Existence černých děr

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru 54 Koment.

Napsal VÁCLAV DOSTÁL

Poznámka: Bratra Václava Dostála si vážím, s jakou pílí se prokousává všemi astronomickými a kosmogonickými teoriemi a že jim, na rozdíl ode mne, rozumí. Mně, jako laikovi, to připadá, že hypotéza o nebíčku střídá jinou hypotézu a jedno pozorování nebíčka protiřečí jinému pozorování, i výpočtům a očekáváním. Proto jsem rád, že mohu na našem webu občas otisknout článek, který nám tyto věci přiblíží, přestože nejsem schopen posoudit jeho relevantnost.

Václave, děkuji. Pavel Kábrt

Černé díry jsou vzrušující „objekty“, které téměř všichni považují za reálné. Např. jsou uvažovány v centrech aktivních galaxií. Po dlouhé době jsem „narazil“ na jednoho astrofyzika, jménem Paul Sutter, který ve svém článku O existenci černých děr podává odlišný pohled.

Paul Sutter zde píše: „Podle všeho, černé díry by neměly existovat, a po dlouhé době byly postaveny z hlavy na nohy jako pouhé matematické artefakty – jako otravná chyba v jinak elegantním mechanismu obecné relativity.“ Nebo: „Kdyby takový objekt existoval, potom singularita a Schwarzschildův poloměr by byly povýšeny z matematické abstrakce na fyzikální objekt.“ [Schwarzschildův poloměr  je poloměr černé díry].

Ale také uvádí: „Ach, začal přicházet důkaz … zcela nedávno subtilní šepot gravitačních vln, brodících se přes Zemi. Nevyhnutelný závěr: Černé díry jsou reálné.“

Až k tomuto tvrzení autor mluvil proti reálné existenci černých děr. Nyní se opírá o „pozorování“ gravitačních vln pomocí „detektorů gravitačních vln“ – LIGO. Mohly opravdu tyto upravené interferometry ukázat gravitační vlny?

Co jsou gravitační vlny? Zčeření prostoročasu. Co je prostoročas? Matematický (geometrický) konstrukt neboli „matematická abstrakce.“ Myšlenka!

Einsteinova teorie „gravitace“ je pouze popis, ne výklad fyzikální příčiny. Jeho prostoročas je 4D kontinuum, koncepční věc. „Zčeření prostoročasu“ jsou také konceptem, myšlenkou. A byly „povýšeny z matematické abstrakce na fyzikální objekt.“

Pozorování „gravitačních vln“ nepozorovalo tuto „otravnou chybu“, ale nějaký jiný jev (nevím jaký). Jak můžeme pozorovat koncept nebo myšlenku?

„Realitu“ černých děr autor zeslabuje textem o singularitě: „Ale zůstává singularita – bod o nekonečné hustotě v centru každé černé díry. Toto slovo – nekonečný – je tvrdá pilulka k polknutí. Když se nekonečna vyskytují v matematice, je to ukazatel, že něco děláme špatně, že náš mechanismus není zcela účelný.“

Nekonečně velká fyzikální veličina ve fyzice je něco daleko horšího než v matematice. V singularitě je nekonečně velká hustota látky. To je hrůza! Avšak: Mohou se částice látky na sebe namačkat nekonečně blízko? Tomu brání kvantová mechanika! Singularita černé díry nemůže reálně existovat. Takto to tvrdí i někteří odborníci. Jenže jestliže neexistuje významná či zásadní „část“ černé díry, pak neexistuje ani samotná černá díra. Kam by nakonec v černé díře částice padaly, když jí byly polapeny?

P. Sutter píše o neúplnosti teorie relativity: „Avšak víme, že naše teoretické modely (tj. obecná relativita) jsou nekompletní.“ Článek pak uzavírá: „Černé díry jako stoprocentně úplný obraz o způsobu funkce přírody? Tato jistota neexistuje a [tento obraz] bude nakonec nahrazen přesnějším obrazem. Někdy.“

Na otázku, v čem je teorie relativity neúplná, se dá odpovědět – podobně jako výše: Einsteinova teorie „gravitace“ pouze jev popisuje, nepodává však vysvětlení fyzikální příčiny. Reálnou či fyzikální příčinou „gravitace“ nemůže být reálná deformace (nebo dokonce zborcení) myšleného 4D prostoru. A naopak, těleso nemůže reálně deformovat matematickou abstrakci! Znamená to, že teorie je špatná? Vůbec ne! Je naopak výborná, jenže je nekompletní v tom smyslu, že nezahrnuje fyzikální příčiny „gravitace.“ Popis je geniální, ale je to jen matematický popis!

