také změnila na bakteriologa – evolucionisté správně a dlouho poukazovali (a dodnes poukazují), že by dokonalý Bůh toto nemohl nikdy stvořit, kdyby ovšem existoval, a mají hlubokou pravdu, jako vždy. Prolhaní kreacionisté naopak tvrdili a pořád sveřepě tvrdí, že většina lidského genomu má svoji důležitou funkci pro život člověka. Hlupáci.

7. Všechno to velké množství předmětů lidské výroby (artefakty), které se našly v uhlí a všech etážích evohor (fanerozoika) spolu s ostatními stopami a důkazy člověka společně žijícího s dinosaury od prvohor až podnes, jsou dílem podvodů zlých kreacionistů a fantazií záhadologů. Naposledy v roce 2013 byla v kamenném uhlí v Rusku nalezena ozubená součástka, ta tam pravděpodobně zapadla z ruského strojního závodu Leninskoje ťažoloje mašinostrajítělstvo, od soustruhu spadla tato součástka přímo do prvohorního karbonského uhlí asi tisíc kilometrů vzdáleného. Prolhaní kreacionisté to ovšem opět zneužili ke svým reakcionářským účelům a drzým výpadům proti vědě pravé, ořechové, evoluční.

8. Člověk a šimpanz jsou si víc příbuzní jak dva středoevropští budníčci, informoval nás kdysi profesionální vědec, hloubkový myslitel a zarputilý evolucionista, profesor Jan Zrzavý – a tito ptáčci se normálně kříží! – tím spíše tedy lidé a šimpanzi, kteří mají asi 99 % genů zcela shodných, no, skoro sto procent, říkáme jim homošimpanzí geny, ve vědecké hantýrce „hošigeny“ – jasný důkaz evoluce od společného předka. Pokud byste se oženili se šimpanzicí nebo se provdaly za šimpanze, nikdo z lidí si toho ani nevšimne, až tak obrovská je zde shoda. Prolhaní kreacionisté to opět popírají, ale jejich reakcionářské plány jim nevyjdou, protože evolucionisté „velmi záhy v Rudém moři rozdrtějí agresoři“.

9. Stačí trochu vody, tepla, záření, větrů, chemikálií, blesků a příhodných podmínek po milióny let, a kal a bláto se zahemží životem na kdejaké exoplanetě, jak se to stalo i zde, na Zemi, takže vesmír je vlastně plný civilizací, jak nám prokazuje už mnoho let firma SETI – nechápu, proč dělají kreacionisté se vznikem života takové cavyky a proč to v Achillových patách evoluce tak těžkopádně vyvracejí – vždyť evidentně nerozumí chemii, natož evoluci. Nějakého předchozího života či dokonce Boha nebylo vůbec potřeba, jak zjistil profesor Pasteur, a jak doložili abiogenezi (chemickou evoluci) i takoví vědci jako byl Mendel, Newton či Einstein, jehož známá rovnice zní: mrtvý materiál+dlouhý čas+blesky=homo sapiens (málem bych zapomněl: „to celé na druhou“ – nebo na pátou přes devátou? – teď nevím, jsem jen hloupý kreacionista…).

10. Bible mluví samé nesmysly: např. že vesmír není věčný a nekonečný, ale že měl počátek, dále Bible nařizuje (už asi 1 500 let před Kristem!) přísnou karanténu u infekčních nemocí – jak dnes lékařská /evoluční/ věda ví, karanténa je zcela k ničemu (vždyť lékaři chodili s nemytýma rukama z pitevny rovnou k rodičkám a pacientům ještě relativně nedávno a nic se celkem nedělo, jak prokázal dr. Ignác Semmelweis), protože infekční nemoci jsou nepřenosné a Bible lže; k dalším lžím Bible patří, že starověké město Babylón nikdy už nebude postaveno (jak víme, většina starověkých měst byla obnovena, a tak i Babylón: je to dnes krásné a kvetoucí město v Iráku se silnicemi a věžáky a má asi 5 miliónů obyvatel, samí vědečtí evolucionisté tam bydlí pod vládou Saddáma Husajna a šťastně tam bádají o evoluci – Saddám měl plán, že město Babylón obnoví, a Bohu se jeho plán zřejmě moc líbil, proto mu daroval dlouhý život, aby Babylón obnovil, jak dnes vidíme, že se to stalo, nevěřte kreacionistům, že se to nestalo!), dále Bible má celou řadu dalších nesmyslných proroctví, např. že židovský národ bude po Kristu vyhnán ze svojí země a rozehnán mezi všechny národy světa a jeho chrám bude zbořen, a pak že se opět vrátí do svojí země – a další nesmysly, jak víme, nic z toho se nikdy nenaplnilo – Židé stále po staletí už od Krista spokojeně bydlí v Palestině. To vše si opět zase jen vymysleli ti prolhaní kreacionisté. Styďte se.

11. K dalším hlubokým evolucionistickým pravdám patří zjištění, že skupina negramotných Indiánů si před asi 12 tisíci lety sedla a vyryla do 50 tisíc tvrdých andezitových kamenů, pravděpodobně zubními vrtačkami, obrazy transplantací srdce, lidí s dinosaury, dalekohledy, klokany, koně a vozy – chtěli tak zajistit obživu pro svoje potomky. Pak tyto šutry naházeli do řeky Ica v Peru. Před několika lety to rozvodněná řeka vyplavila (po 12ti tisících letech) a nyní moderní příbuzní těchto Indiánů mají co prodávat turistům, a tak mají z těchto falzifikátů dobrou obživu. A to samé platí o 35 tisících figurek dinosaurů a lidí, nalezených v Mexiku v Acambaro – také sprostý podvod. A opět: prolhaní kreacionisté tento indiánský fígl zneužili ke svým nekalým teoriím a nevědeckým tvrzením, že lidé se znali s dinosaury a že také nebyli lidé kdysi tak zaostalí, jak učí pravdivě evolucionisté, čili že z žádných zvířat nepocházejí. Hrozné, jak ti kreacionisté lžou.


