jsme-fakt-z-opice

Čistě vygumované mozky – rozhovory na pokračování

pavelkabrt Ostatní, různé 61 Komentářů

Pavel Kábrt (PK)

NĚKTERÉ ZAJÍMAVĚJŠÍ ROZHOVORY NA POKRAČOVÁNÍ

(JSN=moje brožurka Jak se nezbláznit, kterou běžně lidem rozdávám)

Rozhovory 8. 7. 2017

 Můj dnešní rozhovor se dvěma muži v parku

Oslovili jsme dnes s mojí přítelkyní v parku na procházce postupně dva muže, ten první byl starší pán, ten druhý byl tak něco po třicítce. Hrůza a děs musí myslícího člověka jímat z myšlenkového marasmu, který tito mužové odhalili. To hrozné však je, že takové myšlení mají dnes davy lidí ve mnoha zemích světa, všude tam, kde obecné názory a mentalitu společnosti otrávila parta darwinistických darebáků svým lživým myšlenkovým jedem.

PRVNÍ ROZHOVOR, oslovuji kolem jdoucího staršího pána:

PK: „Dobrý den, promiňte, že ruším, ale že člověk nepochází z opice, že je to hloupost?“

Starší pán se zastavuje: Proč by neměl člověk pocházet z opice? Proč by to byla hloupost? Nemusela to být opice, ale nějaký společný předek člověka a opice.

PK: Ale člověk se přece dosud vždy narodí z člověka a opice se rodí z opic, ne? Opice i lidé mají každý svůj vlastní genetický program, šimpanz má 48 chromozómů a člověk 46 chromozómů, a podle tohoto programu vzniká buď opice nebo člověk, ne? Jak by ten program přepsal sám sebe ze zvířecího na lidský? A jak by se sám napsal? Nejsou předky člověka lidé a zase jen lidé a předky šimpanze zase jen šimpanzi a nic jiného než šimpanzi? Byli vaši tatínek a  maminka o něco méně lidmi než jste vy? Byli blíž k opicím?

Starší pán: Ale pane, to je vývoj. Za ty milióny let se všechno postupně mění, vyvíjí se to.

PK: Máte takovou osobní zkušenost? Tenhle názor máte z vlastního pozorování a zkušenosti, nebo vám to někdo namluvil, třeba ve škole nebo v televizi. Vám se doma něco vyvíjí, pes, kočka nebo rybičky v akváriu či manželka? Máte zkušenost, že se vám postupně věci vylepšují, třeba vaše léky v lékárničce jsou stále účinnější a mají stále delší záruku, nebo se vám vyvíjejí doma květiny v květináči či potraviny ve špajzu? Moje zkušenost je, že věci se spíše kazí, stárnou, umírají – a ne, že se vyvíjejí ke složitějším. Já musím všechno opečovávat, renovovat, opravovat, vyměňovat a časem vyhodit. A u vás je to jinak?

Starší pán: Vývoj je všude, i dnes se opice umí některé věci naučit, nebo psa naučíte různým dovednostem.

PK: A vy myslíte, že tím se tato zvířata někam vyvíjejí, když je něco člověk naučí? Že takto vznikla kdysi dávno křídla nebo rybám narostly nožičky? Když na počítač instalujete nové věci, tak se vám tím ten počítač vyvíjí „sám od sebe“? Když se opice nebo pes něco naučí, změní se tím jejich genetický kód a předá se to opičátkům či štěňátkům, budou se tím jejich těla měnit a oni budou časem stále chytřejší a chytřejší s novými orgány?

Starší pán pomalu odchází…

PK: Volám za ním, že děkuji za rozhovor a nashledanou (Svoji brožurku Jak se nezbláznit, kterou nosím stále v kapse, jsem mu nedal)

DRUHÝ ROZHOVOR, oslovuji kolem jdoucího mladšího muže:

PK: Dobrý den, promiňte, ale že to není pravda, že člověk vznikl z opice? To přece musí být hloupost, ne?

Mladší muž: Dobrý den, a jak by potom člověk vznikl? Člověk vznikl postupným vývojem.

PK: Vývojem? Z čeho? Můžete uvést ze svého životního pozorování nějaké příklady postupného vývoje u zvířat či lidí?

Mladší muž: Opice se stále postupně napřimovala a napřimovala až vznikl člověk.

PK: To jste sám pozoroval? Proč tedy genetici tvrdí, že člověk se s dispozicí pro vzpřímenou chůzi už rodí, neboť je to zakódováno už v genech rodičů? Proč by se něco ohnutého mělo samo od sebe napřimovat a ne spíše, aby se vzpřímené ohýbalo? To je pozorovanější jev, že se přímé samovolně ohýbá než ohnuté napřimuje, nemyslíte?

Mladší muž: Za milióny let se postupným vývojem z opice stal člověk, to je můj názor. Váš názor je jiný, a já vím zcela jistě, že žádný Bůh neexistuje.

PK: Všimněte si, že já mluvím jen o faktech, o pozorování a genetice, ne o názorech. Když mluvím o genetickém kódu, není to můj názor, ale fakt. Když vy mluvíte o postupném napřimování opic, tak je to ničím nepodložený názor, nikoli fakt, protože nejste schopen uvést příklady pozorování, kde se zvířata napřimují. Vy máte názor, já operuji fakty. K těm patří například to, že inteligence, program, myšlení či projekt stojí dnes za vším, co je složité a funguje to. A vy máte jaký příklad vývoje bez předchozí inteligence či programu?