Podrobné vysvětlení mého pohledu viz vaclavdostal.8u.cz/gravitacni_zareni; vaclavdostal.8u.cz/gravitacni_vlny ; vaclavdostal.8u.cz/gravitace .

Pozn.: Paul Sutter je astrofyzik na The Ohio State University a vedoucím vědcem COSI Science Center. Sutter také pořádá Ask a Spaceman, We Don’t Planet a COSI Science Now.

Komentujte

54 Komentáře zapnuto "Existence černých děr"

  Subscribe  
Upozornit na
Václav Dostál
Václav Dostál

Vitasovi
Ta matematika je a byla ve F nutná, ale je to jen pomůcka. Na počátku byl NÁPAD = kontroverzní myšlenka. Oba víme, co stálo na počátku OTR (než ji Einstein začal rozvíjet): Myšlenka nerozeznatelnosti zrychlení volného pádu od zrychlení rakety (poháněné motorem). Newton objevil derivace, ale jako pomůcku pro rozvoj svého nápadu: Myšlenky, že volný pád a pohyb kosmických těles spolu fyzikálně souvisí. V obou případech asi nelze považovat tu matematiku za kontroverzní, ale ty nápady, které dané matematice předcházely!

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

Dobrá necháme toho tedy.

Tou novou (kontroverzní) věcí NEBÝVÁ složitá matematika

… no bývá. Již od Newtona se bez složité matiky ve fyzice neobejdete. Již Newton celou novou matematiky vynalezl. Einstein potřeboval matiku složitou tak, že musel se matematiku u matematiků přiučovat. A pozor, to není známka toho, že Einstein matiku neuměl. Jen ji potřeboval ještě drsnější. Bez matematického zpracování by po Einsteinovy neštěkl pes.

S pozdravem

vitas
@;;

Václav Dostál
Václav Dostál
Pokračování Vitasovi komu není dáno v apatyce nekoupí, fyzika není pro každého…. Zajisté. Docela „klidně“ přiznám, že fyzice rozumět nemusím. Není ostudou, když uznám, že nemohu rozumět všem oblastem fyziky (jakož četným dalším vědám). Napsal jsem panu prof. Sutterovi – své výhrady k jeho uznání gravitačních vln jako reálných. Vyšel jsem z jeho prvních odstavců. Text byl stručnější než můj zde uvedený, ale postup i obsah byl stejný. Zatím mi pan profesor neodpověděl a pokud mi vůbec odpoví, dovolím si Vás s jeho odpovědí seznámit. Nijak na to nespoléhám, a… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Vitasovi …měl by být také validní pro zakřivování paprsku u Slunce,… Světelný paprsek JE HMOTNÝ, přímka (nebo křivka) po níž se šíří JE NEHMOTNÁ. Ohyb nehmotné (myšlené) přímky nemůže být příčinou ohybu toho paprsku. Reálnou = fyzikální příčinou je TLAK VAKUA – jako v Casimirovu jevu. Přesto je POPIS pomocí OTR správný a dokonce geniální. Zvlnění matematického pojmu – gravitačních vln nemůže existovat fyzikálně = reálně, protože jde o matematickou záležitost. Podobně jako kterýkoli fyzikální vztah (rovnice, vzorec) NEOVLIVŇUJE nic hmotného, může to ovšem daný jev POPISOVAT – ale příčina… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Viťas


Potom by to ale znamenalo, že okolo naší země je prostor také tak trochu „ohnut“. Ale tak v tom případě je „ohnut“ okolo úplně všeho „hmotného“.

Přesně tak.

Hmmm. Letí vůbec světlo z galaxií k nám rovně?

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Vi’tas

Zakřivení prostoročasu ukazuje třeba již jen to, že ve slabším gravitačním poli běží čas jinak rychle než v silnějším. Efekt je tak silný, že je měřitelný rozdíl rychlosti běhu na několika metrové věži, a u její paty. Tím spíše u satelitů obíhajících zemi. Známý je příklad GPS, které fungují tak, že rozesílají svoji polohu a přesný čas. Kdyby však satelity nezohledňovali, že jejich hodiny běží jinak rychleji než ty pozemské, celý systém by se během několika hodin rozhodil.

