Co dělat s Homo naledi?

pavelkabrt Původ člověka Leave a Comment

Další pseudovědecká tvrzení o předcích člověka Marc Ambler Z http://creation.com/homo-naledi přeložil M.T., editace Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 9/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 22. září 2015. Translated with permission …