Mladší muž: Vy mluvíte o lidském myšlení, lidské inteligenci a lidském programování. Jenže člověk nejprve musel nějak vzniknout, a já vám opakuji, že vznikl postupným vývojem, jak se opice postupně napřimovala. Vy máte svůj názor, můj názor je, že žádný Bůh neexistuje a člověk vznikl postupným vývojem.

PK: Jenže mezi námi nestojí názor proti názoru, ale názor proti vědeckým faktům. K těm faktům patří, že programy se samy nenapíší, ale vždy je tvoří inteligence – to není názor, to je pozorovatelný fakt. Nebo se vám snad na počítači samy od sebe vygenerují ze sedmiček Windowsů desítky? Věci se spíše ohýbají než napřimují, to vidíme i na starých lidech i jinde; pozorujeme stárnutí a degeneraci, ne samovolný vývoj. Vy máte ničím nepodložený názor, já mám proti tomuto mylnému názoru spoustu faktů – z vědy, z lidské zkušenosti a z pozorování…

Mohu vám darovat svoji knížečku Jak se nezbláznit, kde najdete fakta, že celá Darwinova teorie je ničím nepodložená pohádka, jen tak vycucaná z prstu bez reálné podpory v přírodě?

Mladší muž: Odchází, bere si brožurku, děkuje a stále opakuje: Můj názor je, že Bůh neexistuje a člověk vznikl postupným vývojem, napřimováním opice, váš názor já nikdy nepřijmu. Je to názor proti názoru. Nashledanou…

*****

Poučka č. 1: Evoluční teorie je navždy platná pravda.

Poučka č. 2: Kdyby nějaký nový poznatek vědy evoluční teorii zpochybnil, okamžitě použijte Poučku č. 1.

Darwinistům se za 150 let nepodařilo nic jiného, kromě jednoho dokonalého: vygumovat lidské mozky a zbavit je soudnosti a schopnosti rozlišit možné od nemožného, pravdu od lži, realitu od pohádky. Totálně lidi zblbnout. A to nejhorší je, že poté, co lidé přijmou darwinistické báchorky do svých životů, získají často i nechuť si tyto lži ověřit. Lidi to prostě už víc nezajímá, přijali mýtus o svém původu a smyslu života a víc se o to nestarají. To je to nejhorší.

Darwinisti dodnes, ani 150 let od Darwina, o vzniku přírody a druhů nevědí zhola nic, jak mohla vzniknout ta ohromná pestrost přírody, a proč ryby jsou pořád jen rybami, plazi jsou plazy, ptáci ptáky a savci savci. (pořád se hádají o samotných základech svojí hypotézy). Jejich stará dogmata jsou pod palbou nových výzkumů a poznatků, jejich staré, dokola opakované mantry o mutacích a selekci už nelze udržet. Darwinisti nevědí, jak vznikla buňka, nevědí, jak, kde a kdy vznikl člověk (jedna teorie střídá jinou pod tíhou nepříjemných nových faktů), ani netuší, jak by mohl samovolně bez genetického kódu vzniknout byť jen jediný protein z těch stovek tisíců existujících, natož geny, nevědí, proč by se měl vyvinout lidský mozek ze zvířecího, nevědí, proč vznikly pohlavní orgány, když rozmnožování nepohlavní, třeba pučením či dělením, je velmi výkonné a zcela dostatečné a rozmnožují se tak dokonce samy vlastní buňky člověka. Darwinova prolhaná parta vůbec netuší, proč by život nezůstal na úrovni bakterií. Jsou se svou evolucionistickou mytologií na nule, stejně jako byli za Darwina, který blábolil různé příběhy a pohádky a mýty, o kterých dnes víme, že to bylo zcela mimo realitu, mimo vědu. Darwinisté jsou se svojí evoluční teorií v koncích, co se jim však fešácky povedlo za celou tu dobu svého prznění vědy, je dokonale zničit zdravý rozum a úsudek mnoha lidí.

To se darwinistům podařilo na jedničku

Perfektně zblbnout lidi, úplně je zmagořit, a navíc, a to je to nejhorší, podařilo se jim otupit lidskou mysl a zbavit ji zájmu dozvědět se, jak věci skutečně jsou – prověřit si darwinistické lži. Lidé ztratili chuť něco ověřovat a stačí jim, že mají ten „pravý vědecký světový názor“ na náš původ a minulost světa: všechno se to tu udělalo samo evolucí. A víc nepotřebujeme vědět, nač ztrácet čas? Až na to ti chytří přijdou, tak se to dozvíme, nyní užijme života, dokud nám ho evoluce nevezme. A hustěme darwinistické nesmysly pod tlakem ve školách do studentů, přece jim nebudeme v hodinách biologie vyprávět o Bohu, že? Mnohem lepší je hustit do nich pavědecké nesmysly. Nalhávat studentům dějiny, které se nikdy nestaly.

