Ledabylé snůšky kostí

pavelkabrt Důsledky evoluční ideologie Napsat komentář

(Autor neuveden, z Genesis Evidence přeložil M. T. – 2/2012)

*

Všimněte si na fotografii tří různých lebek. 20 let byla kostra vpravo (vystavená roku 1915) vystavována bez hlavy, protože se paleontologové nemohli shodnout na tom, která hlava tvorovi patří. Pak byla roku 1936 instalována hlava Camarosaura na tvora známého jako brontosaurus.

Po více než 50 letech pak paleontologové určili, že tělo patřilo apatosaurovi, a že brontosaurus ve skutečnosti nikdy neexistoval. Rozhodli se tedy, že vhodnější bude hlava diplodoka.

Existují jen tři lebky apatosaurů, a lebka na fotografii pocházející z přírodovědného muzea v Cincinnati je z nich zachována nejlépe, i když vypadá, jako by ji přejel tank. O co horší musí být ty druhé?

I když při zmíněném trapasu s hlavami šlo nejspíše o prosté nedopatření, a nikoli o přímý pokus o podvod, svědčí celá věc o tom, jak evolucionisté dělají ukvapené závěry opřené o velmi chatrné důkazy. Najde se hrst kostiček, a veřejnosti se oznámí, že jde o důkazy toho, že po našem kontinentu běhal ten a ten tvor.
To vše však jen v tom případě, že důkazní materiál lze upravit tak, aby byl v souladu s evoluční teorií. Vymykají-li se důkazy zažitým představám, jsou zameteny pod koberec či vycpány a vystaveny v kabinetu kuriozit.
Přitom uvedená hlava nepředstavuje jediný omyl v souvislosti s apatosaury – hlava apatosaura v muzeu Yaleské univerzity má stále nohy Camarosaura!

www.straightdope.com/classics/a2_011.html

*Londýnský Daily Telegraph z prosince 2000 přinesl zprávu o tom, že onoho roku na podzim se rozhodli ve Waleském národním muzeu v Cardiffu rozebrat a vyčistit vystaveného ichtyosaura (viz obrázek), kterého měli už přes 100 let. Načež zjistili, že u mnoha z jeho údajně skutečných kostí jde ve skutečnosti o SÁDROVÉ odlitky pokryté několika vrstvami NÁTĚRU, aby se vytvořil dojem, že jsou staré.

A nejen to, kostra zvířete byla sestavena ze dvou různých exemplářů. Kurátorka muzea Caroline Butlerová připustila, že „Jde o směs dvou různých druhů ichtyosaurů, a navíc o šikovný pokus o podvod, pokud jde o části kostry uměle doplněné.“

Zajímalo by nás, kolik dalších koster rekonstruovaných v minulém století jsou vlastně sádrová falza?

A přece se od nás žádá, abychom věřili evolucionistům, když nám tvrdí, že máme společné předky s opicemi, skunky a krysami?

*Časopis National Geographic, vycházeje z vlastního hloupého selhání v záležitosti podvodu s archaeoraptorem, referoval v čísle z prosince 2000 o dalším trapném omylu. Triceratopse (nahoře) vystavovaného uplynulých 100 let ve Smithsonově institutu tvoří ve skutečnosti kosti 14 různých zvířat včetně nohou kachnozobého dinosaura (dole).

Je neomluvitelné, aby takový omyl unikal po celé století pozornosti našich nejlepších paleontologů. Zajímalo by nás, kolik dalších takových omylů či úmyslných podvodů zůstává ještě dosud neodhaleno.

Evoluční teorie je plná podobných nesmyslů. Jak důvěryhodná může být teorie založená na takových lajdáckých důkazech?

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na