evoluce-pod-maskou-vedy

Ateistický příběh o stvoření

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. 5 Komentářů

Poznámka redakce: Články na webu kreacionismus.cz jsou vydávány bez přestávky od roku 2003. Občas publikujeme z našeho archivu některé starší, ale zajímavé články, jako je právě tento. Pro získání nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku prohlédli ještě sekci „Články podle témat“.

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 08/2016.

playing-cards

iStockphoto

Ateistickým příběhem o stvoření je obecná teorie evoluce (GTE – The General Theory of Evolution). Stejně jako v Bibli, ateistický příběh začíná creatio ex nihilo (stvořením z ničeho)—a z ateistického pohledu nebylo na počátku opravdu nic (a určitě ne Bůh), aby to působilo jako první příčina. Velký třesk, jak říkají, vytvořil sám od sebe celý vesmír. Pak nám vypráví, jak se o milióny let později samovolně v nějaké chemické polévce vytvořil první život a bez jakékoliv pomoci se tento život dále vyvinul ve všechny rostliny a živočichy, které dnes na Zemi nalézáme—včetně nás.

Naproti dojmům, které vytvářejí média, nebylo nikdy dřív tolik důkazů svědčících proti této povídačce. Problémy, které mají světští kosmologové s tím, aby jim jejich model velkého třesku fungoval, jsou takového rázu, že končí v zoufalství a odvolávají se na ty nejnevědečtější teorie, jaké si jen lze představit. Například v prosinci 2014 špičkový kosmolog Lee Smolin vydal knihu, ve které navrhuje, že jediný způsob, jak vyřešit mnoho vědeckých problémů s velkým třeskem je tvrdit, že zákony fyziky byly v minulosti odlišné.2 Když tedy fakta nepasují do jejich teorie stvoření, světští vědci se musí obrátit na odlišné ‘vědecké zákony’ které si odvodí ze své představivosti.

Podobné je to s vůdčími výzkumníky v otázce původu života, jako jsou Paul Davies a Stuart Kauffman, kteří bez váhání připustí, že neexistují žádné pozorovatelné procesy, které by dokázaly vyprodukovat život z neživého. Ve své bohorovnosti však dělají to samé, co světští kosmologové—udělají gigantický skok slepé víry a domnívají se, že potřebné přírodní procesy každopádně existovaly a jen z nějakého důvodu jsme je dosud neobjevili. Richards Dawkins je naprosto neoblomný v tom, že jakmile se první život zformoval, pak už je Darwinova teorie schopna vysvětlit, jak se z toho už mohli vyvinout lidé. Proč se ale potom vůdčí biologové, jako jsou James Shapiro a Stuart Newman, potichu ohlížejí po alternativních teoriích?3,4

Víra pod maskou vědy

Tohle všechno ukazuje ne na věrnost vědě, ale na věrnost světonázoru, ve kterém je z lidského myšlení odstraněn Bůh, což je filozofický naturalizmus—dogma, že všechno, včetně původu vesmíru a života, může být vysvětleno pouze přírodními procesy. Je to ideologie, která nejenže není vědecká (více pramení ze slepé víry než z pozorování), ale ani nutně nevede k vědeckému pokroku, jak CMI už dříve mnohokrát ukázala. Například Philip Skell, původně profesor chemie na pensylvánské státní univerzitě, to okomentoval takto:

„Když tedy fakta nepasují do jejich teorie stvoření, světští vědci se musí obrátit na odlišné ‘vědecké zákony’ které si odvodí ze své představivosti.“
  • Nedávno jsem se ptal více jak 70ti prominentních výzkumníků, jestli by svoji práci dělali odlišně, kdyby si mysleli, že Darwinova teorie je chybná. Odpovědi byly vždy ty samé: Ne. Také jsem si ověřil vynikající objevy na poli biologie v minulém století: objev dvoušroubovice; popis ribozomu; mapování genomů; výzkum léčebných procesů a reakcí na léky; pokroky v produkci potravin a ve zdravotnických opatřeních; vývoj v chirurgii a další. DotazovaI jsem se dokonce biologů pracujících v oblastech, kde by člověk předpokládal, že Darwinovo paradigma bude mít nejpříznivější dopad na výzkum, jako je objevování rezistencí na antibiotika a pesticidy. Stejně jako jinde i zde jsem zjistil, že Darwinova teorie neposkytla žádné rozeznatelné vodítko, ale byla do těchto oborů naroubována až po všech těch objevech coby zajímavé vypravěčské pozlátko.5

Rozsah problémů s GTE je před veřejností skrýván pomocí populárních vědeckých programů reklamujících světský pohled jako jasný fakt. Zároveň není nikdy kreacionistickým vědcům dávána realistická příležitost prezentovat odlišný pohled. Pokud se i nekreacionisté odváží na univerzitách informovat studenty o problémech Darwinovy teorie, mohou se tito lidé ocitnout bez práce.6 Vládní předpisy na britských státních školách nyní zakazují uvádět inteligentní design nebo stvoření jako pohledy podporovaná fakta.