Darwinovi darebáci zcela zmagořili mnoho lidí svými prolhanými mýty o postupném vývoji, který však neprobíhá nikde jinde než v jejich lebkách, případně na jejich počítačích. Tam se to všechno vyvíjí o sto šest. Může se někdo divit, že darwinisty nazývám darebáky? Pavel Kábrt

*****

Rozhovor 19. 7. 2017:

Včerejší rozhovor v Teplicích:

Sedli jsme si v teplickém parnu u zmrzlinového krámku před OBI s mojí známou a lízali zmrzlinu. Slečně od zmrzliny jsem dal svoji brožurku Jak se nezbláznit, usmála se a poděkovala, a dovolil jsem se cyklisty ve středním věku, jestli si můžeme přisednout. Optal jsem se ho později svoji klasickou otázku:

Promiňte, že ruším, ale že člověk nepochází z opice, že je to blbost? Pán se na mne zadíval a řekl:

mně je to jedno, já mám v nohách právě 100 km a z čeho člověk pochází je mi fuk. Ptám se drze dál:

a je něco, co vám není fuk, co vám není jedno? Pán odpovídá:

všechno je mi jedno, všechno je mi zcela fuk. Ptám se dotěrně dál:

ale snad by člověk měl vědět, proč je na světě, kde se tu vzal, co kdyby měl třeba někomu za to poděkovat? Pán odpovídá:

poděkovat můžeme jen svým rodičům.

Opáčím: nevím, jestli jíte banány (jím, řekl pán), ale já si myslím, že je pro vás nevymysleli ani nevyrobili vaši rodiče. Pán opáčí:

prosím vás, kdyby byl nějaký Bůh, nemohly by být války. Já říkám:

ale o Bohu mluvíte vy, já o něm nemluvil, jen o tom, že naši rodiče pro nás ani nevymysleli přírodu, ani nám nedali kyslík či jídlo a dokonce ani to, že žijeme, není jen jejich zásluha, ale oni jen vstoupili do zákonů, které už tu byly. Pán říká:

vy si myslíte, že jsem hlupák? Já vím, kam směřujete, ale žádný Bůh není, jinak by nebyly války. Sedá na kolo, ale neodjíždí. Já říkám:

a neděláme války my lidé spíše než Bůh? Pán odjíždí, ale rozloučí se. Byl to takový tvrdý chlap s přísným pohledem. PK

*****

Rozhovor 22. 7. 2017 v Praze

1. rozhovor

Prodavače v OBI jsem se zeptal, jestli si myslí, že pocházíme z opic. Řekl, že ne, ale že pocházíme z prachu. Zeptal jsem se, jak se ten prach změnil na lidi, řekl, že tak nějak postupně se poslepoval. Měli jsme o tom delší hovor, byl velmi ochotný a ukázal mi všude všechno, co jsem chtěl koupit, uznal, že genetický kód ze čtyř písmen AGCT se asi jen tak sám od sebe neposlepoval, ani buňka, o Bohu jsem snad vůbec nemluvil, dal jsem mu brožurku Jak se nezbláznit, velmi mi děkoval a několikrát jsme se v prodejně ještě potkali a pořád si vzájemně děkovali, takový velmi milý, příjemný mladý muž a moc ochotný dovést mě až k věcem, které jsem chtěl koupit, to není časté. Prodavačce u kasy jsem pak také dal JSN (brožurku Jak se nezbláznit).

Ještě jsem měl v prodejně další pokusy o rozhovor, ale to nebylo k ničemu, někdy lidé jen mlčí, neřeknou ani slovo na moji otázku, jeden prodavač řekl, že „lidé, když se opijí“, mají opici a odešel.

2. rozhovor

Venku u nákladního auta před pražským Kauflandem postával mladý muž, snad se jim říká pankáči, podle účesu, nevím jistě. Na nohou velké bufy s rozvázanými tkaničkami a různě se tam klátil. Zeptal jsem se ho svoji klasickou otázku, na kterou hned dávám odpověď, čili spíše řečnickou otázku: Pane, že člověk nepochází z opice, že je to blbost? Muž se na mne podíval, popošel ke mně, nedal mi páf facek, jak jsem téměř čekal, ale řekl něco jako „có, cože?“ – tak jsem mu otázku zopakoval a on řekl: to, že se člověk vyvinul z opice je pěkná pí.ovina. Odpověděl jsem, že je chytrý a chvíli jsme povídali, nedovedu ten rozhovor zopakovat, protože on mluvil tak dost drsně, o evolucionistech jako o idiotech, ale prakticky se vším souhlasil, co jsem mu řekl, jen na závěr mi řekl, když jsem se loučil: „pane, vy jste ale pěkně hustej“. JSN jsem mu nedal, ani nevím, proč.

Pavel Kábrt

*****

Rozhovor v pražském parku dne 22. srpna 2017:

Čekal jsem na svoji 67mi letou snoubenku na lavičce a oslovil menšího staršího pána svojí obligátní řečnickou otázkou „dobrý den, že člověk nepochází z opice, že je to blbost?“ … pán se zastavil a řekl něco jako „to nevím, ale Kalousek je zločinec“ … pak se rozhovořil, jak pracoval v dolech a kolik operací prodělal, nebyl k zastavení, nadával na politiky, mezitím přišla moje snoubenka Dáša, a on mluvil a mluvil, začal jí ukazovat velké jizvy po operaci, na břiše, pod břichem a skoro až ke genitáliím…marně jsem se snažil s ním rozloučit, moji brožuru JSN nechtěl. (později jsme se s ním ještě několikrát v parku potkali a musíme před ním utíkat: ukecaná ženská je nepříjemná, ukecaný chlap je pohroma, toť moje životní zkušenost – poznámka z 22. 9. 2017))

****

18. srpna 2017

mi napsal email Mgr. Petr Hanning ze Strany zdravého rozumu, zda bych ho podpořil na prezidenta a zvýšil karmu jeho článku na jeho blogu. Odepsal jsem mu toto:

Dobrý den,
pokud jste přesvědčen, že Darwinova evoluční teorie je totální hloupost a hodláte prosazovat, aby se vedle ní učila na školách ještě skutečná věda o stvoření, tzv. kreacionismus, tak Vás rád podpořím třeba i na svém webu.
S pozdravem
Pavel Kábrt

