datovani ve sporu

Datování ve sporu

pavelkabrt Stáří Země a vesmíru 18 Komentářů

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články.

Kterému ‘stáří’ budete důvěřovat?

Hansruedi Stutz

Z článku „Dating in conflict“ na stránkách CMI přeložil Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 6/2017. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 19(2):42-43 v březnu 1997. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.

CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

V roce 1984 jsem byl na geologické výpravě v Mägenwil (Švýcarsko). Shromáždil jsem několik pískovcových vzorků, ve kterých byli zkamenělí mlži. Tato hornina patřila dle klasifikace ke svrchním třetihorám v geologickém systému. Podle evolucionistické víry je tedy tato hornina stará 20 miliónů let.

Ve stejné hornině, zrovna vedle zkamenělých mlžů, byly fragmenty zuhelnatělého dřeva.

Dating in conflictNějakou dobu poté, co jsem sesbíral svoje vzorky, objevil jsem stejný pískovec, jehož původ byl vhodně popsán jako pocházející z Mägenwil a vystaven v ‘Geologisch-Mineralogische Austellung der ETH’ ve Švýcarsku v Curychu—přirozeně též datován na ‘20 miliónů let’.

To znamená, že to dřevo musí být přinejmenším takového stáří. Většina geologů by nikdy nepřemýšlela pokusit se datovat zuhelnatělé dřevo pomocí radiouhlíku (14C), tedy dřevo, jako je toto z pískovce v Mägenwil, protože nic tak starého nemůže být datováno touto metodou.

Důvod je tento: radiouhlík se rozpadá velice rychle ve srovnání s ostatními radioaktivními prvky, třeba jako je uran. Takže po, řekněme, teoreticky nejvíce 100 000 letech, už by žádný radiouhlík nemohl být v takto starém dřevě detekován.

Takže cokoli, co m být opravdu staré milióny let, by nemělo obsahovat žádné pozůstatky detekovatelného radiouhlíku a mělo by dávat ‘nekonečné radiouhlíkové stáří’. Uhlíkové datování, jak se tomu často říká, se tedy nikdy nepoužívá pro ‘staré’ zkameněliny (které obvykle žádný radiouhlík stejně neobsahují).

Jenže já měl pocit, že toto dřevo zřejmě nějaké radiouhlíkové ‘datum’ vykáže, protože jsem byl přesvědčen, že tento pískovec pochází ze zbytků popotopní katastrofy, jen pár tisíc let před námi.

Toto datování ovšem neurčí skutečné stáří tohoto dřeva, vždyť kreacionisté už dlouhou dobu tvrdí, že v důsledku velké nerovnováhy uhlíku na zemi kvůli celosvětové katastrofální Potopě budou současná měření vykazovat falešná stáří, zvláště ta z prvních období po Potopě.1

Nicméně, pokud radiouhlíkové testy na tomto dřevu zaznamenají vůbec nějaké stáří (a všechny zdroje potenciálního znečištění jsou vyloučeny), znamená to, že zde nemůže jít o stáří v miliónech let.

„Takže cokoli, co je opravdu staré milióny let, by nemělo obsahovat žádné pozůstatky detekovatelného radiouhlíku a mělo by dávat ‘nekonečné radiouhlíkové stáří’.“

A tak jsem zařídil, aby toto zuhelnatělé dřevo bylo ‘datováno’ ve Fyzikálním Institutu bernské univerzity ve Švýcarsku.2 Předpokládám, že taková prestižní laboratoř bude disponovat všemi technikami k vyloučení kontaminace a bude brát v úvahu všechny jiné možné zdroje chyb.3

Výsledek: 36 440 let BP ± 330 let. [BP=before present – před současností]. Toto zjištění, že 14C ve dřevě ještě neměl dost času, aby se zcela úplně rozpadl, je v souladu s tím, co by člověk očekával při znalostech skutečné, pravé historie, jak ji v Bibli popisuje Ten, který všechno učinil a Který jako jediný je nekonečný v poznání, moudrosti a moci. Skutečné stáří tohoto dřeva je pravděpodobně nižší než 4 000 let.

A tak se zdá, že ti, kteří věří na ohromné časové věky, mají jen tři volby:

  1. Toto radiouhlíkové datování přijmout. To by znamenalo, že stáří svrchních třetihor se scvrkne ze 20 miliónů na 36 000 let, asi 500 krát méně. Tím by se celý geologický datovací systém zhroutil.
  2. Svévolně toto radiouhlíkavé datování odmítnout. Aby však takové jednání bylo konzistentní, musel by se přijmout závěr, že radiouhlíkové datování se nehodí jako ukazatel absolutních hodnot stáří, o kterých nás neustále informují , což by v první řadě stejně tak zrušilo hlavní oporu dogmatu o vysokých stářích.
  3. Ignorovat tento výsledek a doufat, že se to nedoví moc lidí.

