Jesus Revolution v arabských zemích

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

jesus_revolution_v_arabskych_zemich.jpg

Pán Bůh se zjevuje zcela nekonvenčně
Datum: 24.02.2011
Autor: Bruno Graber
Zdroje: Livenet/Open Doors/ZeeNews/Light for the Nations/Iris Ministries/SEA/Joel-News/Freitagsfax/Chris Mitchell/CBN
Překlad z němčiny: Ludmila Hallerová

V těchto dnech je to hlavně politická revoluce v arabských zemích, která je v ohnisku pozornosti ve sdělovacích prostředcích. Je však také jiná “revoluce”, o níž se média nezmiňují. Zprávy, které dostáváme, poukazují na to, že právě v těchto zemích, jako vůbec celosvětově, čím dál víc muslimů se obrací ke křesťanství.

Ačkoliv se na Blízkém a Středním východě šíří radikální islámské proudy, roste zároveň v čím dál více zemích počet muslimů, kteří se stávají křesťany, jak udává organizace “Open Doors”. Ve všech 18 arabských zemích jsou dnes křesťanské sbory. Většina z nich vznikla během uplynulých 25 let. Dle “ZeeNews” se ročně celosvětově obrací šest milionů muslimů k Pánu Ježíši.

«To se ještě nikdy nestalo»

To potvrzuje také Nizar Shaheen z “Light for the Nations”, z křesťanského TV programu, vysílaného do celého muslimského světa a tvrdí: “Všude v celém arabském světě přijímají lidé Pána Ježíše.”
Páter Zakana Henein, koptický kněz z Egypta, to potvrzuje: “Co se dnes děje v muslimském světě, se ještě nikdy neudálo. Mnozí muslimové ze všech společenských vrstev – mladí a staří, vzdělaní a nevzdělaní, muži i ženy, dokonce i extrémisté – přijímají Pána Ježíše Krista jako svého Vykupitele!”

Změněný život

jesus_revolution_v_arabskych_zemich_1.jpg

Kristýně Dargové řekl Pán ve snu, že má jít do určitého arabského města. www.christinedarg.com
Jako příklad uvádí Henein Samera Achmada Muhammeda. Muhammed se mnoho roků dál vzdělával, aby se mohl stát vahabitským šejkem. To jsou lidé, kteří reprezentují radikální formu islámu. Muhammed před tím nenáviděl křesťany a církev, ale jeho srdce se změnilo, když uslyšel evangelium. Dnes prohlašuje: „Zasvětil jsem svůj život Pánu Ježíši Kristu, On mi odpustil všecky hříchy a dal mi věčný život, pokoj a radost.“ Muhammed je jeden z mnoha Arabů, kteří přišli k Pánu Ježíši.

Sny o Pánu Ježíši

Heidi Baker z „Iris Ministries“ vidí, jak tisíce afrických muslimů přijímají Pána Ježíše a dávají se pokřtít. „Je to prvděpodobně jediné místo na světě, kde muslimové tak rychle přicházejí ke Kristu“, říká. „Mnozí lidé mají sny. Zjevuje se jim Pán Ježíš.“ Odhaduje: „Dobrá polovina našich pastorů jsou bývalí imámové z mešit.“

Pán Ježíš se zjevuje

Jako typický úkaz „Ježíšovy revoluce“ označuje Kristýna Dargová ve své knize „Zázraky mezi muslimy“ tyto události. Dargová píše, že také ona slyšela ve snu Boží hlas, který jí řekl, aby šla do jistého města, kde se právě ty zvláštní události děly. Vydala se tedy na cestu a popisuje ty zázračné události ve své níže zmíněné knize.

Když se Pán Ježíš zjeví ve snu

Jusuf Engin je Turek a žije ve Wattwilu. Ví z vlastní zkušenosti, jak se Pán Ježíš často zjevuje muslimům ve snech a ve viděních. Engin si právě na svém „Microsoft Network“ (MNS) nastavil prostor na rozhovor, aby mohl diskutovat s některými lidmi v Turecku. Najednou se hlásil jakýsi muž. „Haló, kdo jsi? Proč jsi na této adrese?“ ptá se Engin. Volající muž se představil. Řekl, že žije v Turecku a že sám neví, jak se dostal na Enginovu adresu. Vyprávěl, že měl sen, jak jde po ulici a najednou se mu zjevil nějaký Bůh v bílém světle na koni. Jezdec mu řekl své jméno a vyzval ho, aby si je stále opakoval,aby je nezapomněl. Ale když se ráno probudil, už si to jméno nemohl vzpomenout. A teď se náhodou dostan na Enginův Internet. „Co ten sen znamená?“ ptal se muž Engina. Engin mu řekl, že to jméno zná, ale že si je tazatel má najít sám a doporučil mu internetovou stránku s Lukášovým evangeliem. Za tři dny se ten muž znovu u Jusufa ohlásil. „Ten jezdec je Ježíš!“ volal. Od té doby čte tento muž Bibli.

Důsledky

jesus_revolution_v_arabskych_zemich_2.jpg

Muslimové, kteří uvěří v Pána Ježíše sice zakoušejí pronásledovaní, diskriminaci, ba i smrt. Avšak přes všecka nebezpečí drží si ti nově obrácení svoji víru a vedou další lidi k Pánu Ježíši.

Někteří si myslí, že odpovědí Církve by mělo být veřejné zvěstování evangelia (radostné zvěsti o Pánu Ježíši) mezi muslimy. Modlitbu a vyprávění o tom, co Pán Ježíš pro lidi koná, vidí mnozí jako nebývalou možnost, jak získat muslimy pro Pána Ježíše.

K námětu (v němčině)

Weitere Erlebnisse, wo Muslime Jesus begegnen.
Wie Gott Menschen in Träumen begegnet.
Die Jesus-Visionen (in Englisch und Arabisch)

Kniha:

«Wunder unter Muslimen» von Christine Darg

Arabská Bible na Internetu:

Die Bibel in arabischer Sprache zum Download

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na