Dnes (21. 8. 2017) mi přišla odpověď:

Samozřejmě Darwinova teorie je blbost pro ohlupování mas. Zdraví PH

Tak to jen pro informaci darwinistům, koho nevolit a kreacionistům, koho volit. PK

*****

Rozhovor 24. 8. 2017 v parku v Praze 10:

Mladá žena se třemi psy se zastavila u naší lavičky a na moji otázku „že člověk nepochází z opic, že je to blbost?“ odpověděla „ano, také tomu nevěřím. Já si spíše myslím, že jsme byli naklonováni.“ Zeptal jsem se „a kým“? Ona odpověděla poměrně rozumně: „víte, o čem nic nevím, o tom nediskutuji“.

Je to sice částečně rozumná odpověď, ale opět ukazuje jen na to, jak Darwinovi darebáci zblbli lidi svými prolhanými nevědeckými mytologiemi; zřetelnou, jasnou a zcela vědeckou tezi, že musí nad námi být inteligence, kterou smíme nazývat Bůh, jak tomu věřilo lidstvo od dávnověku po několik tisíc let (víra v Boha vyplývá z věcí stvořených), učinili směšnou báchorkou a svoji báchorku, jak se samo od sebe vytvořilo oko či křídlo či opice seskákaly se stromů a staly se lidmi, vnutili lidem jako pravou ořechovou chladnou vědu – přitom jde o směšnou fantazmagorii, která nemá v historii lidského racionálního myšlení obdobu. Kdyby se Nobelovy ceny udělovaly za směšné a vysoce nepravděpodobné teorie, darwinisti by jich měli mnoho. Pavel Kábrt

*****

Rozhovor s lékařem 28. 8. 2017:

S tímto lékařem mluvím tak jednou dvakrát do roka, kdykoli k němu zajdu. Je to člověk s rozumem v hlavě. Ptal jsem se ho, jestli stále nepoužívá počítač. Nikde jsem neviděl žádný monitor. On řekl, že má jeden tam v místnosti za dveřmi, ale že ho používá málo. Protože si musí vybrat: buď bude koukat do monitoru, nebo si bude povídat s pacientem. Že také zná kolegy, kteří k pacientovi sedí zády a koukají do monitoru. Ale on dává přednost rozhovoru z očí do očí, a je to také slušnější, dodal.

Dali jsme se do řeči o stvoření a řekl mi: Podívejte, pane Kábrte, jsou jen dvě možnosti: buď budu věřit, že výbuchem vznikl vesmír, anebo budu věřit, že vesmír a život byl vytvořen v šesti dnech inteligencí, která tomu všemu předcházela. Obojí je víra, akorát věřit na ten výbuch je naprostá pitomost. Jen dodal, že není jasné, jak vznikl ten Bůh. Tak jsem mu řekl, zda je nutné, aby musel vznikat, zda nemohl být odvždy. Připustil to.

Dodal jsem: ale to je celá série pitomostí, pane doktore, na které věří evoluční skvadra: z neživého bláta vznikla živá buňka, ty buňky se pak staly jedním organizmem a ten začal vidět, slyšet, plavat a létat a nakonec i myslet.

Doktor se usmíval a řekl: to vůbec nemá žádnou hodnotu o tomhle byť jen uvažovat a diskutovat, je to prostě celé nesmysl. Takže tento pán (MUDr. B.) v nejlepších letech nepatří k vygumovaným mozkům, ale je jejich protikladem, proto ho zde také uvádím, skvostná výjimka v davu totálních blbců.

PK

*****

Rozhovory dne 29. 8. 2017:

V Makru: Prodavač u nápojů řekl: Já nevím, jak to všechno je, k tomu se nemohu vyjádřit, odkud pochází člověk nevím, ale myslím, že nás tu někdo nasadil z Marsu. Hm, dal jsem mu JSN a odešel jsem.

Dva prodavači u potravin: příjemní, poslouchali, když jsem jim vysvětloval, že Darwinova teorie je nevědecká hloupost, která s vědou má asi jen to společné, že je s fakty v rozporu, podivovali se a řekli, že to do nich cpali ve škole. Řekl jsem jim, že jde o mýtus posledních let, který si lidé vytvořili, aby měli od Boha a náboženství pokoj – a tak raději žijí ve lži, jak se to tu vše vytvořilo samo od sebe než se řídit Božími radami. Prodavači poslouchali a oba si vzali JSN. Milí lidé.

Kardiochirurg v ordinaci: viděli jsme se poprvé, na moji otázku a konstatování, že člověk nepochází z opice, řekl, že ty genomy jsou sobě podobné. Vysvětlil jsem mu, že nejsou sobě vůbec blízké, že tisíce bází je zcela odlišných a celý Y chromozóm, pohlavní, je zcela odlišný mezi člověkem a šimpanzem. Navíc se chromozomy odlišují počtem (46 člověk, 48 šimpanz) a neznáme žádný proces, kdy by se jeden program samovolně přepsal na jiný. Pan doktor řekl, že se to mohlo nějak přizpůsobit z opičího na ten lidský. Jenže evolucionisti to všechno vylhali, tvrdili, že genomy jsou si podobné z 99 %, ale jen podváděli, ve skutečnosti jde o 80 % a spíše 75 % podobnosti, méně už to ani nemůže být, protože žijeme na stejné zemi, máme mnohé tělesné podobnosti, jíme podobnou potravu atd. Brožuru „Jak se nezbláznit“ (JSN) si vzal pan doktor ochotně. PK

*****

Rozhovory dne 11. 9. 2017:

Oslovil jsem dnes v holičství nejprve mladého muže, který si vedle mne stále při čekání četl mobil, řekl, že člověk může pocházet z opic, vysvětlil jsem mu, že z genetického hlediska je to totální nesmysl a už jsem nemohl říct víc, jen mu stačil dát JSN, protože jsem musel jít sám si sednout na kadeřnické křeslo a začal to samé probírat s mladou kadeřnicí. Viděl jsem, že si ten čekající mladý muž JSN čte, ale později už zase hltal něco z mobilu, brouzdal po internetu.