– no, tenhle příklad jsem měl také na mysli.

vitas
vitas
Zdravím Vlastu, Potom by to ale znamenalo, že okolo naší země je prostor také tak trochu „ohnut“. Ale tak v tom případě je „ohnut“ okolo úplně všeho „hmotného“. Přesně tak. Pokud jsem to dobře pochopil – pak díky gravitační čočce se světlo nevykloňuje ze své dráhy, ale přesto vidíme, že se „vykloní“. Právě bych to řekl naopak: díky mezilehlé galaxii (tedy mohutné hmotě) je světlo z ještě vzdálenější galaxie soustředěno (zakřivením prostoru) tak jak to děla optická čočka. A co a jakým způsobem dokládá, že gravitaci má pouze pohybující se… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta

Viťas – všechno byl celkem bral – ještě aby ne že?

ale – s tím ohýbáním prostoru – kde je nějaký důkaz toho, že se prostor ohýbá?

jhk - vlasta
jhk - vlasta
RE: – Viťas. A ještě jinak: pokud mluvíme o ohybu paprsku kolem Slunce, říkáte, že prostor není zakřivený, ale paprsek se chová jenom jako by zakřivený byl. Tomu se sice dá mnohé vytknout, ale pro začátek z toho můžeme vyjít: Proč tedy není možné, že se prostor mezi zrcadly v LIGU nezakřivuje, ale pouze se chová jako by zakřivený byl, a to všechno důsledkem splynutí dvou hmotných objektů někde daleko. Přesně jak popisuje OTR. U paprsku popis OTR uznáte, u LIGA ne? V čem je principiální rozdíl? – to je… Číst vice »
vitas
vitas
Zdravím Václava Dostála, No tak jsme se dostali tam kam vždycky, vy do omrzení opakujete to co jste již říkal, já se snažím ze všech stran (po vzoru Komenského) na jednodušších případech Vám ukázat proč nemáte pravdu, ale vy nad těmito příklady odmítáte přemýšlet. Všechny mé příklady pouze měly naznačit, že pokud by Váš argument měl být validní pro gravitační vlny, měl by být také validní pro zakřivování paprsku u Slunce, měl by být validní i pro slapové jevy, měl by být validní i pro Newtonovu teorii, měl by být… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Vitasovi Zase Váš příklad z mnoha, které „nesedí“ – tentokrát jste si vybral slapové síly: Parafrázujete můj text ale naprosto falešně! Nejsem ochoten odbíhat od tématu a aplikovat falešně. Tématem je FYZIKÁLNÍ existence (a tím pádem fyzikální detekce) matematického prostoru (a nezávisle na počtu rozměrů). Matematický (geometrický, fiktivní) prostor jednorozměrný, dvourozměrný, atd… nemůže nic fyzikálně ovlivňovat. Fyzikální prostor, tvořený převážně kvantovým vakuem, nějakou fyzikální entitu ovlivňovat může. Ještě jednou gravitační vlny jsou definovány (nikoli mnou, ale obecně) jako zčeření matematického prostoru (nazývaného prostoročas). Gravitační vlny TOHOTO prostoru jsou vlnami matematickými… Číst vice »
vitas
vitas
Zdravím Václava Dostáala, a nyní mohu větu po větě aplikovat Vaši logiku použitou při vyvrácení možnosti měřit gravitační vlny, na nemožnost měřit příliv a odliv: Fyzikální detekce znamená např. výchylku ručky měřícího přístroje. V případě „slapových sil“ by to MOHLA být výchylka ( a následné zvýšení hladiny moře), ALE jen v tom případě, že by reálná síla Měsíce zvaná slapová síla reálně působila (na to hladinu moře). Slapová síla je však definována jako teoretický vektor GEOMETRICKÉHO modelu, a tedy sama o sobě myšlený pojem! Matematické (geometrické) síly fyzikálně detekovat nelze!… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Vitas zkuste se prosím zamyslet …. Žádná matematická formulka nemá fyzikální vliv. Vezmu to postupně: Zhuštění a zředění geometrických bodů přímky, tj. (podélné) vlny na přímce NEJSOU fyzikálně detekovatelné. Vlny ( podélné vlny) roviny = geometrického pojmu nejsou fyzikálně detekovatelné. Vlny 3D geometrického prostoru (ať podélné ať příčné) nejsou F detekovatelné. Vlny 4D geometrického prostoru nejsou F detekovatelné. Vyjdeme z konceptu vlnění matematického prostorů a dojdeme k vlnění skutečného prostoru, který posléze detekujeme. Fyzikální detekce znamená např. výchylku ručky měřícího přístroje. V případě „detektoru gravitačních vln“ by to MOHLA být… Číst vice »
vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

zkuste se prosím zamyslet nad tím, jak může čistě matematická formulka F=G m1.m2 / r ^2 způsobit příliv a odliv.

S pozdravem

vitas
@;;

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

To, že VYCHÁZÍME z myšleného konceptu NEZNAMENÁ že (fyzikálně) detekujeme ten koncept!!

