I jen zmínka o inteligenci nahání darwinistům panickou hrůzu a zlost

pavelkabrt Ostatní, různé Komentujte

Vědecká studie, která říká, že lidská ruka byla navržena ´Stvořitelem´, zapálila polemiku

Z www.independent.co.uk přeložil Pavel Kábrt – 3/2016

Když se ve studii vyskytly zmínky o inteligentním designu, vyprovokovalo to zuřivost a volání po bojkotu časopisu Plos One.

Nedávný vědecký článek o pohybových schopnostech lidské ruky čelí tvrdé kritice, protože v celém článku jsou odkazy na Stvořitele.

Článek nese název: ´Biomechanické charakteristiky koordinace uchopovacích schopností lidské ruky v každodenním životě´ a byl napsán týmem čtyř výzkumníků, tři z nich jsou z čínské univerzity Huazhong a jeden je z Polytechnického institutu ve Worcesteru, Massachusetts, USA.

Článek byl publikován v časopisu PLOS ONE, jako zcela běžná studie, která se soustřeďuje na mechanizmus, jakým my lidé uchopujeme věci; zahrnuje měření 30 různých činitelů podílejících se na pohybech ruky.

Přesto členové vědecké komunity požadovali, aby byla studie stažena, kvůli jejím několika zjevným zmínkám o pseudovědecké teorii inteligentního designu a možnosti božského ´Stvořitele´.

V úvodních větách této studie se tvrdí, že spojení mezi svaly a pohyby ruky je „dílem opravdového projektu Stvořitele.“

Později se tam říká, že koordinace lidské ruky „nutně ukazuje na tajemství Stvořitelova důmyslu,“ a znovu uzavírá tvrzením, že architektura mechanického uspořádání ruky je výsledkem „náležitého Stvořitelova projektu.“

Je přirozené, že mnohočetné odkazy na inteligentní design v tak prestižním časopise, jako je PLOS ONE, přilily olej do ohně hněvu vědecké komunity a mnoho lidí, včetně vědců pracujících jako editoři publikací, volá po stažení tohoto článku.

Autoři článku v oddíle komentářů patrně uznávají svoje chyby a říkají, že odkazy na ´Stvořitele´ byly zřejmě způsobeny chybami v překladu spíše než jejich vírou v inteligentní design.

Další komentáře prohlašovaly, že takováto publikace je „nepřijatelná“ a kritizovaly „lajdáckou práci“ recenzentů a editorů. Někteří vědci řekli, že by měl být časopis bojkotován až do té doby, než napraví škody.

Při svých následných komentářích k této studii se personál časopisu omluvil za to, že při recenzi článku nečelil dost důsledně použitému jazyku, který odkazoval na ´Stvořitele´. Také řekli, že se ke vzneseným námitkám „jasně postaví“ a „podniknou kroky“ k opravě publikovaného článku.

Aktuální zpráva: Časopis nyní oznámil, že článek bude stažen.

Na webových stránkách je tento komentář: „Vydavatelé PLOS ONE berou zřetel na obavy, které se objevily kolem tohoto vydání. Dokončili jsme zhodnocení tohoto příspěvku a dostali radu od dvou odborníků v naší redakční radě. Naše vnitřní posouzení a rada, kterou jsme obdrželi, potvrdily naše obavy ohledně článku a ukázaly, že proces peer-review nezhodnotil dostatečně několik aspektů této práce.“

„Ve světle těchto zjištěných obav se redaktoři PLOS ONE rozhodli stáhnout tento článek; stažení se nyní zpracovává a bude uveřejněno co možná nejdříve. Omlouváme se za způsobené chyby a přehlédnutí vedoucí k vydání tohoto článku.“

Článek zatím stažen nebyl, možná ani nebude, jen tam dali červené upozornění/varování, Článek stojí za přečtení, ani se nedivím, že z něj /z těch faktů!/ mají darwinisti takovou hrůzu a vztek. Tak jsem zvědav, jaké trápení evoluční partu ještě s dalšími novými vědeckými objevy čeká, chudáci malí, když musejí bránit 150 let starou, trapnou primitivní báchorku, kterou sestavil jeden prolhaný viktoriánský bohoslovec, co si liboval ve vymýšlení nepravdivých příběhů a radoval se, když jim lidi uvěřili – to je fakt nezáviděníhodná situace.

To my, křesťané, máme v 66 knihách Bible, které psalo kolem 40 moudrých a pravdu milujících, čestných Božích lidí po dobu asi 1600 let, naprostý klenot, světlo, studnici stále čerstvé vědy. A jak je to možné u tak staré knihy? Protože tyto lidi inspiroval a vedl při psaní sám stvořitel tohoto světa. Na rozdíl od nápadů, jalových pseudovědeckých domněnek a fantazií zapsaných v Darwinově knize O původu druhů, knize, jejíž vědecká hodnota je z dnešního pohledu přírodních věd ne nulová, ale záporná, protože vědu svedla na zcestí a dodnes má katastrofální účinky na společnost.]

9. března 2016 sem uvádím další odkazy na anglicky psané články kolem aféry v Plos One. Horda pavědců s vidlemi a cepy vyrazila v zuřivém rozčilení proti článku o lidské ruce a jejímu stvořitelskému designu, a proti Plos One, že si dovolili to uveřejnit:

1) https://sensuouscurmudgeon.wordpress.com/2016/03/03/peer-review-ruckus-t…
2) http://www.evolutionnews.org/2016/03/mob_with_pitchf102658.html
3) http://creation.com/hand-design-peer-review

Zde je článek v češtině o úžasné lidské ruce.

Otázka pro kreacionisty:

co myslíte, musela si po této „hrozné aféře“ vyměnit celá redakční rada PLOS ONE svoje spodní prádlo? Trapné je, že na Božím soudu si ho budou měnit znovu, ale z opačných důvodů, že se styděli za Stvořitele a rozhodli se ho zapřít pod tlakem Darwinových darebáků!
PK

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

  Subscribe  
Upozornit na