Kadeřnice

Kadeřnice se s předchozím zákazníkem na křesle celou dobu jeho stříhání s ním bavila o tom, jak jsou ti bezdomovci, co vedle na ulici sedí a pijí pivo, hrozní, otravní a odpuzují lidi. Pak mi při našem rozhovoru řekla, že je jí také divné, že by se na světě všechno vytvořilo jen tak samo od sebe, ale že těch teorií je mnoho a těžko si vybrat a vyznat se v tom. Zeptal jsem se jí, jestli má zkušenost, zda se jí něco vylepšuje samo od sebe, stává se to složitějším a získává to více funkcí, jestli to během svého života někdy pozorovala – nebo spíše má zkušenost s tím, že věci stárnou a kazí se než vylepšují. Žel, byla moc hovorná a spíše jsem poslouchal já jí, hlavně mi opakovala, že si nechce do hlavy cpát žádné takovéhle těžké teorie, že prostě žije a řeší každodenní problémy a praktické otázky. Zeptal jsem se jí, jestli to nepatří jen k obyčejné lidské slušnosti, vědět, zda nemáme někomu poděkovat za život a možnosti, které jsme dostali po narození, ona však dokola opakovala, že si hlavu nechce zatěžovat těmito otázkami, tak už jsem to více nechal být a mlčel, při placení jsem jí dal místo 120 Kč dvě stovky a JSN, řekla, že jí dávám moc peněz, řekl jsem, že to je v pořádku. Ježíš řekl: dávejte vrchovatou míru! Je radostné ho poslouchat a navíc tím člověk i materiálně bohatne, jak on zaslíbil, to je moje letitá zkušenost.

Také jsem byl se svojí teplickou sousedkou, cikánkou Marcelkou, na audioklinice, ona špatně slyší a špatně mluví, dostala nové naslouchadlo, paní doktorka mi řekla, že jsem dobrák, že s ní tam chodím pomáhám jí, že ví, že jsem její soused, řekla, že jsem dobrý člověk, řekl jsem jí, že dobrý je jen Bůh a já jsem lump, smála se a že prý nechci být chválen, JSN dostala už dříve při předchozí návštěvě. Obě ženy, lékařka i sestra či paní v recepci jsou moc milé a hodné ženy, velmi laskavé a ochotné. Modlím se, aby si Pán použil ta moje ubohá neobratná slova pro svoji slávu i spásu lidí. PK

*****

Rozhovor dne 15. 9. 2017:

V parku jsme oslovili mladého muže se psem, zastavil se, byl přemýšlivý, pro evoluci uváděl různé psí rasy a také Darwinovy galapážské pěnkavy. Ale uznal, když jsem mu vysvětloval, že jde jen o variabilitu už existujícího genomu, že psí rasy se nikam nevyvíjejí, psi nebudou mít jednou v budoucnu křídla ani sonar, nemají dokonce ani více genů než vlci nebo ti psi, ze kterých byli vykříženi, ale méně genů, jsou geneticky chudší. Podobně se nikam nevyvíjejí Darwinovy pěnkavy, to je jen darwinistická iluze a podvod na obecenstvu v této jejich prolhané divadelní evolucionistické tragikomedii s tak tragickými následky. Nakonec uvedl mutace jako možný zdroj nových orgánů, ale vysvětlil jsem mu, že mutace jsou především škodlivé a neutrální a z hlediska programování je zcela vyloučeno, aby chybami vznikl program pro nový orgán integrovaný do stávající genetické výbavy. Naopak, pozorujeme genetickou entropii, která dokazuje třeba u člověka, že tu lidé nemohou být stovky tisíc let nebo milióny let rod Homo. Uznal to a vzal si moji brožurku Jak se nezbláznit (JSN). Pavel Kábrt

*****

Rozhovor v pátek, dne 22. 9. 2017:

