Proč astronomové buší do planet?

pavelkabrt Vesmír, astronomie 0 Koment.

Z http://crev.info/2016/09/why-astronomers-hammer-planets/ přeložil Václav Dostál a Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 9/2016. Článek vyšel na stránkách Creation-Evolution Headlines, jejichž smyslem je rozšiřování vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k …

Plavba ke hvězdám

pavelkabrt Vesmír, astronomie 0 Koment.

Jayme Durant Z http://www.icr.org/article/9188 přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt – 3/2016 Slovo „astronaut“ pochází z řeckého slova „plavec“, kombinovaného řeckým slovem „hvězda“, takže astronaut je ten, kdo pluje ke …

Žádná shoda okolností

pavelkabrt Vesmír, astronomie 0 Koment.

Materialisté nadávají na důkazy o stvořiteli Dominic Statham Wikimedia.org, Luc Viatour Úplné zatmění Slunce Z http://creation.com/no-coincidence přeložil Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 10. března …