Antievoluční tajemství bonobího genomu

pavelkabrt Evoluce organizmů 0 Koment.

Jeffrey Tomkins, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/6908/ přeložil M. T. – 7/2012. Článek byl publikován na stránkách ICR 29. června 2012)

Hromadné sdělovací prostředky nedávno oznámily dokončení sekvenování bonobího genomu. Bonobové jsou blízkými příbuznými šimpanzů. Většina referátů v denním tisku však bohužel překroutila údaje v původním článku v časopisu Nature (1).

Řada populárněvědeckých článků pokoušejících se přiblížit laikům zmíněný výzkum začala okamžitě oslňovat veřejnost prohlášeními, že bonobí genom je téměř shodný s lidským. Tyto zprávy však zapomněly zdůraznit, že velká podobnost sekvencí DNA byla pozorována pouze u vybraných segmentů bonobího genomu, o kterých se už dávno vědělo, že se u lidí i lidoopů velmi podobají.

Genetici totiž vynechali velké části tohoto genomu, jen aby mohli tvrdit, že jeho DNA je velmi blízká lidské. Vybrané oblasti DNA, které byly srovnávány, se nazývají „jediný exemplář“, což znamená, že obsahují vyšší úrovně genů. Jsou tedy srovnávány pouze oblasti jediného exempláře, které jsou společné šimpazům, bonobům i lidem – všechno ostatní se vynechá. Jak potom mohou genetici s čistým svědomím říkat, že bonobí a lidské genomy jsou si velmi podobné, když srovnávají právě jenom podobné části oněch genomů, a ty odlišné ignorují?

Populární tisk se bohužel nezaměřil na nejdůležitější výsledky výzkumu bonobího genomu. Genové sekvence společné lidem a lidoopům totiž vykazují významný podíl úkazu zvaného výběr neúplných linií (ILS). To znamená, že genové sekvence se nedají sladit s předpokládaným evolučním rodokmenem (evolučním stromem).

Podle evolucionistického dogmatu jsou prý bonobové vzdálenějšími příbuznými lidí než šimpanzi. Ale z celkového počtu genů, u kterých byla zjištěna podobnost s lidmi a šimpanzi, nezapadá do „klasického“ rodokmenu plných 25 procent. Významná část bonobích genů se totiž podobala více lidem než šimpanzům a naopak.

Stejná anomálie ILS popírající evoluci charakterizovala nedávno nasekvenovaný genom gorilí. ICR News referoval o tom, že z gorilího genomu „není jasné, kudy se ubíral vývoj od údajného společného předka lidí a různých primátů“ (2). Jinými slovy, ani gorilí ani bonobí genomové sekvence nesvědčí o nějakých evolučních vztazích. Naopak, zdá se, že oba primáti byli stvořeni jako jedineční živočichové.

Lidské a lidoopí genomy nejsou zdaleka natolik příbuzné, jak se běžně tvrdí. Nedávné porovnání kompletních genomů a veškeré DNA ukázalo, že lidský a šimpanzí genomy jsou podstatně méně totožné, než se běžně tvrdí (3).

Další z nových studií hodnotila kvalitu většiny klíčových komparativních výzkumů lidské a šimpanzí DNA v posledním desetiletí. Vyplynulo z ní, že čísla o značné podobnosti DNA jsou dosahována tak, že se prostě vypustí velké množství dat nepodobných (4).

Evolucionistické paradigma o společném předkovi lidí a lidoopů tak dostává trhliny s každou novou zprávou o sekvenování lidoopího genomu, tedy v rozporu s tím, co tvrdí média. Současná kultura by jistě mohla mít prospěch z toho, kdyby se zamyslela nad bezpečně ověřeným faktem, že stvoření lidí a opic bylo stvořením jedinečných a unikátních druhů.

Odkazy

1. Prüfer, K. The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes. Nature. Posted on nature.com June 13, 2012.
2. Tomkins, J. 2012. Gorilla Genome Is Bad News for Evolution. ICR News. Posted on icr.org March 9.
3. Tomkins, J. 2011. Genome-Wide DNA Alignment Similarity (Identity) for 40,000 Chimpanzee DNA Sequences Queried against the Human Genome is 86-89%. Answers Research Journal. 4:233-241.
4. Tomkins, J. and J. Bergman. 2012. Genomic monkey business—estimates of nearly identical human-chimp DNA similarity re-evaluated using omitted data. Journal of Creation. 26:94-100.

Příloha Velikost
00532-28.7.2012-antievolucni_tajemstvi_bonobiho_genomu.doc 87.5 KB
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

  Subscribe  
Upozornit na