Při procházce s mojí budoucí manželkou Dášou po pražském parku jsem zahlédl dva mladé kluky, tak kolem 17ti mohli mít i méně, jak sedí na lavičce před panelákem a pijí pivo, každý měl u sebe dvě láhve piva a jeden kouřil, tak jsem se jich dovolil, jestli se mohu něco zeptat, souhlasili, a zeptal jsem se, jestli jim není divné, co nás učí, že se všechno kolem, příroda a člověk, udělalo jen tak samo, že se buňka udělala jen tak sama z nějakých chemikálií a člověk z opice. Ten jeden řekl, že mu to divné je a moc se mu to nezdá, že přece opice, tedy šimpanz, je dost odlišný od člověka, doplnil jsem, že i geneticky je hodně odlišný, ten druhý řekl, že je mu to také divné, ale zase když zváží ten dlouhý čas, tak snad. Řekl jsem, že ale pak to záleží na tom, jestli čas je dostačující faktor ke vzniku složitosti, jestli ta tendence hmoty není spíše shora dolů, od složitosti k jednoduchosti, než zdola nahoru, tedy samovolné zvyšování složitosti a nárůst funkce u jednotlivých souborů prvků. Vysvětlil jsem jim, že je dnes tisíce vědců, kteří říkají, že Darwinova evoluční teorie je pohádka, která neodpovídá faktům z přírody ani vědě. Ten druhý řekl, že vlastně teorie evoluce je jen teorie, nic víc. Vysvětlil jsem jim, že k lidské zkušenosti patří, že vše složité mívá inteligentního původce, inteligenci či program na počátku, vezměme si třeba jen takový genetický program, kdy víme, že nikdy nikde nebylo pozorováno, přesněji nemáme o tom zprávy ani doklady, že by se jakýkoliv program napsal sám, a nyní abychom zvážili, že v každé buňce těla máme ve čtyřech písmenech, adenin, quanin, cytozin a tymin, ve čtyřech chemikáliích, zapsán program pro oči, ruce, nohy, mozek, nebo jestli se budou vytvářet při dělení buněk křídla či to bude člověk. Ještě jsme mluvili o Bibli, řekl jsem, že je to úžasná kniha, která vysvětluje celou historii světa od stvoření, aby si ji sehnali a přečetli, a že Bible i uvádí světové říše a hlavně mluví o Kristu, a to byl neuvěřitelně obětavý člověk, plný lásky, dával lidem jídlo a uzdravoval je. Řekl jsem jim, že si svůj život nedovedu bez Krista vůbec představit, nedovedu si představit, že bych žil s tím, že prostě nějakou náhodou jsem se tu narodil, nějak to tu prožiju a umřu, a nevím kam jdu ani proč jsem tu vlastně byl. Pak už jsem cítil, že mluvím moc dlouho, ten jeden říkal, že je to moc složité a těžko si s tím lámat hlavu, řekl jsem, že přesně to mi nedávno řekla jedna kadeřnice, že si s tím nebude zatěžovat mozek, tak jsem poděkoval a rozloučil se. Kluci byli velmi pozorní, řekli, že je to zajímá, vzali si brožuru JSN a rozloučili se, Dáša seděla na lavičce vedle nich, řekl jsem jim, že se budeme brát, i když jsme staří, aby se nad tím nepohoršovali, že v tomto věku, kluci řekli, že na tom není nic špatného, byli milí, poděkoval jsem za rozhovor, každému z nich jsem dal jedno JSN, souhlasili, abych jim to dal. Děkuji, drahý Pane, za hezký rozhovor, kéž se dotkneš jejich srdce. PK

*****

Rozhovor v úterý, dne 31. října 2017:

Dal jsem se do rozhovoru se starším pánem, který šel s malým psíkem kolem lavičky, kde jsme s manželkou seděli, nejprve o počasí, byla dost slušná zima. Pán k mému překvapení za chvilku řekl: „Tak jsem četl tu vaši brožurku, co jste mi dal (JSN), ale pane, to jste měl napsat někdy za Husa, ne teď, do této doby se to nehodí.“ Zeptal jsem se, jak to myslí, jestli za Husa 1+1 byly dvě a dnes už je to pět? Jestli za Husa se buňka nemohla vytvořit sama od sebe z neživých chemikálií a dnes už může, jestli je dnes jiná chemie než byla za Husa. Byl zmaten, začal o válkách, které nám hrozí, o Ukrajině a Katalánsku, a pak přešel do naší politiky a mluvil a mluvil. Po chvíli, když jsem mu řekl, že mnohé zlo by bylo zažehnáno, kdyby lidé do svého srdce přijali Ježíše Krista a jeho učení a způsoby myšlení, se naštval a bez pozdravu odešel. Tak jsem si uvědomil, a s manželkou jsme o tom pak ještě chvíli mluvili, jak vlastně lidé si sami vykoledují zmatek v hlavě svým způsobem života a lhostejností vůči pravdě. Bible to jasně říká, že těm, kteří nemilují pravdu, pošle Bůh mocné dílo podvodů, aby uvěřili lži, nebyli uzdraveni a spaseni. Na jiném místě čteme, že když někdo vymete dům, ale nechá ho čistý a prázdný, přijde deset duchů horších než byli ti předchozí a jsou pak ty věci toho člověka ještě horší. Je to jako vakuum, prostor, kde hrozí vyrovnání tlaků. A nikdo není tak hermeticky uzavřený, aby zabránil zlému, chaotickému a mylnému myšlení současné doby, lidí kolem, aby do něj neproniklo. Není-li člověk naplněn pravdou, pak je naplněn lží. PK

*****

Rozhovor v úterý, dne 28. listopadu 2017:

V parku v Praze se s námi zastavil menší muž středního věku se psem, který mne očuchával. Zeptal jsem se svoji klasickou otázku, řečnickou otázku: „Že člověk nepochází z opice, že je to hloupost?“ Pán odpověděl. To já nevím. Moje manželka řekla: vy jste o tom nikdy nepřemýšlel? On řekl: ne, já nemohu přemýšlet, protože mám špatnou paměť. Já když na něco myslím, tak to hned vzápětí zapomenu.

Lituji, že jsem se zapomněl zeptat, jestli aspoň rád čte, že bych mu dal brožurku JSN, ale to mne nenapadlo. Tak jsme poděkovali, rozloučili se a odešli.