Dnes je mnoho lidí, i v církvích, kteří popírají biblický záznam o nedávném stvoření. Kvůli této svojí víře trvají na tom, že zkameněliny nemají nic společného s celosvětovou potopou (tu samozřejmě také popírají) a jsou staré milióny let.

Protože zkameněliny ukazují na smrt, utrpení, krveprolévání a nemoci, pak z hlediska těchto lidí se všechny tyto ‘zlé věci’ musely odehrávat dlouho předtím, než Adam přinesl do světa hřích Římanům 5:12, což mělo důsledek v prokletí stvoření Římanům 8:20-22. Je bolestné, že takovýto smrtící kompromis je výsledkem naprosto bláhové víry v ‘absolutně’ pravdivé výsledky stáří z radiometrických metod.

Související články v angličtině

Další čtení v angličtině

Doplňující média v angličtině


Datování Země – Jak je stará?


Radioizotopové datování hornin v Grand Canyonu


Jak fungují datovací metody

Odkazy a poznámky

  1. Viz video od Russella Humphreyse, Ph.D., Radiocarbon, Creation, and the Genesis Flood [Již není k dispozici, ale viz Chapter 4, The Creation Answer Book]. ‘Nekonečné’ radiouhlíkové stáří, byť by bylo slučitelné s milióny let, by však tyto milióny pochopitelně nedokazovalo; pouze by to mohlo ukazovat ne velmi nízký počáteční poměr 14C k 12C (radiouhlíku k ‘normalnímu’ uhlíku) v předpotopní atmosféře, k čemuž máme několik snadno stanovitelných mechanizmů.
  2. Kopii oficiální zprávy najdete v kartotéce časopisu Creation.
  3. Poznámka vydavatele: I když není nikdy možné být si zcela jist, že byly vyloučeny všechny možné zdroje znečištění a chyb, pověst laboratoří závisí na dodání ‘dobrých’ výsledků. V době, kdy byl prováděn tento test (1985), byl vedoucí této laboratoře členem Kolegia vydavatelů mezinárodního časopisu Radiocarbon. Autor tohoto článku také telefonoval v říjnu 1996 do této laboratoře. Laboratoř potvrdila, že výsledný test (který byl proveden tradiční metodou, ne novější metodou pomocí AMS) zahrnoval všechny dostupné metody k vyloučení kontaminace, což zahrnuje to, co je známo jako korekce δ13C. Toto je zcela zásadní test vzhledem k možnosti, že by dřevo mohlo být konataminováno současnými mikroby během doby, po kterou bylo v zemi nebo i později.

 

18
Komentujte

Please Přihlásit to comment
18 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
jhk - vlastaSSKTelestopavelkabrtjhk Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

https://www.novinky.cz/veda-skoly/442548-strechu-kulny-prorazil-meteorit-stary-4-5-miliardy-let.html Nikdo nepochybuje o vědě a o tom, co člověk umí. Proto se ani nepochybuje o tom, že to je staré oněch několik miliard let. Bere se to již jako fakt. Sice to nikdo nemůže doložit osobně, ani z dávné minulosti žádný člověk nemůže říci, že je to možné, či pravdivé, ale možná proto se tomu říká věda. Osobně bych tomu spíše říkal nepotvrzená domněnka. A skrze další důkazy bych tomu raději říkal naivní představa. V některých případech bych tomu říkal spíše už hloupá představa, anebo představa, která nemá žádný… Číst vice »

SSK
SSK

Pavel Kábrt
Děkuji. Ono je to prosté. V momentě, kdy by se kreacionismus stal vědou, přestane být kreacionismem. Kreacionismus a věda se totiž vzájemně vylučují.

SSK
SSK

No, „my“ nemusíme dokazovat nic. Důkazní břemeno je na straně kreacionistů. Když laboratoř dostane vzorek, vždycky něco změří. V tomto případě nelze např. vyloučit kontaminaci. Pokud by ale pečlivě odebrané vzorky dávaly konzistentní a opakovatelný výsledek, tak by se to dalo brát vážně. Do té doby platí, že když si nějaký kreacionista někde na výletě seškrábne vzorek a nechá ho datovat radiokarbonovou metodou, tak to neříká vůbec nic bez ohledu na to, co vyjde. Až bude publikace v odborném časopise, kde bude opakovanými měřeními vyloučena kontaminace, můžeme se snad o… Číst vice »

SSK
SSK

Proč to ověřovat?

