Neohrožený!

pavelkabrt Celosvětová potopa Leave a Comment

Mohutný důkaz pro stvoření a potopu Calvin Smith (Z creation.com přeložil Pavel Kábrt-pavelkabrt@seznam.cz-1/2015. Translated with permission from creation.com-přeloženo s povolením od creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 13. září 2014.) …