12. Po celosvětové potopě není na celém povrchu zemském ani stopy, jak velmi správně učí vědečtí evolucionisté už mnoho let. Žádná voda z potopy není nikde na zemském povrchu k nalezení, ba ani stopy po činnosti vody; miliardy zkamenělin, které po celém světě nacházíme, běžně vznikají i dnes při větších záplavách v každém říčním korytu, stejně jako pozorujeme i dnes zcela běžně vznik uhlí, ropy a zemního plynu v bažinách a močálech na mnoha místech zemského povrchu – školní děti se na to chodí dívat, jak vzniká ropa a uhlí. Také je zcela běžné, že se dnes a denně zbytky mořských tvorů dostávají vysoko až na vrcholy současných nejvyššíh hor, naprosto normální jev, jen kreacionisté blbnou s nějakou potopou, o které navíc z dějin lidstva nejsou ani ty nejmenší písemné záznamy – přece taková událost by nemohla být zapomenuta, jenže v celé světové literatuře neexistuje ani jediná zmínka o nějaké celosvětové potopě, korábu či zahynutí většiny lidstva – nic, vůbec nic. Celá světová potopa je jen jeden velký kreacionistický výmysl, na rozdíl od naprosto doložených procesů třeba evoluce bakterií, hlodavců, hmyzu a všech rychle se množících organizmů – ani nestačíme zjišťovat, kam se nám to všechno pořád vyvíjí, zoologické zahrady jsou z té evoluce úplně zmatené a budou muset skončit – mají v kleci opice, a najednou tam zřízenec místo opic najde lidi – prostě zrychlená evoluce. Zvláště ve zkamenělinách nacházíme dlouhé řetězce miliard a miliard vyvíjejích se tvorů a rostlin, přímo to můžeme jasně sledovat ve vrstvách země – jak nás učí pravdomluvní evoluční paleontologové. Například před kambriem jsou četné fosilní důkazy všech tvorů z kambria – miliardy mezičlánků, třeba trilobitů. Jen slepí kreacionisté to nevidí a opět drze popírají.


Mám pokračovat ve lžích kreacionistů a hlubokých pravdách Darwinovy charakterní a čestné vědecké skupiny? Bylo by toho hodně, ale raděj si shlédněte to video (níže) a počkejte na vydání celé knihy Achillovy paty evoluce, tam je těch lží mnohem víc. A celá kniha i video opět končí ve lži: prý Hitler či Stalin a další hrdlořezové byli ovlivněni evoluční teorií. Ach, jo. Hitler byl vášnivý křesťan, milovník Židů, ve svém životě horoucně vyznával Kristovy příkazy a fandil multikulturalismu, dnes by určitě bránil a vítal všechny imigranty, k Hitlerovým nejoblíbenějším veršům z Bible patřilo Kristovo „milovati budeš nepřítele svého jako sebe samého“, dále vyznával vroucně Kristův příkaz „čiň druhým to, co chceš, aby oni činili tobě“ a „nastavujte druhou tvář, když tě někdo udeří na jednu“ – všechny tyto citáty měl na stěně ve svojí pracovně, kde se často a vroucně modlil. Jak známo, Hitler miloval Boha, Bibli a Židovský národ, který zoufale bránil před evolučními augeniky, kteří chtěli pořád vylepšovat lidskou rasu a v rozporu s názory Hitlera tvrdili, že jen bojem o život a přežitím nejsilnějšího se může prosadit lidská nordická nadrasa – to zase jen ti prolhaní kreacionisté udělali z Hitlera, Stalina a Mao Ce-tunga Darwinovu evoluční zrůdu. Hanba jim. Jak známo, Hitler o boji o život nic nikdy nepsal, titul jeho nejslavnější knihy Mein Kampf se překládá do češtiny volně jako „Můj boj za Kristovu lásku“.

Jsem šťasten, že tu už 150 let působí ryzí a praví evoluční vědci, kteří díky svému velkému učiteli, viktoriánskému bohoslovci Charlesu Darwinovi odhalili, že po tisíciletí se lidé mýlili, když si mysleli, že složitost přírody ukazuje na nějakou inteligentní příčinu, jako třeba tvrdil hloupý Isaac Newton. Jak osvěžující, že nám dnes evoluční parta už odmala trpělivě tlačí do hlav, že to je omyl, že úplně stačí jeden pořádný výbuch, pak něco vody a záření a trpělivé čekání po miliardy let – a všechno se to tu udělá samo, melouny, banány, ryby, ptáci, švestky, slivovice i lidi.

Díky, díky Vám, evoluční charakterní parto.

Nedejte se přemoci těmi prolhanými kreacionisty, ani těmito prolhanými stránkami. Jak jsem se před pár dny dozvěděl od jednoho studenta, paní učitelka varovala svoji třídu před mojí přednáškou na jejich škole a všem žákům říkala: nevěřte tomu kreacionistovi Kábrtovi ani slovo – moudrá to žena, plná pravdy a lásky. Její žáci budou na život dobře připraveni.

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na