Ok, říkejme tomu vycházení z konceptu. Vyjdeme z konceptu vlnění matematického prostorů a dojdeme k vlnění skutečného prostoru, který posléze detekujeme.

S pozdravem

vitas
@;;

Václav Dostál
Václav Dostál

Vitasi,
zase blafujete. Váš sarkasmus není na místě. To, že VYCHÁZÍME z myšleného konceptu NEZNAMENÁ že (fyzikálně) detekujeme ten koncept!!

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

Trojúhelník jakožto GEOMETRICKÝ (myšlený) OBRAZEC detekovat nelze.

Ano stěžujte si u geodetů, jejich geodetické značky nemohou fungovat, protože vycházejí z myšleného konceptu, a tudíž jsou falešné (ano již používám sarkasmus, nic jiného nefunguje).

S pozdravem

vitas
@;;

Václav Dostál
Václav Dostál

Viiasi,
já jsem zase přesvědčen, že VY se mýlíte a nejste ochoten se nad svým tvrzením zamyslet.
Myslím, že Váš omyl spočívá v neuznání, že ztotožníte GEOMETRICKÝ prostor s KOSMICKÝM. To, že ten první může být modelem toho druhého na věci NIC nemění. Naopak: MYŠLENÝ model reálně (fyzikálně) detekovat nelze! A to, že nám model něco usnadní také na tom nic nemění! Model je krásný, geniální, ale pořád je to JENOM model, tedy MYŠLENKA – kterou NELZE fyzikálně zjistit – a to i v případě myšlených vln myšleného prostoru!

Václav Dostál
Václav Dostál

Ještě Vitasovi
Trojúhelník jakožto GEOMETRICKÝ (myšlený) OBRAZEC detekovat nelze, ať už je myšlen (či nakreslen) na rovině nebo na povrchu koule či na hyperboloidu. Gravitační vlny jakožto zřčeření GEOMETRICKÉHO prostoru (ať už eukleidovského nebo zakřiveného) fyzikálně detekovat nelze. Vizte můj předchozí příspěvek.

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

Asi nebude to moc platné, ale překopíruji sem část kapitol

místo kopírování toho samého pořád dokola, byste se mohl pokusit pochopit co se Vám tady s Koroslavem snažíme vysvětlit. Tím, že to nakopírujete ještě desetkrát k pochopení nedojdete. Já vím a chápu co tvrdíte. Nejde o to, že Vás nechápu, ale jde o to, že se mýlíte a nejste ochoten se nad svým tvrzením zamyslet.

S pozdravem

vitas
@;;

