bait and switch trick

Nenechte se napálit

Jakob Haver Evoluce organizmů 7 Koment.

Nedbalý jazyk vede k nedbalému uvažování Tas Walker 1. Evoluce? ANO i NE V živém světě pozorujeme variace, mutace a přirozený výběr. Evolucionisté toto nazývají „evolucí“ a proto tvrdí, že evoluce je …

The polarisation of light emitted by a neutron star

Světlo z vakua

Jakob Haver Vesmír, astronomie 8 Koment.

„Virtuální částice“ se mohou stát reálnými fotony – při správných podmínkách Václav Dostál Vybrané pasáže z článku „Něco z ničeho? Vakuum může vytvářet záblesky světla“ přeložil Václav Dostál, editace Jakob Haver …