*****

Rozhovor v sobotu, dne 16. prosince 2017, kolem 16:00:

Měli jsme s manželkou už i v minulých dnech řadu pokusů o rozhovory s lidmi venku na ulici či v parku, ale nic moc, lidé se nezastaví a jdou dál, něco zamelou. Dnes jsme v parku nejprve oslovili muže středního věku, šel kolem, tak jsem pozdravil a řekl „že lidé nepocházejí z opic, že je Darwinova teorie nesmysl?“ … ani se nezastavil a odpověděl „Kdo ví?“ a šel dál. Pak jsme seděli chvilku na lavičce i v té zimě a kolem šel chlapec tak kolem dvaceti let zhruba, za chvilku k němu přišel ještě jeden mladší, také jsem se zeptal podobnou otázku, zastavil se a řekl, že těžko říct, ale asi že lidé budou pocházet z opic, že nějak vzniknout museli, dali jsme se do řeči, řekl jsem mu něco o genetice a chromozómech u opic a lidí a zeptal jsem se, jestli má tu zkušenost, že se mu něco někde vyvíjí, třeba doma léky v lékárničce, řekl, že přece nějak ten vesmír vzniknout musel, a k čemu je to vlastně dobré to vědět? Tak jsem řekl, že pokud existuje nějaký autor vesmíru, tak by to asi bylo dobré vědět. On řekl, že stačí, když člověk dobře žije. Řekl jsem mu, že problém je v tom, že si lidé sami sobě dávají vysvědčení, sami svůj život hodnotí, a převážně si dávají celkem slušnější známky, ale že je zde Ježíš Kristus, a ten žil dokonalý život a je lepší, když známe hodnocení od autora tohoto světa, od stvořitele. Ten lépe ví, co je dobré a co zlé. Tak jsme chvilku hovořili, souhlasil, že si vezme brožuru JSN, ten druhý chlapec ji nechtěl. Děkuji Bohu za ten rozhovor, moje manželka chlapce upozornila, že vzadu na brožuře jsou kontakty na nás. Pak jsme se později za ně oba modlili. PK

 

*****

Rozhovor v úterý, dne 23. ledna 2018, 9:00 – 10:00, s kadeřnicí v Praze:

Byl jsem u této paní poprvé, nechal se ostříchat a povídali jsme o všem možném, když jsem jí řekl, že jsem měl včera přednášku o tom, že člověk nepochází z opice, tak nejprve vůbec nerozuměla, co říkám, myslela si, že manželka měla ke mně nějakou přednášku. Je zajímavé, že neřekne člověk ani slovo o Bohu, to už jsem psal mnohokrát, ani hlásku, ale jak napadne Darwinovu evoluční teorii, okamžitě lidé začnou o Bohu, a že neexistuje a kde se vzal a kdo ho stvořil a kde je a podobné ptákoviny. Tato paní nic takového neřekla, jen začala o tom, že pokud někdo myslí, že svět stvořil Bůh, tak je to pěkná pohádka, řekla. Tak jsem se jí zeptal, jestli není také pěkná pohádka to, že svět stvořil sám sebe. Koukala jak trubka a řekla, že těch teorií je moc a kdo se v tom vyzná. Zeptal jsem se jí, jestli by si nevzpomněla ze svého života, kde se jí něco samo od sebe vyvíjí, kde se jí něco zdokonaluje a samo udělá, aby to bylo funkční a mohla to použít. Koukala jako trubka. Srdce mi usedá žalem, jak jsou lidé zblblí tím darwinismem a evoluční báchorkou, jaké zlo nadělali tihle zločinečtí evolucionisté v myslích lidí. JSN už měla od manželky, která to dala už dřív její kolegyni. PK

 

*****

Rozhovor v pátek, dne 26. ledna 2018, 16:00, s dvěma manžely asi po padesátce v parku v Praze:

Abych nebyl pořád nudný se svojí otázkou na opice, tak jsem se zeptal dvou manželů, kteří šli kolem naší lavičky, kde sedáváme s manželkou: „Dobrý den…tak co, Drahoš nebo Zeman?“ Oba shodně odpověděli Drahoš. Ale nezastavili se, jen zpomalili a šli dál. Řekl jsem jim, že spíše volím Zemana, protože je pro tradiční rodinu. Oni řekli, že Drahoš také. A paní se ještě otočila a zavolala, že Drahoš je mladší a Zeman brzo umře. Šli ale dál, takže už jsme na sebe volali na několik metrů. Zavolal jsem, jestli spíše než věk nejsou důležitější názory. To už nereagovali, byli dost daleko. Pak jsme si s manželkou říkali, jak jsou ti lidé zblblí, manželka řekla, že zdravý člověk, který se dožije delšího věku, může se špatnými názory nadělat mnoho zla. Dobrý postřeh. Asi pro někoho piha na tváři nebo šedivé vlasy jsou důležitější než jeho názor. Neuvěřitelné. PK

*****

Rozhovor ve středu, dne 21. března 2018, cca v 15:30, se starším sehnutým pánem, který šel kolem naší lavičky v pražském parku:

PK: Dobrý den. Že člověk nepochází z opice, že je to hloupost? Ptám se.

Kolemjdoucí: Dobrý den, no, proč by nepocházel z opic, vždyť se člověk stále mění? Odpověděl ten pán. Trochu zpomalil, ale zastavil se jen na chvilku.

PK: Opice jsou stále opice a lidi jsou stále lidi. Navíc změna genetického kódu od člověka na opici je bez inteligentního programátora nemožná.

Kolemjdoucí: Ale člověk se přece mění?

PK: Jak se mění, myslíte, že má stále delší nos nebo uši?