Václav Dostál
Václav Dostál
Vitasovi: Asi nebude to moc platné, ale překopíruji sem část kapitoly „Gravitace jako vlastnost pole?“ ze své knihy „Přitažlivost gravitace“ Je to v podstatě pořád totéž, ale možná (!!) by to mohlo pomoci: Pro detekci gravitačních vln byly vyvinuty mechanické a intererferometrické detektory. U mechanických (Weberových) se měly malinké výkyvy zavěšeného hliníkového válce, způsobené gravitačními vlnami, snímat piezoelektrickým snímačem. Výchylky však byly odhadnuty na „jen asi 10^–20 m, tj. desetimilióntinu průměru atomového jádra!“. U interferometrických detektorů „se sledují jemné změny vzdáleností mezi testovacími tělesy“ pomocí změn interferenčních proužků přímých a… Číst vice »
vitas
vitas
Zdravím Václava Dostála, deformace geometrického konstruktu není skutečná, reálná, fyzikálně měřitelná či jen fyzikálně detekovatelná. Ale to je pravě ten omyl, který nejste schopen pochopit, resp. já Vám nejsem schopen vysvětlit. Pro trojúhelník v zakřiveném prostoru neplatí, že když spojíte středy stran dostanete trojúhelník s polovičními stranami. Pro kouli v zakřiveném prostoru neplatí, že její povrch je π . (průměr)². V nezakřiveném prostoročasu se vám nikdy nestane, že by hodinky, které se vydaly na výlet se rozešli s těmi co zůstaly na místě. To jsou jen příklady, je možné vymyslet… Číst vice »
vitas
vitas
Zdravím Václava Dostála, Einstein svou OTR, jíž se někdy říká „gravitační“ teorie jev= gravitaci POPSAL, ale ten popis není fyzikální příčina. To také nikdo netvrdí. Newton také „pouze“ popsal gravitaci. Z jeho teorie vyplynulo (mimo mnoho jiného) vysvětlení přílivu a odlivu. Václav Dostál žijící v 18 století by tvrdil, že Newtonova teorie je pouze geometrický popis a geometrický popis nemůže pohnout skutečným mořem, že příčina je jiná. Ano, možná že pravá příčina je jiná. Ale nic to nezmění na tom, že popis je funkční, že OTR předpovídá gravitační vlny, a… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Vlasta-jhk souhlasí s tím i Viťas i Koroslav, že geometrické útvary jsou fiktivní v tom směru, že to je myšlenkový konstrukt. Jenže už paradoxně předpokládají, že myšlený konstrukt se může fyzikálně deformovat. Pružné těleso (např molitanová plotna) se deformovat může, ale to není obdoba deformace geometrického konstruktu – není skutečná, reálná, fyzikálně měřitelná či jen fyzikálně detekovatelná. Geometrickému (fiktivnímu) prostoru můžeme vlastnost deformovatelnosti (tedy pružnosti) PŘISOUDIT – myšleně. To také Einstein udělal. Celý jeho postup – od rovnosti „gravitačního“ zrychlení a zrychlení způsobeného tahem raketových motorů – až po ono… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Pavel Představa o zborcení tekuté koule dovnitř sebe je stejná jako představa, že to udělá velmi hmotná hvězda (která je tvořena plazmatem). Tuto představu nesdílím: Už Newton jasně napsal, že gravitace NENÍ vnitřní vlastností tělesa, a že tato představa je absurdní. On už tehdy prohlásil, že může jít o nějaký tlak. Tímto tvrzením předběhl svou dobu více než o 300 let. Teprve potom bylo zjištěno, že vakuum vyvíjí tlak. Newton neměl ani tušení, že nějaké vakuum existuje. Avšak uvažoval rozumně: Není-li „gravitace“ přitažlivostí těles, pak zbývá pro vysvětlení pádu „jablka“… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Koroslav gravitační vlny neohýbají nějaký hypotetický prostor, Říká se,, že gravitační vlny se šíří prostorem. Dále se říká, že gravitace g´deformuje prostor. Dal jste si dvě tvrzení dohromady. Na otázku, zda gravitační vlny jsou zčeřením prostoročasu jste odpověděl ANO. Prostoročas je GEOMETRICKÝ „objekt“ “ – tedy MYŠLENÝ. NENÍ to moje „invence“, že je geometrický! Ani není mou invencí, že geometrický prostor (nezávisle na počtu rozměrů) je prázdný! Jiný nemůže ba nesmí být. Einstein svou OTR, jíž se někdy říká „gravitační“ teorie jev= gravitaci POPSAL, ale ten popis není fyzikální příčina.… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jenom malé upřesnění Viťasi…

Neubude, zakřiví se

– zkuste si vzít pumpičku a zatáhněte – co se stane? Bude tam stejné množství vzduchu? Anebo se ten vzduch díky podtlaku zředí a pumpička se – pokud bude ventil zavřen – vrátí zpět? Došlo k zakřivení prostoru – nebo spíše došlo k zředění určitého materiálu – ale prostor zůstal stejný?

jhk - vlasta
jhk - vlasta
RE: – Viťas. Neubude, zakřiví se. – ano, přesně to jsem měl na mysli. Ještě lepší příklad jsou podle mě zvrásněné zkamenělé vrstvy. Hmmm Viťasi. Děkuji za nabídku proniknutí do Einsteinových rovnic – ale ponechám Vám to, co je dle Vás jednoduché a budu pokračovat dle té své „jednoduchosti“. Na oplátku Vám řeknu – poznejte Boha, aby Jste zjistil, že víra je postavena na důkazech….)))). To je právě ten problém – že „molitan“ se ohne – ale v prostoru. Je myslím jasné a zřejmé – že prostor je stále stejný,… Číst vice »
koroslav
koroslav

Václave,
není problém, že ty pojmy rozlišujete, ale to, že je mícháte. Píšete totiž:

Jsou-li gravitační vlny zčeřením geometrického (tedy myšleného) prostoru, pak je fyzikálně zjistit nelze.

Ale gravitační vlny neohýbají nějaký hypotetický prostor, ale ten náš reálný. Kdykoliv se bavíme o detektoru gravitačních vln, tak se bavíme o reálném prostoru.
To že Vy do toho mícháte nějaký geometrický prostor, je čistě vaše invence.

