Ison – kometa století

pavelkabrt Vesmír, astronomie Napsat komentář

Image credit: NASA

Image credit: NASA

Brian Thomas, M.S.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 7/2013. Vyšlo na stránkách ICR 28. června 2013.)

V září 2012 ruský spolu s běloruským astronomem objevili na observatoři v Kislovodsku kometu, která míří směrem k nám. Tato kometa Ison by se měla stát viditelnou zemským pozorovatelům v prosinci 2013 poté, co se dost nebezpečně blízko mine se Sluncem v listopadu. Možná, že bude jasnější než Měsíc, což zažehne diskuze o tom, kdy a jak se komety formovaly.

V březnu 2012, na 44. konferenci věd o Měsíci a planetách (Lunar and Planetary Science), představil tým astronomů analýzu, že „by se Ison mohl stát nejjasnější kometou tohoto století“ (1). Zdá se slibné, že sluneční světlo odrážející se od ohonu, který vleče led a úlomky, bude jasně zářit. Tento ohon (chvost) složený z úlomků by měl svým pozorovatelům připomínat, že kometa rychle ztrácí hmotu.

Nedaleko by to vypadalo jako ohromný kus skály a ledu, ale ve srovnání se sluneční soustavou jde jen o nepatrný bod. Ison se pohybuje po oběžné dráze velmi blízké Slunci – něco přes jeden a půl miliónu kilometrů; je to tak blízko, že astronomové ji klasifikují jako „kometu dotýkající se Slunce“ (sungrazing comet). Sluneční žár pochopitelně rozpustí na Isonu led a čas její životnosti se začne odpočítávat rychle až k nule. Jako všechny „sungrazing“ komety se Ison nakonec vypaří.

Astronomové měří hmotu komety a rychlosti její eroze, aby spočetli její možnou životnost. Životnost komet „dotýkajících se Slunce“ je nižší než 100000 let. (2) To je však výzva světské astronomii, která trvá na tom, že komety vznikly spolu se sluneční soustavou před miliardami let. Při takovém stáří by sluneční soustavě nezůstala žádná kometa.

Jakpak materialisté řeší toto dilema?

Při zprávě o Isonu The Independent říká: „Kometě Ison trvalo milióny let, aby k nám přicestovala z tzv. Oortova oblaku – to je rezervoár biliónů a biliónů kusů hornin a ledu, což jsou zbytky ze zrodu planet.“ (3) Bohužel zatím nikdo nepřinesl svědectví ani o jediném z oněch „biliónů a biliónů kusů“. Pokud bychom se měli přísně držet pozorovatelné vědy, pak „tzv. Oortův oblak“ asi existuje, ale jen v rezervoáru lidské mysli.

Je to zcela prosté: světští astronomové vymysleli Oortův oblak proto, aby zachránili svoje dogma o miliardách let před procesem rozpadu komet, který omezuje jejich věk – a tím i stáří sluneční soustavy – na tisíce let. Až bude Ison vidět ke konci tohoto roku, snad tím připomene přemýšlivým pozorovatelům, že vesmír je docela mladý, tak, jak to učí Bible.

Odkazy

  1. Trigo-Rodriquez, J.M. et al. 2013. Post-Discovery Photometric Follow-up of Sungrazing Comet C/2012 S1 Ison. 44th Lunar and Planetary Science Conference. March 18-22. The Woodlands, Texas. #1576.
  2. Humphreys, D. R. 2005. Evidence for a Young World. Acts & Facts. 34 (6).
  3. Whitehouse, D. ‚Brighter than a full moon‘: The biggest star of 2013… could be Ison – the comet of the century. The Independent. Posted on December 27, 2012, accessed June 25, 2013.

Dodatek z Wikipedie (cs.wikipedia.org/wiki/Oort%C5%AFv_oblak):

Oortův oblak (řidčeji Öpik-Oortův oblak) je hypotetický kulovitý oblak komet na okraji naší sluneční soustavy za Kuiperovým pásem, přibližně 50 000 AU od Slunce. Mělo by jít o pozůstatek původní planetární mlhoviny, ze které se zformovala sluneční soustava. Jeho existence nebyla prokázána, ale většina astronomů jej považuje za reálný.

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na