Kolemjdoucí: To ne, ale třeba má stále méně vlasů.

PK: To je ale spíše degenerace a ne vývoj, ne?

Kolemjdoucí: To máte pravdu a odchází.

PK: Nemáte také Bechtěreva, jako já? volám za ním

Kolemjdoucí: Zastavil se a říká „ano, mám, všiml jsem si, že vy také“.

PK: Já ho mám od pětadvaceti let.

Kolemjdoucí: Já ještě dřív a odchází

Proč to sem píšu? Abychom viděli, jak prolhaní darwinisté zblbli lidi svými lžemi. Plešatění a Bechtěrevova nemoc jsou asi důkazem evoluce. A ještě ty svoje hovadiny učí evolucionisti ve školách, aby zmagoření lidí začalo už pokud možno v co nejranějším věku. PK

*****

Rozhovor na Velký pátek, 30. 3 2018, cca v 16:00, s mladým chlapcem, tak asi dvacetiletým, který šel kolem naší lavičky v pražském parku:

Oslovili jsme mladého chlapce, takového milého a upřímného, když šel pomalu kolem nás, seděli jsme na lavičce v parku – pozdravili jsme a zeptal jsem se ho, jestli ví, co je to Velký pátek, protože dnes je velký pátek, chvíli přemýšlel, zastavil se, a pak řekl, že je to pátý den v týdnu, tak jsem mu řekl, že byl Kristus ukřižován, jestli ví, kdo byl Kristus, a on řekl, že to věděl, že pochází z Valašských Klobouk, kde skoro každý věřil, ale že už z toho vyrostl. Tak jsem se zeptal, jak si vysvětluje vznik světa, jestli i z toho vyrostl, že svět musel někdo inteligentní vytvořit. Tak nic neřekl, jen to, že to asi nějak bude, ale těžko říct, jak. Vysvětlil jsem mu, že svět nemohl vzniknout sám od sebe, že je dnes mnoho vědců, kteří tvrdí, že Darwinova teorie evoluce je pohádka a nesmysl, že třeba genetický kód se nemohl sám napsat. Poslouchal, dal jsem mu JSN a poděkoval, že se zastavil a rozloučili jsme se. Pak jsme se s manželkou za něj modlili. PK

61
Komentujte

Please Přihlásit to comment
59 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Stanislav Hrouzekjhk - vlastarafaeladminJarek Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
admin
admin

RE: jhk – vlasta

🙂 🙂 🙂 … přesně tak, je to… marnost nad marnost…

Stvoření versus Evoluce:
stejný hardware, ale rozdílné operační systémy… 🙂 (příslušný obrázek na toto téma viz náš Facebook https://www.facebook.com/kreacionismus/ )

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Admin. – řeknu Vám Admine jednu věc…… je to ….. . – s Rafaelem…., Hrouzkem, muffinem…. atd. atd. atd.

Route 66
Route 66

s banány sdílíme polovinu genů.
……………………………………………………………………………………….
Čili opět jsme se posunuli k panu Josefu Škvoreckému a k jeho „Neřešitelnému problému genetickému“ DDD

admin
admin

Route 66
zástupy druhů kaktusů vyšlechtěných z pšenice, kanárů ze psa

Coghlan, Andy a Neil Boyce. 2000. The End of the Beginning:
„První návrh lidského genomu signalizuje novou éru lidstva – s banány sdílíme polovinu genů.“

🙂 comment image

Route 66
Route 66

Ano,ano příklady šlechtění psů, slepic i pšenice to vystihly beze zbytků . Známe celé zástupy druhů kaktusů vyšlechtěných z pšenice, kanárů ze psa a jaroušů(anonymů) od slepic…

Stanislav Hrouzek
Stanislav Hrouzek

Podle posledních informací co mám, všichni kreacionisti půjdou rovnou do pekla…

Za klamání a oblbování svých bližních…

Stanislav Hrouzek
Stanislav Hrouzek

Diskuze s laiky dokazuje tak maximálně to, že toho o světě ví relativně málo. K evoluci samozřejmě dochází. Šlechtění psa či pšenice je sice umělý proces, ale je na nich krásně vidět jak funguje. A zatímco v případě psa to dělali lidé, kteří vybírali k dalšímu množení takové jedince, kteří v nějakém ohledu splňovali to, co si lidé přáli. Tak v přírodě to dělá samotná příroda. Životní podmínky, ve kterých jednotlivé druhy žijí a jejich vztahy s ostatními organismy. Dokonce to dělat musí. Proto se třeba nikdy nevyvine vidícího živočicha… Číst vice »

Route 66
Route 66

dukaz VJEDECKOSTI tech , co sem pisi, je to co sem pisi i jejich chovani.
ale netrap se s tim. ty to nepochopis. vis?

rafael
rafael

dokazom vedeckosti a dokazovosti tych co sem pisu, je pocet uverejneni v odbornych casopisoch a uspesnosti hlasani ich hypotez.

Route 66
Route 66

Preto o vede nech pisu ti, co jej rozumeju.

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

No to by to dopadlo!
To by tyto stranky zůstaly bez jakekoliv opozice :
A ateiste oscar s pazderou by zanikli uplne!!!
none?

rafael
rafael

Pavle mohli by ste sa venovat pisaniu fejtonov, mate dar pera, ale v pripade vedy nejde o formu,ale o obsah.
Preto o vede nech pisu ti, co jej rozumeju.

Vas posledny koment je znakom ,ze vase vysnivane nebo sa vam velmi vzdaluje.