Prostě se smiřte s tím, že gravitace zakřivuje prostoročas. Akceptovatelné důkazy pro toto byly už v roce 1919 a 1922.

vitas
vitas
Zdravím Vlastu, Jenomže je tu malý problém. Pokud se prostor může takto „ohýbat“ – pak co se děje v místě, kde jaksi kvůli tomuto ohybu „prostoru ubyde“? Co pak s tím? Neubude, zakřiví se. Tak trochou by se to mohlo připodobnit třeba jako když ohnete molitanovou matraci. Matrace jakoby „neubude“ a přesto je zakřivena. Samozřejmě musím dodat, že každá analogie v něčem sedí a v něčem nesedí. Takže mě prosím nechytejte za slovo, je to jen pomůcka jak si to představit. Pokud to chcete přesněji, musíte proniknout do Eisteinových rovnic.… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta
Prostor…. Ze třetí Vaší odpovědi vyzvedávám: Matematické objekty jsou objekty čistě virtuální. A proto nemohou mít ŽÁDNÝ fyzikální účinek na něco hmotného, tedy ani na zkušební tělesa (zrcátka) upraveného interferometru, zvaného „gravitační detektor“ – ok. S tím nemám ani já potřebu nějak nesouhlasit a souhlasí s tím i Viťas i Koroslav, že geometrické útvary jsou fiktivní v tom směru, že to je myšlenkový konstrukt. Což může vést k docela zajímavým závěrům – pokud se takové útvary nacházejí v přírodě – pak je otázka – proč jsou takové? Že by to… Číst vice »
vitas
vitas
Zdravím Václava Dostála, Ano OTR popisuje tzv. gravitaci, ale nevysvětluje její podstatu. Toto opakujete pořád dokola, a nikdo Vám to nerozporuje. Podle mne je tou podstatou Casimirův jev (jak jsem psal). Toto je samozřejmě plácnutí do vody a bez jakékoli teoretické opory. Přitom ten popis (tedy tzv. Einsteinovy gravitační rovnice je geniální. Má ovšem ten nedostatek, že je to jen popis a ne vysvětlení fyzikální příčiny. Ano, ten popis popisuje existující jevy, právě proto si zaslouží vaše označení geniální. A nezasloužil by si to, pokud by předvídal jevy, které bychom… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál

Koroslave
já naopak tyto prostory rozlišuji – jako různé (odlišné)! Napsal jsem to: Zatímco geometrický prostor nemá hmotnost (ani jinou fyzikální vlastnost), kosmický prostor tuto vlastnost má!
(Ovšem, že je rozlišuji, JE úmyslné!)

koroslav
koroslav

Václave, jediný, kdo tu zaměňuje tyto dva prostory, jste Vy. A začínám mít pocit, že to děláte úmyslně.

Václav Dostál
Václav Dostál

Vitasovi+Koroslavovi
Myslím, že oba zaměňujete (nebo směšujete) geometrický prostor a kosmický prostor. My lidé nežijeme v geometrickém prostoru (nazývaném „prostoročas“), ale v kosmickém prostoru. Kosmický prostor (= vakuum), je hmotný, geometrický prostor (nezávisle na počtu rozměrů) je nehmotný, myšlený.

Václav Dostál
Václav Dostál
Koroslavovi Pokud jste získal dojem, že i já tvrdím, že geometrický (matematický) prostor je reálný ve smyslu fyzikálně detekovatelný, pak jde o omylný dojem. Já tvrdím pravý opak! Pokud nějak objekt popíšeme pomocí matematických rovnic a chování tohoto objektu odpovídá výsledkům vzešlých z rovnic, pak jsou tyto rovnice popisně užitečné. S tím souhlasím, Ano JE to užitečné, v případě matematického popisu „gravitace“ dokonce geniální (jak jserm uvedl). Ale jde JEN o popis, nikoli o fyzikální příčinu.. To se opakuji, ale vidím, že je to nutné. O té příčině jsem psal… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Vitasovi Jsou-li gravitační vlny zčeřením geometrického (tedy myšleného) prostoru, pak je fyzikálně zjistit nelze. Jak jsem psal, to, co bylo zachyceno NEBYLY tzv gravitační vlny (zčeření myšleného „objektu“), ale něco jiného (a nevím čeho). Představa, jak „vlnky“ myšlené entity (tedy také myšlené zčeření) hýbou nějakým tělesem je podle mě absurdní. Ano OTR popisuje tzv. gravitaci, ale nevysvětluje její podstatu. Podle mne je tou podstatou Casimirův jev (jak jsem psal). Přitom ten popis (tedy tzv. Einsteinovy gravitační rovnice je geniální. Má ovšem ten nedostatek, že je to jen popis a ne… Číst vice »
vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

Myšlenou entitu fyzikálně zjistit nelze!

No a v tom to je: gravitační vlny fyzikálně zjistit lze, proto nejde o myšlenou entitu, ale reálnou. A chcelteli: OTR popisuje jejich vznik chování i další vlastnosti.

