Agnosticismus

admin 0 Koment.

(řec. agnosía = neznalost) – učení, že jsoucno, věci jako takové, jsou nepoznatelné. Zejména pravdivost tvrzení, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv Boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další náboženská a metafyzická tvrzení.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na