jonathan wells

Evoluce – živá mrtvola ve vědě

pavelkabrt Darwinovy omyly 23 Koment.

(Obrázek: Jonathan Wells podepisuje kopie své knihy Živá mrtvola ve vědě, 18. dubna 2017, Woodland Park Zoo, Seattle. Foto Andrew McDiarmid)

Sean McDowell klade těžké otázky ohledně evolučních ikon

David Klinghoffer

Přeloženo z Evolution News & Science Today. Přeložil Pavel Kábrt 12. 5. 2017, publikováno 9. května 2017.

Hlavní vědecký proud, který umlčuje v akademickém světě evoluční skeptiky, by snad mohl najít nepatrnou nitku přijatelných argumentů pro svoji stranu… kdyby ovšem samotná věda byla na jeho straně. Věda však na straně evoluční teorie není, jak to ukazuje Jonathan Wells ve své nové knize Zombie Science: More Icons of Evolution [Živá mrtvola ve vědě: ještě víc evolučních ikon].

Sean McDowell hodnotí knihu v Proudu [televizní pořad] a obdivuhodně tepe do hlavních témat. Například: Kdyby ty ikony byly prostě jen obyčejné chyby, nevinné hrubky, něco jako jsou překlepy, proč by je učebnice opakovaly znovu a znovu každý rok? To je opravdu jedna z nejtěžších otázek, kterých se lidé, jako je Jerry Coyne [profesor evoluční biologie], nechtějí ani dotknout.

Pokud by tyto ikony byly nevinné chyby, pak by je biologové chtivě opravili, ne? Wells ale říká, že pokud takováto věc stále přetrvává, tak za tím vším, co to udržuje „naživu“, musí být ještě něco víc.

Vydavatelům by se jistě taková chyba, kdyby byla jediná, dala odpustit.

Například Darwin považoval za nejlepší důkaz svojí teorie vývoj embryí. Citoval nákresy německého embryologa Ernsta Haeckela, které údajně ukazují, jak prý embryologický vývoj různých obratlovců zobrazuje onen velký evoluční příběh o společném původu. Jenže nejpozději od roku 1997 je známo, že Haeckelovy nákresy jsou jen umělým, nepřesným a podvodným výběrem. Wells uzavírá: „Zjištěnou skutečností je, že Haeckelovy nákresy zamlčují polovinu faktů – tu polovinu, která nezapadá do Darwinova tvrzení, že embrya si jsou nejpodobnější ve svých raných stádiích“.

Přesto se však Haeckelovy nákresy stále objevují ve školních učebnicích vydaných po roce 2000, jako třeba v učebnici paleontologie „Oživování zkamenělin“ od Donalda Prothera z roku 2013. A učebnice biologie od Madera a Windelspechta z roku 2016 používá překreslené verze Haeckelových embryí, ve kterých jsou ty samé chyby.

Kdyby tohle byla jediná chyba, dalo by se to zřejmě vydavatelům odpustit. Jak ale Wells upozorňuje, podobné chybné interpretace jsou opakovány i u jiných „ikon evoluce“, třeba u pokusu Millera-Ureye, Archaeopteryxe, skvrnitých můr, Darwinových pěnkav a dalších ikon. Jako živé mrtvoly, tyto „důkazy“ prostě neumírají.

Ne, tady je něco víc než jen publikování nějakých chyb. Darwinovi obhájci se snaží přesvědčit svoje obecenstvo, včetně citlivých mladých lidí, a důkazy jsou tvarovány tak, aby vyhovovaly danému účelu.

Ale loď je pořád bez dna. Jako jednu z věcí McDowell připomíná epigenetiku:

Jednou z nejzajímavějších částí knihy je diskuze o epigenetice. Řečeno zeširoka, epigenetika odkazuje na různé činitele v rámci vývoje, včetně genetiky.

Ústředním pohledem v biologii 20. století bylo, že evoluce jde od DNA k RNA k proteinům a k nám. Výsledkem bylo, že evoluce může postupovat hromaděním genetických mutací během času.

Ale podle dr. Wellse existují důležití nositelé informace mimo sekvence DNA. Jedním takovým příkladem jsou biologické membrány. Jinými slovy tvrzení, že genom nese všechny informace potřebné pro stavbu organizmu, je falešné. Z toho plyne, že samotné mutace nebo změny v DNA nestačí k vytvoření nové funkce a tvaru.

Za předpokladu neodarwinismu, že evoluce vytváří nové věci právě jen mutacemi a selekcí, je tím tento případ zapečetěn a vyřízen. Nebylo by to zajímavé sledovat vědce, který je obhájcem Darwina, jak se musí čestně vypořádat s argumenty v knize dr. Wellse? To by byla nádhera. Ani byste nedýchali.