S pozdravem

viťas
@;;

koroslav
koroslav
Václave, Ve svojí odpovědi na druhou otázku jsem nikde neuvedl slovo geometrický a celý Váš sloh k mojí odpovědi je tedy zbytečný. Prosotoročas je reálný, má nějaký tvar, je různě zakřiven a je ovlivňen hmotou, která se v něm nachází. Snažíte se zjednodušit poměrně složité fyzikální teorie a při tomto zjednodušení dochází ke ztrátě přesnosti. Já činím totéž a možná proto si nerozumíme. V odpovědi na třetí otázku vyzvedáváte, že matematické objekty nemohou mít vliv na něco reálného. Souhlasím. Ale v odpovědi 2 jsme se shodli na tom, že časoprostor… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Vitasovi Mé odpovědi Koroslavovi si můžete převzít jako by byly určeny Vám. Vaše výklady po Vašich stručných odpovědích jsou zbytečné! Navíc matoucí. Na vaši otázku zda je trojúhelník detekovatelný, odpovím (i když navíc): Pokud je zhotoven z hmoty (či z energie), pak fyzikálně detekovatelný JE. V tom případě jde vlastně o těleso byť maličké tloušťky (např. je vystřižený z papíru). Pokud jde o myšlený „objekt“, ohraničený myšlenými přímkami, pak fyzikálně detekovatelný NENÍ. Opakuji: Myšlenou entitu fyzikálně zjistit nelze! A opakuji, Jestliže gravitační vlny jsou kmity prostoročasu = geometrického čili fiktivního… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál
Koroslav Z Vaší odpovědi na první otázku si beru pouze „Ano“., další Vaše věta je podle mne zbytečná Na druhou otázka, zda „prostoročas“ je geometrickým objektem jste odpověděl nevhodně: GEOMETRICKÝM útvarem se nemůžeme REÁLNĚ pohybovat. Prostor, jímž se pohybujeme je fyzikální. Tento prostor je tvořen vzduchem. V kosmickém prostoru je fyzikální prostor tvořen vakuem. Na rozdíl od toho geometrický prostor neobsahuje nic, Je to výmysl sloužící k popisu. Můžeme v něm KRESLIT vektory nebo polohu bodů nebo určovat vzdálenost (např. bodu od přímky), nebo kreslit trojúhelníky (ohraničené přímkami = fiktivními… Číst vice »
vitas
vitas
Zdravím Václava Dostála, Moje odpovědi budou asi stejné jako krokoslavovi. 1) Ano, 2) Prostoročas je to v čem žijeme. 3) Odpovím otázkou: Je trojúhelník reálný, je detekovatelný? Jistě takový ten ideální matematický trojúhelník reálný není. Ale mohu si udělat trojúhelník z provázků a dívat se v čem je ideálnímu trojúhelníku podobný a v čem se liší. Například v ideálním trojúhelníku, když spojím středy stran, dostanu trojúhelník s polovičními stranami oproti původnímu. A opravdu toto matematické tvrzení bude fungovat i s reálnými provázky. Pokud na příkladu trojúhelníku chápeme vztah mezi matematickým… Číst vice »
koroslav
koroslav

Nekladu otázku, coby-kdyby.
Ono už se to totiž stalo.
Např.zde

A odpověď na otázky pro Vitase je následující:
1) Ano. Dle našeho popisu gravitace odpovídají gravitační vlny změnám zakřivení prostoročasu.
2) Prostoročas je reálný objekt, v němž se pohybujete. Není nějaký vektorový prostor, který známe z lineární algebry.
3) Nechápu smysl otázky. Matematické objekty jsou objekty čistě virtuální. Ovšem reálné objekty lze popsat pomocí objektů virtuálních.

Václav Dostál
Václav Dostál

Koroslavovi
Otázku „co by – kdyby“ a to opakovaně byste neměl klást. To jsou spekulace. Na jejich konci vzniká otázka co míníte těmi následky: JAKÉ následky by to mohly či měly být?
Raději rovněž odpovězte na otázky, které kladu Vitasovi
(Pozn. Svůj názor jsem ochoten změnit, pokud bych získal přesvědčivý důkaz.Spekulace, jež jste mi předložil takovým důkazem nejsou)

Václav Dostál
Václav Dostál

Vitasovi
1.Jsou gravitační vlny zčeřením prostoročasu (nebo jsou něčím jiným)?
2. Je prostoročas geometrickým objektem?
3. Je geometrická entita reálná tj. fyzikálně detekovatelná?

