Kulatost Země

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství 0 Koment.

Henry Morris, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/21459/ přeložil M. T. – 10/2011)

Ten, který sídlí nad kulatou zemí, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Izajáš 40:22

Kulatost Země

Objev skutečnosti, že svět je kulatý, je považován za jeden z největších vědeckých výkonů člověka a je často mylně připisován Kryštofu Kolumbovi. I když byl Kolumbus zcela jistě odvážným myslitelem a výzkumníkem, stejně jako křesťanem věřícím v Bibli, přesto už mnoho učenců před ním dospělo k podobnému závěru o kulatosti Země a Nový svět (Amerika) byl objeven mnoha přistěhovalci také již před ním.

Co se týče kulatosti země, pak o ní byli přesvědčeni již mnozí antičtí učenci, na rozdíl od středověkého mýtu o „ploché zemi“. Zejména Bible se nikdy nezmiňuje o žádném bodu na zemské hraně, ze kterého by odtékala voda, či o podobných názorech. Několik jejích odkazů na „čtyři strany“ země (např., Izajáš 11:12) znamená doslova „čtyři čtvrtiny země“ – to znamená čtyři kvadranty kompasu.

V našem textu na dnešní den je slovo „kulatost“ někdy překládáno jako „kompas, vymezení, rozsah“. Například Přísloví 8:27: „…když vymezoval obzor nad propastnou tůní“ (totéž jako „hlubina“, myšlen je oceán). Další výskyty jsou v Jobovi 26:10: „Na vodní hladině vymezil rozsah, kde končí světlo i tma“, a Jobovi 22:14: „(Bůh) se prochází po okruhu nebes.“ Nejlépe všem těmto pasážím porozumíme tehdy, představíme-li si kulatou zemi, jejíž tvar snadno vnímáme na břehu moře, které jí dává hladina oceánu tvarovaná zemskou přitažlivostí. Samotné hebrejské slovo (khug) znamená v podstatě kruh. Kterýkoli svislý průřez středem země představuje samozřejmě „velký kruh“, přičemž kterákoli „přímá“ čára na hladinu oceánu tvoří vlastně kružnicový oblouk.

Tohle je pouze jeden z mnoha příkladů „předvědeckých“ jasnozřivých postřehů Bible napsaných pod Božím vedením dlouho před vznikem moderní vědy. HMM

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

  Subscribe  
Upozornit na