Komentujte

23 Komentáře zapnuto "Evoluce – živá mrtvola ve vědě"

  Subscribe  
Upozornit na
Pacák
Pacák

Děkuji za odpověď
„Jsou si podobné, protože pocházejí ze společného předka a pro svoji důležitost (konzervativnost) se mění jen zvolna. Mě to nepřekvapuje.“ Nekomplikuje důležitost genů evoluční vývoj? Vždyť při vývoji a změně jednoho druhu v jiný dochází k mnoha proměnám důležitých orgánů mutacemi adekvátně důležich genů?

P.s.: Mně překvapuje mnoho věcí: Mobil, když si vzpomenu na telefonování za bolševika, pozitronová tomografie, obrazy Hubbleova dalekohledu, pozitivní a adaptační optika… nelze vyjmenovat vše. Hodně překvapující bude, jestli se podaří detekovat gravitační vlny z počátku Vesmíru.

bezboha
bezboha
@Pacak Znamená to, že evoluce se s nahodilými mutacemi trefila na první pokus do černého a vytvořila genové nástroje, které vyhovují i živočichům, jež se tehdy ještě nevyvinuli? Na vývoji genových nástrojů se podílí nejen mutace, ale také selekce. Hox geny jsou konzervativní, ale to neznamená, že se nevyvíjejí. Hox geny členovců a savců opravdu nejsou stejné, možná je výjimečně. Jsou si podobné, protože pocházejí ze společného předka a pro svoji důležitost (konzervativnost) se mění jen zvolna. Mě to nepřekvapuje. Co mě překvapilo? Například objev zrychleného rozpínání vesmíru, to nečekal… Číst vice »
Pacák
Pacák

Bezbože: Asi vám křivdím. Možná vás přeci jen něco udivuje. Za svou poslední větu se omlouvám. Bylo to ode mne nespravedlivé.

Pacák
Pacák
„Hox geny řídí vývoj tělesných plánů živočichů, jsou tedy docela důležité. Proto mě jejich stálost v čase nijak neudivuje, neboť je ve velmi dobrém souladu s evoluční teori…“ Znamená to, že evoluce se s nahodilými mutacemi trefila na první pokus do černého a vytvořila genové nástroje, které vyhovují i živočichům, jež se tehdy ještě nevyvinuly? Nebo jsem Carolla pochopil špatně? Evodevo poněkud rehabilituje Haeckela, obviňovaného z podvodu. Možná v dobré víře viděl v ontogenetickém vývoji embrií i to, co tam nebylo, podobně jako Schiaparelli kanály na Marsu. Carollův popis je… Číst vice »
bezboha
bezboha

@JHK
Skutečně si myslíš, že cesta vědy vede k záhubě?

jhk - vlasta
RE: – bezboha. ano, myslím, že to takto vždy skončí. Není to důkazem kreace, ale je to důkazem našich předpokladů, popřípadě to bude souhlasit s naším evolučním světnázorem. Pro všechno se najde nějaký „rozumný“ důvod, není to nic divného. Čím dál tím více obdivuji Stvořitele, který všechno udělal tak, aby si to člověk mohl vysvětlit „minimálně“ dvojím způsobem. V jednom případě dokonce aby si mohl dodržování tohoto pohledu hlídat zákonem. Teď jsem chtěl něco říct ohledně vědeckého postupu, ale už jsem zapomněl a nevzpomenu…… škoda. Bůh dal člověku dvě cesty.… Číst vice »
bezboha
bezboha

Hox geny řídí vývoj tělesných plánů živočichů, jsou tedy docela důležité. Proto mě jejich stálost v čase nijak neudivuje, neboť je ve velmi dobrém souladu s evoluční teorií (savec s více než čtyřmi končetinami nebo octomilka s tykadlem místo končetiny obvykle – v přirozených podmínkách – nepřivede na svět mnoho potomstva). Profesor Caroll se možná snaží udivit či upoutat své čtenáře – v amerických podmínkách to má s evolucí trochu těžší. Mimochodem, dle wikipedie experimentuje právě s octomilkami.

Pacák
Pacák

„No a teď zde máme co? Blízká shoda v hox genech opět potvrzuje kreaci? Nebo co tedy?“ Proč dochucujete diskuzi ideologickými piruetami? Kde tvrdím, že hox-geny dokazují kreaci nebo evoluci? Pouze mne udivuje jejich stálost v dlouhých časových obdobích. Pokud vás překvapuje, co autor mnou citované knihy napsal, zeptejte se ho, anebo se obraťte na recenzenta.

