Evoluční absurdologie ignoruje vědu

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Pavel Kábrt
V Praze dne 26. 5. 2008 – napsáno
V Praze dne 8. 11. 2009 – doplněno a vloženo

                Motto: "Zfetováni hypotézou"

Evoluční absurdologie.jpg

25. května 2008 dopadla na Mars americká sonda, Phoenix. Její hladké přistání bylo výsledkem intenzivních výzkumů a spolupráce mnoha brilantních mozků vědců v NASA. Nic nebylo ponecháno náhodě, vše je naplánováno a je výsledkem pečlivého vědeckého úsilí a desítky let trvajících výpočtů a zkoušek.

Jak paradoxně a trapně pak působí zprávy, že cílem sondy je, mimo jiné, najít život. Kde je voda, může být i život, filozofují vědci z NASA a mají v tom mnoho evolučních příznivců po celém světě. Sonda je tedy výsledkem cíleného úsilí, ne náhody – živá buňka, miliardkrát složitější uspořádání neživých prvků než sonda, může vzniknout díky vodě a teplu, filozofují nasisté. K jejímu vzniku nebyl potřeba žádný projekt, výpočty ani inteligence, natož předchozí život, jak tvrdil třeba Ludvík Pasteur. Tento francouzský mikrobiolog se musí obracet v hrobě studem, hněvem anebo záchvaty smíchu. V biologii totiž stále platí výsledky jeho mnoholetých výzkumů: ve sterilním prostředí živá buňka nevzniká. Jmenuje se to zákon biogeneze a pořád to platí.

Že by to vědci z NASA nevěděli? Vědí, ale jsou tak posedlí evoluční ideologií, že jednoduše tento zákon ignorují. Nejsou sami. Ignoruje ho i řada dalších vědců, třeba profesor Jaroslav Flegr z Karlovy univerzity. Ve své knize „Evoluční biologie“ se nejprve přiklání k Pasteurovi, když píše (str. 35), že neživé chemikálie se nevyvíjejí, protože nemají paměť. To bude platit asi i pro Mars. A že to tak opravdu je, ještě dodává: ´K již klasickým postulátům biologie, „Vše živé vzniká z živého.“ a „Každá buňka vzniká z buňky.“, přidala současná molekulární biologie ještě třetí obdobný postulát: „Každý gen vzniká z genu.“ ´. (str. 201)

To by však znamenalo krach pro evoluční ideologii, tedy i víru pana profesora Flegra i vědců filozofů z NASA. Znamenalo by to, že na počátku nebyl třesk, ale život. To se však nepovoluje a dokonce i v demokracii tvrdě trestá, jak se na vlastní kůži přesvědčilo mnoho vědců, když se přiznali k víře ve Stvořitele a k nesouhlasu s evoluční fantaziologií. A to je též důvod, proč pan profesor Flegr ve svém evolučním nadšení ignoruje svoje vlastní tvrzení a v další části knihy popírá vědu i sám sebe. V kapitole VZNIK ŽIVOTA (str. 191) se zcela vážně zamýšlí, jak z neživé hmoty přece jen nějak ten život vzniknout mohl (vlastně musel). V rozporu s předchozími tvrzeními píše: „Biologické evoluci musela zřejmě předcházet poměrně komplikovaná evoluce chemická.“ A je to – nazdar, Pasteure! My si přejeme, aby pro dávnou minulost tvoje a naše současné výzkumy neplatily. My jsme totiž dali své srdce i rozum evoluční teorii, a tam se nám ani tvoje ani naše výzkumy nehodí.

Proč „musela“ buňka vzniknout z neživé hmoty přesto, že věda (ta skutečná, věda pokusu a pozorování) to popírá? Přece proto, že nedovolíme, aby evoluční teorie padla jako nevědecký nesmysl, a snad dokonce nějaký Stvořitel začal zasahoval do „našeho světa“. Ano, Boha povolujeme, ale jen do kostelů, ne do biologie. Jen si věřte, kdo chcete, že nějaký Bůh nad tím vším kdesi trůní – jen ale nechtějte z něj dělat výrobce genů a fenotypů. Tam platí evoluce – Bůh jí může, když to tak moc někteří chcete – trůnit.

Žijeme opravdu v paradoxním světě. Zatímco v reálu, kde není program či nestojí hned vedle myslící bytost, všechno chřadne, stárne, vymírá, musí se to opravovat, inovovat, renovovat, amortizovat, vyměňovat, udržovat a nakonec vyhodit – tak naproti tomu v evoluční pohádce se kdysi dávno všechno vylepšovalo, zesložiťovalo, vyvíjelo a stávalo stále funkčnějším a komplikovanějším. Mrtvé ožilo, slepé začalo vidět a nemyslící myslet a ještě si to samo napsalo program pro vlastní reprodukci. Dnes to nikde nepozorujeme, ale studenti jsou tak učeni ve školách. Mám za to, že Bůh patří do biologie a evoluce na smetiště dějin.

Jednoduchý pokus

Že je evoluční teorie mimo vědu, můžeme prokázat jednoduchým pokusem. Věda je totiž o pozorovatelném (observable facts). Požádejme dva biochemiky, jednoho, který věří ve stvoření života a druhého, který věří v evoluci života, aby šli do laboratoře a podrobili se malému pokusu. Nejprve ať kreacionista syntetizuje nějakou základní sloučeninu živých organizmů, třeba lysin nebo jinou aminokyselinu. Až bude hotov, pak požádejme evolučního chemika, ať připraví aparaturu a potřebné chemikálie tak, aby stejná aminokyselina vznikla evolučně, tedy bez jeho zásahů a aniž by řídil celý proces. Víte, jak to dopadne?

Kreacionista vytvoří lysin, evolucionista příběh

Chemik věřící ve Stvořitele vytvoří pomocí své (od Boha darované) inteligence funkční, opticky aktivní aminokyselinu. A evoluční chemik? Ten bude vyprávět, proč to evolučně nyní nejde a jak to kdysi šlo. Vyrobí příběh a předvede rétorické cvičení! Kreacionista vyrobí lysin. Evolucionista příběh. Na čí straně je tedy pozorovatelná věda? Nedejme se obalamutit ani vědci z NASA ani těmi z UK. Jejich vlastní věda popírá jejich fantazie. Profesor Flegr píše: Protobiologie je věda o vzniku živých systémů ze systémů neživých.

Správně však měl napsat: Protobiologie je náhradní náboženství nás, evoluční vírou zfetovaných, slepých a popletených ateistů.

Příloha Velikost
Evoluční absurdologie.doc 1.06 MB

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na