Jak se rozplétají evolucionistické mýty:

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

vysvětlení podstaty celé problematiky našim darwinistickým přátelům

Photo credit: Sarah Macmillan/Flickr

(Z www.evolutionnews.org/2012 přeložil M. T. – 3/2012. Vyšlo v Evolution News & Views 7. března 2012)

Photo credit: Sarah Macmillan/FlickrBlog darwinistické skupiny Pandin palec tvrdí, že jistý člověk z Austrálie, Jack Scanlan, publikuje u nich jako zvlášť zavilý kritik toho, co uveřejňujeme my zde na ENV. To je tvrdá rána, protože u nás je toho tak málo, co by se dalo oprávněně kritizovat, když už to tak musíme sami formulovat. Ale se Scanlanem opravdu nejsou žádné žerty a tento týden nás dokonce sepsul (uvedením sic) za špatný pravopis řídící se americkým, a nikoli britským či australským územím.

Pak pokračoval tím, že nás nazval „desperáty“. Jak to? Protože „zoufale“ prosazujeme „pomatený mišmaš ‚námitek proti Darwinovi‘“, do kterého „integrujeme cokoli, co byť jen vzdáleně zpochybňuje průkopnický charakter Darwinových evolučních mechanizmů, i když je evoluční biologové přijali už před několika desetiletími či i když odporují vlastním názorům hnutí ID“. Scanlan připomíná naše články o „termodynamice, původu řeči a epigenetice“ a stěžuje si, že „logika zmíněných článků není ani tak logikou jako zmateným rejem výstřelů nazdařbůh, někdy zcela nerozšifrovatelných.“

Scanlan končí touto radou pro čtenáře PT:

Takže až příště uslyšíte názor, že „darwinizmus“ je zvrácené učení, které jeho oponenti pomalu vyvracejí, bude asi nejlépe prostě se dívat jinam, a přečíst si denní tisk, který máte předplacený.

Setkají-li se však s důkazy proti sobě, umí se už většina Darwinových obránců odvracet a zacpávat si uši. Vysvětleme proto Scanlanovi i dalším apologetům evoluce něco, co by se jim mohlo hodit lépe. Tady je podstata celé problematiky, která jim uniká.

Tohle je web vyhrazený pro zprávy a komentáře, nikoli katechizmus inteligentního plánu. Vnucování sklerotické ortodoxie je vlastností darwinistů, nikoli zastánců ID. Na ENV uveřejňujeme zprávy o jevech a problémech, které nás zaujaly. Jako třeba zprávu, že přestože je evoluční teorie prezentována poslušné veřejnosti jako konsolidovaná a logicky věčná monumentální stavba, potřebující nanejvýš pouze několik lehkých finálních doteků architekta, zachvacuje ji rostoucí zmatek.

Otázky, pochybnosti i rozpory se množí; kladou si je členové akademické obce i laická veřejnost. A neubývá jich, právě naopak.

Tato vzrůstající nestabilita je nejvýraznějším rysem dnešního evolucionistického myšlení, a odlišuje tak tento obor od ostatních vědních disciplín. A nejsou to pouze teoretikové inteligentního plánu, kdo roznášejí na kopytech mýtus darwinizmu jako pěkně logického a dokázaného „faktu“, nýbrž i jiní, kteří, pokud víme, nikterak nesympatizují s ID – – biologové jako James Shapiro a Didier Raoult – – , kteří tuhle teorii otevřeně odmítají a navrhují alternativy.

Takhle tedy většinou končí mýty – třeba mýtus o odpadové DNA, mýtus o tom, že publikace sympatizující s ID nikdo z odborníků nečte a nerecenzuje, mýtus o pozorovaných zásadních evolučních změnách ve velkém měřítku. Trajektorie informací pronikajících na veřejnost je stále zřejmější, takže už ji nelze popírat. A už se to začíná hýbat – postupně přestávají Darwinovi přívrženci mluvit o jednotlivých mýtech nebo dělají, že jim nikdy nevěřili, a hledají způsoby, jak by se pohnuli ze zajetých myšlenkových stereotypů.

Ochočení darwinisté „prostě odvracejí hlavu“ a předstírají, že se nic neděje. Progresivisté v jejich řadách si situaci uvědomují a dělají všechno pro to, aby zmíněné vření neproniklo na veřejnost ani do akademických kruhů.

A zatím se do žáků ve školách vtlouká líbivá lež o stabilizované, jasně prokázané evoluční teorii. Pedagogové i zákonodárci, kteří chtějí studenty alespoň trochu seznámit se skutečností, jsou napadáni jako „kreacionisté“ a „fundamentalisté“. Kultura zastrašování a pěstování neodůvodněného řetězu pocitů viny se stará o to, aby pracovníci vědeckých institucí drželi basu. I wikipedie se přidává k liberálním mediím v neustálém omílaní bezduchých lží.

Kdy vstoupí na scénu inteligentní plán či jiné postdarwinovské paradigma a nahradí ošoupanou evoluční teorii? Samozřejmě, to ještě zdaleka nevíme.

Je to docela všechno pěkně zajímavé. Jacku Scanlane, pomůže ti tento výklad vůbec změnit pohled na problematiku?

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na