Evoluční teorie je mimo vědu

Pavel Kábrt, 27. 2. 2006

 

Evoluční teorie je mimo vědu, je to špatný dějepis. Život dnes nevzniká z neživého, ve špatném evolučním dějepisu ano. Křídlo ptáka nevzniká z přední pracky plaza či dinosaura, ve špatném evolučním dějepisu ano. Ryby nelezou po souši, v evoluční fantasmagorii ano. Sami evolucionisté (přečtěte si "Evoluční biologii" od doc. J. Flegra nebo jiné podobné knížky) jsou sami se sebou v rozporu: na jedné straně pan docent napíše, že systémy bez paměti (neživé) se nevyvíjejí a nepodléhají evoluci, že buňky jsou jen z buněk, geny z genů a život ze živého (říká evolucionista!), o pár stránek jinde napíše: a nyní musíme zjistit, jak život z neživé hmoty vznikl. Kreacionisté jsou tvrdí realisté: neodbočili z vědy. Život je jen kontinuum, předává se kopírováním, nevzniká, to víme už od Pasteura a spíše tisíciletí před ním. Tedy život nezačal z neživého, jako ve špatném evolučním dějepisu, ale ze živého. Kreační teorie patří do biologie, tedy nauky o živém, evoluční teorie do dějepisu, spíše do kroužků pavědecké science fiction.

 Evoluční pohádka, jak neživý regolit nějaké planety vytvořil život a člověka, jak slepá hmota začala vidět, hluchá slyšet, těžší než vzduch létat a nemyslící myslet, je jen mizerný (lživý) dějepis, který je ve sporu s realitou, tedy  biologií (bios-život). Popírání Boha je něco jako popírání holocastu. Protože si však evoluční dogma podmanilo mysl některých duchovně nemocných lidí v některých zemích (v USA věří v evoluci jen asi 8% všech obyvatel, u nás spíše obráceně), tak tuto na Darwinových omylech založenou pohádku zoufale obhajují, strašně se jim to líbí, že bláto samo od sebe vytvořilo člověka - nemusí nikomu za nic děkovat a mohou si dělat, co se jim zamane. Hitler, Marx, Engels, Stalin byli bez sebe nadšeni evoluční pohádkou Charlese Darwina, slintali blahem, když to vyšlo.

 Všimněte si: na Petriho misce (a obecně u všech rychle se množících organizmů, bakterií, hmyzu atd.) evolucionisti evoluci nikdy nepředvedli!! přesto, že buněčný cyklus třeba Escherichia coli je 40 minut, tedy vytvoří desítky tisíc generací v pár letech a sami evolucionisti říkají, že to vlastně nahradí miliony let vývoje. Ale je z toho jen E.coli, nic víc. Jen na počítači a v evoluční mysli evoluce funguje. „Morowitz odhadl vzrůst chemické vazebné energie, která je potřebná k tvorbě bakterie Escherichia coli z jednoduchých prekurzorů, jako 0,0095 erg, neboli průměrně 0,27 eV/atom pro 2 x 10na10 atomů v jedné bakteriální buňce. To by se termodynamicky rovnalo samovolnému ohřátí vody ve vaně na 360°C, což je naštěstí velmi nepravděpodobné. Morowitz dále odhadl pravděpodobnost samovolné tvorby jedné bakteriální buňky v celém vesmíru během pěti miliard let za rovnovážných podmínek na 10na-10. Důležitost tohoto výsledku shrnul slovy: ´předpokládáme-li existenci pouze rovnovážných dějů, nedošlo by pravděpodobně v historii vesmíru k většímu výkyvu, než jaký by odpovídal vzniku malého peptidu´. Laureát Nobelovy ceny I. Prigogine a spol. uvedl v souvislosti s tímto problémem:

 Pravděpodobnost, že se při obvyklých teplotách shromáždí makroskopické množství molekul tak, že umožní vznik vysoce organizovaných struktur s funkcemi charakteristickými pro živé organismy, je extrémně malá. Myšlenka samovolného vzniku života v jeho současné formě je tedy nepravděpodobná i v rámci miliard let, během nichž probíhala prebiotická evoluce.“ (Tajemství vzniku života, Ch. Thaxton) Zdvořile upozorňuji evoluční nadšence, že v neživé hmotě neprobíhá žádný jejich vysněný přírodní výběr. Všimněme se typického dalšího rozporu v evolučním myšlení: je to extrémně nepravděpodobné, ale stalo se to, budeme tomu prostě nadále věřit. Svévolně jsme škrtli život na počátku života (žádný vědecký obor tento škrt neimplikuje), tedy odbočili z reality, současné vědy, a tak jsme se dostali do neřešitelných problémů – jak se v rozporu s biologií a termodynamikou, která platí samozřejmě i v otevřených soustavách, vytvořilo to, co se dnes neděje. Ale bijeme se ve vědecká prsa a do omrzení opakujeme, že kreacionismus není věda, jen náboženství, a netahejte nám Boha tam, kde jsou „bílá místa“. Kreacionisté ale říkají: Boha netřeba nikam tahat, on tam je, vychází z pozorování známého a z výpočtů, ze současné reality. Stejně, jako vychází existence dávných stavitelů z prohlídky třeba Stonhenge či pyramid. Vy, evolucionisti, jste si vzali do hlavy, že pyramidy vysvětlíte horotvornými procesy, nebo velblouda, který stojí vedle nich a je ze stejných prvků, vysvětlíte pády meteoritů, zářením, výbuchy vulkánů a vysycháním moře a rvačkami samců o samice. Vy jste zavedli kouzelnické, magické praktiky do vědy. Ale Bůh je výsledkem známého. Ne my, ale vy jste odbočili z vědy, udělali jste si nereálný dějepis, který je v protikladu k současné vědě i nálezům zkamenělin, a nyní chcete své nevědecké fantazie donekonečna zkoumat a veřejnost opíjet tvrzením, že jednou zjistíte, jak se stalo, co se dle současných zákonitostí stát nemohlo, jen aby vám dali lidi čas. Dělejte si to, je to vaše právo, ale jen u fajfy a v bačkorách doma, ale nevnucujte svoje nevědecké představy studentům jako vědu, to je intelektuální zločin.

 Evoluční teorie, to jsou jen blafy a nekonečné příběhy špatného evolučního dějepisu. Komu zůstala špetka rozumu v hlavě, nedá se tím zmást. Bába zelinářka s pětitřídkou, která se podívá na přírodu, a řekne „to přece se neudělalo samo“ má v hlavě víc rozumu než pan dr.doc.prof, csc, který vymýšlí příběhy, jak se z bláta nějaké planety stal člověk. Popírání holocastu je trestné, stejně tak by mělo být popírání Božího stvoření, protože je pro ně mnohonásobně více důkazů. Ovšem evoluční totalita na školách, katedrách a v prestižních časopisech cenzuruje veškerá vědecká fakta, která by ukazovala jiným směrem a vnucuje veřejnosti zdání, že evoluční svévole v pohledu na minulost je věda. Mnohým podvedeným se to velmi líbí, jiní to nikdy nepřijali, nebo se z tohoto duchovního jedu včas vyléčili.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU   Články