koroslav
koroslav

Dobrý den Václave,

měl bych na Vás dotaz. Byl byste ochoten změnit názor v případě, že by detektor gravitačních vln řekl: „Změřili jsme splynutí neutronových hvězd do černé díry, které se událo v těchto místech. Zkuste tam prosím zaměřit teleskopy a podívat se, jestli uvidíte i jiné projevy této události.“ A kdyby po zaměření teleskopů do onoho prostoru opravdu vědci uviděli následky toho, co popsaly detektory gravitačních vln. Změnil byste názor, nebo byjste hledal jiné vysvětlení?

vitas
vitas

Zdravím Václava Dostála,

Píšete, že Vám podsouvám, že vyvracíte OTR a ještě v tom samém odstavci tvrdíte, že LIGO nemohl zachytit gravitační vlny, protože neexistují. To že v tom nevidíte rozpor také o něčem vypovídá. To, že gravitační vlny podporujete znova a znova nesmyslným pseuodfilosofickým argumentem, který se dá jednoduše shrnout na: ‚nerozumím tomu, a proto to nemůže být pravda‘.

Říkáte, že OTR je popis, ale zakazujete tomu popisu popisovat gravitační vlny.

S pozdravem

viťas
@;;

Václav Dostál
Václav Dostál
Vitasovi Bylo by divné, kdybyste se neozval. Naneštěstí mi podsouváte vyvracení OTR. I když výslovně píši, že jde o GENIÁLNÍ popis – pravda, pouhý POPIS. Tím onu genialitu nesnižuji, jen ji dávám – podle mého soudu – patřičné místo: Jde o POPIS nikoli výklad fyzikální příčiny. V různých textech (které jsem studoval) se objevuje touha po odlišném přístupu. Ozývá se (byť zmínkou) i v článku prof. Suttera. Když ten odlišný přístup důsledně provedu, tak je to špatně?? Ze začátku autor článku jasně píše PROTI černým děrám. Ke konci však bere… Číst vice »
vitas
vitas

Zdraví Václava Dostála,

Václav Dostál se opět snaží filosofickou(!) úvahou dokázat, proč gravitační vlny nejsou možné. Myslí si, že dokáže vyvrátit obecnou teorii gravitaci bez toho, aby jí rozuměl. A jako obvykle se vezme na pomoc popularizující článek, který ale ve výsledku tvrdí opak toho co Václav Dostál.

Paul Sutter, ve svém článku O existenci černých děr nepodává odlišný pohled. Podává pohled, který na černé díry má fyzika.

Taky mi není jasná relevance ke kreacionismu. Snad kromě názorné úkázky kreacionistické práce s fakty.

S pozdravem

vitas
@;;

jhk - vlasta
jhk - vlasta
Ale zůstává singularita – bod o nekonečné hustotě v centru každé černé díry. Toto slovo – nekonečný – je tvrdá pilulka k polknutí. Když se nekonečna vyskytují v matematice, je to ukazatel, že něco děláme špatně, že náš mechanismus není zcela účelný.“ – také nemohu přijmout něco tak nesmyslného jako „nekonečná hustota“, či nekonečný „hmotný“ prostor – ve smyslu hmotný jako náš Vesmír. Ne proto, že bych pro to měl nějaké „fyzikální“ důkazy, ale proto, protože o něčem takové Bůh nedal žádné svědectví, že by tento vesmír měl být nekonečný.… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál

Myslím, že kromě jisté úcty u PK hraje roli fakt: Reálné (fyzikálně měřitelné) rozpínání myšlenky je opravdu absurdní. K tomuto závěru není nutná žádná astronomická znalost.
Mnozí vědci, zabývající se vesmírem, se pohybují ve vysokých sférách (které jsou opravdu omamující), takže jim snadno unikne nejprostší logika. Někdy se tato logika jmenuje „selský rozum“ a může být zavádějící, ale v tomto případě není!

admin
admin

Odstavec s číslem „1“ má začínat písmenem „P.“ opraveno

Václav Dostál
Václav Dostál
Nejprve omlouvám tiskovou chybu. Odstavec s číslem „1“ má začínat písmenem „P.“ (počátečním písmenem křestního jména). Chyba se Pavlovi nějak vloudila při kopírování mého článku, který jsem mu poslal. Mnohem důležitější je, že se PK odhodlal článek publikovat. On je totiž velice kontroverzní! Pokud je mi známo, jsme spolu s P. Sutterem výjimkami v chápání černých děr. Jak uvádím v úvodu svého článku, téměř všichni je považují za reálné. My dva říkáme, že to jsou matematické abstrakce. Pan profesor ovšem bere „pozorování“ tzv. gravitačních vln jako skutečné a průkazné, kdežto… Číst vice »