Václav Dostál
Václav Dostál

Bezboha
Pletete různé lidi mezi sebou: J. Wells, A Parker a C. Wieland nejsou PK. Vy jste ovšem chytejší než ti tři

bezboha
bezboha
O kreacionistech je všeobecně známo, že jsou zdatnými lovci citátů. Protože přírodním vědám nerozumí, citáty jsou pro ně velmi důležité a dokáží z nich umně vybírat takové, které (byť zdánlivě) potvrzují jejich zcestné představy. Pro potvrzení svých představ kreacionisté běžně používají citace či tvrzení, která jsou vzájemně protikladná – jestliže výrok A potvrzuje kreaci, pak kreaci potvrzuje i jeho negace. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Příbuznost člověka a šimpanze potvrzuje vysoká shoda při porovnání jejich genomu. Proto se zde Kábrt občas oháněl výsledky „studie“, ve které nějaký kreacionistický podvodník tak… Číst vice »
Pacák
Pacák
Pro bezboha Cituji z knihy Seana B. Carolla Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné. Knihu vydalo Galileo v roce 2010 s podporou Akademie věd České republiky, recenzoval doc. RNDr. Antonín Markoš CSc. Kapitola Sjednocování říše, strana 75: „Bill McGinnis a Mike Levine… Izolovali DNA ze všech možných druhů stvoření, která pochytali v okolí Basileje anebo vyškemrali od kolegů z jiných laboratoří, z různého hmyzu, červů, žab, krav a lidí, a dali se do pátrání homeoboxech. A trefili se do černého. Ve všech těchto zvířatech objevili spoustu homeoboxů. A když je prozkoumali… Číst vice »
bezboha
bezboha

Pacák: Řídící Hoxgeny jsou údajně stejné nebo téměř stejné, jak u hmyzu tak u primátů
Bezboha: Není to pravda.

Pacák
Pacák

bezboha
Sean B. Carroll je evolucionista. Takže rozhodně nepíše „kreacionistickou propagandu“. Prosím o odideologizování vašich představ o tomto autorovi. Totéž platí o skriptech olomoucké přírodovědecké fakulty. Možná by bylo vhodné, dřív než někoho obviníte z kreacionizmu, ověřit jeho názory. Na závěr prosím o doporučení echt evolucionistické literatury od vámi prolustrovaných autorů.

bezboha
bezboha

JHK a Pacák
Možná by nebylo od věci si o hox genech přečíst něco rozumnějšího, než je kreacionistická propaganda.

jhk - vlasta
Jaktože s nimi za stovky milionů let nezacloumaly nahodilé mutace? – jsem si jist, že k tomu nějaký důvod bude. V přírodním výběru se přeci nic neděje náhodou, všechno má svůj jasný řád – přežít a rozmnožit se za pomoci mutace. Neboli – je tu určitý jasný směr k životu – a prostředkem jsou mutace, které se dějí dvěma způsoby – jedním tak, že si buňky samy mutace „vytvářejí“ a druhý – že se „něco“ stane při přepisu DNA – jinými silami. Spoustu lidí takto věří tomu, že to je… Číst vice »
Pacák
Pacák

Čtu „Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné“. Jse asi ve čtvrtině, tak si netroufám odpovědět. Ale, že by se buňky jenom množily a množily, to asi ne. Je v tom podivuhodný řád platící pro octomilky i savce, včetně těch největších. Řídící Hoxgeny jsou údajně stejné nebo téměř stejné, jak u hmyzu tak u primátů. Jaktože s nimi za stovky milionů let nezacloumaly nahodilé mutace?

jhk - vlasta

Nebo že by se počáteční ženská buňka dělila a dělila a dělila až tak dlouho, dokud by se neutvořil dospělý jedinec a pak to pokračovalo pouze s tím, že se to „udržuje“? Ale co např. krvinky? Ty přeci také mají nějakou tu „membránu“ okolo sebe ne? Tzn. organizmus ji musí vystavět od počátku sám od sebe.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Epigenetika? To už asi vím, o čem je řeč. Ale o těch membránách to nevím jak by souviselo. Membrány přeci vznikají „denovo“ také ne? Nebo ne?

Pacák
Pacák

JHK
O něčem takovém, nač se ptáš pojednává epigenetika a z přítmí zkoumání se vynořuje evodevo. Například „Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné“ od Sean B. Carrolla. O epigenetice: „Epigenetika 2010“ skripta olomoucké přírodovědecké fakulty. Bude zajímavé sledovat, jak bude zapracováno do evoluce nahodilých mutací.

Sriber
Sriber

Co se takhle vsadit o to, jestli ET padne? Za 10, 20, 30, 40 či 50 let?

boric mytu
boric mytu

K.Čapek napsal, že neudržitelné poměry mají podivuhodnou vlastnost udržet se co nejdéle. Jeví se, že to platí i neudržitelnpóst evoluce.

kreacionismus zatim preziva (sice zuby nehty) mnohem dele, takze ja bych byt vama radeji pomlcel.

Václav Dostál
Václav Dostál

K.Čapek napsal, že neudržitelné poměry mají podivuhodnou vlastnost udržet se co nejdéle. Jeví se, že to platí i neudržitelnpóst evoluce.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ale podle dr. Wellse existují důležití nositelé informace mimo sekvence DNA. Jedním takovým příkladem jsou biologické membrány. Jinými slovy tvrzení, že genom nese všechny informace potřebné pro stavbu organizmu, je falešné. Z toho plyne, že samotné mutace nebo změny v DNA nestačí k vytvoření nové funkce a tvaru. – to je zajímavé – o tom jsem zatím neslyšel – něco více by bylo někde? V.S.