Jak typické. Kdybyste něco takového poslal do vědeckého časopisu, tak vás recenzenti upozorní, že pokud to nezopakujete se stejným výsledkem, tak je to nevěrohodné. A editor to zamítne. Ukázat, že měření jsou opakovatelná je jednou ze zásad dobré vědecké praxe. Další důvod, proč kreacionismus nikdy nebyl, není ani nebude vědou.

Telesto

@pavelkabrt Jestli nemáte chuť se se mnou bavit, tak se nebavte. Nikdo vás nenutí. To, že je výsledek chybný je daleko pravděpodobnější než to, že by byl správný a vyvracel by desítky let výzkumu tisíců vědců. A důvod určitě není ten, že výsledek z principu musí být špatný. Vůbec ne. Důvod je jiný… Vzorky, které vykazují tak extrémně nízké stáří na hranici měřitelnosti přístroji vyžadují extrémně šetrné a důkladné zacházení se vzorkem. Je nanejvýš důležité, kde se vzorek nachází (na povrchu, byl tam přístup např. podzemní vody, byl vystaven kosmickému… Číst vice »

Pacak
Pacak

„Pacákovské jaloviny“ Proč? Vždyť Amishové tak jednají. Je to špatné?

Telesto

@pavelkabrt Pavle, já vůbec nebojuji proti jakési evolucionistické laboratoři (ať už je to cokoliv), která se měla zmýlit. Proč by se měla mýlit? Jak mám vyvrátit jakýkoliv argument typu „jedna paní povídala“. To, že někdo přinese přesné číslo, že dodá zprávu z laboratoře (která je údajně v kartotéce časopisu Creation) ještě neznamená, že je to pravda a nic než pravda. Je naprosto absurdní myslet si, že cokoliv z toho co je popsáno v článku výše se dá jakkoliv vyvrátit. Nedá. A TO je ten problém Pavle! Článek výše pojednává o… Číst vice »

Telesto

Pořád to samé dokola. A ono to dokola opravdu je – neboť je to článek z roku 1997. Takový evergreen. Kontaminace recentním uhlíkem či vznik C14 in situ se z principu odmítá. Problém totiž je v poctivosti „vědců“. Pokud někdo pošle do laboratoře vzorek s úmyslem získat „nějaké“ absolutní stáří a tím „vyvrátit“ radiokarbonovou metodu už z principu není poctivý. Neboť jeho záměr je zcela zištný a k jeho cíli vede jednoduchá cesta. Zaslat do laboratoře vzorek, který bude kontaminován recentním uhlíkem je opravdu snadné. Tím snadnější, pokud nám stačí… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Pacák. Asi by bylo vhodné odseparovat z pravověrného křesťanského světonázoru vědecké výsledy, jež odporují kreacionistickému pohledu na svět Nikoli, to, na co přijde člověk – skrze nějaký výzkum – není možné vše označit za proti biblické – protože např. nalezená lebka, či kostra – zkamenělá – je jistě zcela v souladu s tím, co a jak se stalo nejen to, co je zaznamenané v Bibli – pokud to bude biblický „záznam“, ale prostě popírat nějakou zkamenělinu jen proto, protože se o ní nepíše v Bibli – je přeci… Číst vice »

Pacak
Pacak

Asi by bylo vhodné odseparovat z pravověrného křesťanského světonázoru vědecké výsledy jsoucí v rozporu s kreacionistickým pohledem na svět. Znamená to také tyto teorie, odporují doslovnému výkladu Písma, nevyužívat v pozemském životě neboť jsou lživé a nemohou proto podávat hodnověrné a spolehlivé výsledky.

Patří mezi ně obecná, speciální teorie relativity a poznatky kvantové fyziky?

Václav Dostál

Do výčtu možností bych přidal čtvrtou:
4. Označit pravdomluvné předkladatele za pavědce nebo aspoň za neschopné pochopení dané tematice, popřípadě je bezostyšně urážet větami o báchorce. V případě velké slušnosti se úchýlit k „doporučení“ „opravdovým“ vědcům se neplést do „řemesla“. Ponižování vydávat za „vědu pravou ořechovou“

Foton
Foton

Většina geologů by nikdy nepřemýšlela pokusit se datovat zuhelnatělé dřevo pomocí radiouhlíku (14C), tedy dřevo, jako je toto z pískovce v Mägenwil, protože nic tak starého nemůže být datováno touto metodou.

To je presne ten problém. Boja sa! Výskum okolo evolučnej mytológie nie je seriózny. Teraz naposledy spochybňujú napr. výskum Mary Higby Schweitzerovej, lebo je nevyhovujúci pre evolučnú teóriu. Okrem Schweitzerovej mäkké tkanivá v kostiach dinosaurov už nikto iný nehľadá. Radšej kydajú na jej výskum. Mám trochu obavu, ako ďaleko sú schopní títo ľudia vo svojom fanatizme zájsť.