Protilátka—podpora skutečné vědy

Toto vše činí naše mladé lidi velmi zranitelné. ‘Vědecké’ vysvětlení GTE se může jevit velmi přesvědčivé, když jsou předkládána jen ta fakta, která tento pohled podporují. V Přísloví 18:17 čteme:

  • “Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.”

Oč víc to platí, když nikdo z těch, kteří mají důkazy proti, nesmí promluvit? Evoluční víra je udržována cenzurou — s velmi silným účinkem.

Křesťané však nejsou bez možností čelit tomuto světskému útoku. Webové stránky (creation.com) obsahují přes 9 000 článků ukazujících jasnou převahu biblického pohledu nad pohledy sekulárními a proti nim. Nadto měsíc po měsíci je odhalováno více důkazů proti evoluční víře a časopis Creation [Stvoření] tyto důkazy klade přímo do rukou svým čtenářům, což nám umožňuje “bořit lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha” (2.Kor 10,4-5).

Odkazy a poznámky

  1. Toto se nejdříve objevilo v CMI (UK/Europe) CMI Extra, March 2015.
  2. Smolin, L. & Unver, R.M., The Singular Universe and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy, Cambridge University Press, 2014.
  3. Shapiro, J., Evolution: A View from the 21st Century, FT Press Science, USA, 2011.
  4. Mazur, S., The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry, North Atlantic Books, USA, 2010. See also review by Walter Remine, creation.com/review-altenberg-16.
  5. Skell, P.S., Why do we Invoke Darwin? Evolutionary Theory Contributes Little to Experimental Biology, The Scientist, 19(16):10, 29 August 2005.
  6. Expelled: No Intelligence Allowed, DVD, Premise Media Corporation, 2008.

5
Komentujte

Please Přihlásit to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
jhk - vlastaJiří ZelinkaJoel Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

https://www.prozeny.cz/clanek/kruty-osud-divka-se-meni-v-zivou-sochu-49512?dop-ab-variant=2&seq-no=2&source=hp – problém té vědy bez Boha je zřejmý. Jak totiž odlišit nemoc/zhoubnou mutaci – od prospěšné mutace? Jakým způsobem můžeme jistě vědět – že mutace vedoucí ke smrti – je zlá a mutace vedoucí k té normální smrti – v 30? 40? 50? 60? 70? 80? 90? 120 – ………xxx letech – je ta správná – prospěšná – dobrá? – věda toto neumí rozhodnout – protože nemá od čeho se odrazit – a pokud se bude „odvolávat“ na to, že to „udržuje život“ – tak to není správné. Nejdříve… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Joel
🙂 … rozumím, jak to myslíte, jenže ten „kdosi“, co tu větu řekl, vyslovil stejný protimluv jako ten předchozí, protože je postavený do nesprávné logiky. Není možné někoho vyvint jen proto, že mu v páchání zla nikdo nezabránil.

Takže ti, co páchají zlo, svět ničí a ti, co tomu jen nečinně přihlíží, ho ničí (svým způsobem) také. Každý má svou vlastní odpovědnost.

Joel
Joel

To: Jiří Zelinka

Ano, je to trochu kontroverzni tvrzení, ale jen trochu, žijeme v padlém světě, a tyto media, která slouží druhé straně přece nebudou lidem ukazovat pravdu. Tak jako někdo řekl: svět neničí ti, co páchají zlo, ale ti, kteří se na ně dívají, aniž by cokoliv proti tomu udělali

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Joel
Souhlasím, až na jednu věc – píšete „Není vinou všemožných médiálních zdrojů, která pracují proti Bohu, že veřejnost ohlupují„, ale ona to JE jejich vina, že pracují proti Bohu a veřejnost ohlupují. Za tuto vinu se budou muset před Bohem zodpovídat.

Druhá věc je, že se veřejnost ohlupovat nechá – a tam už s vámi plně souhlasím.

Joel
Joel

„Rozsah problémů s GTE je před veřejností skrýván pomocí populárních vědeckých programů reklamujících světský pohled jako jasný fakt.“ Není vinou všemožných médiálních zdrojů, která pracují proti Bohu, že veřejnost ohlupují, veřejnost se totiž nechá ohlupoval zcela dobrovolně. Zejména dnes, ve věku internetu, už veřejnost nemá vůbec žádnou výmluvu. „Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila? Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: „Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima… Číst vice »