Biogeografie

pavelkabrt Celosvětová potopa 0 Koment.

Dominic Statham (Z http://creation.com/biogeography přeložil M. T. – 2/2014. Tento článek je založen na 6. kapitole knihy D. Stathama Evolution: Good Science? /Evoluce: Dobrá věda?/) Přeložení článku do češtiny stálo …

Noc hrůzy na Taraweře

pavelkabrt Celosvětová potopa 0 Koment.

Renton Maclachlan (Z http://creation.com/tarawera-s-night-of-terror přeložil M. T. – 2/2014. Článek vyšel na stránkách CMI v prosinci 1995.) Přeložení článku do češtiny stálo 338 Kč. Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo …