Achillova pata evoluce

pavelkabrt Evoluce organizmů Napsat komentář

Všechno podle plánu (All by Design)

Jonathan C. O´Quinn, D.P.M., M.S.)

Z Creation Matters , roč. 12, č. 6, str. 12, přeložil M. T. – 04/2008

Evolucionisté věří, že jak se raní předkové člověka vyvíjeli, přecházeli od chůze po čtyřech (kvadrapedální lokomoce) ke vzpřímené chůzi po dvou (bipední lokomoce). Za milióny let prý ranní hominidé získali schopnost běhat, což jim umožnilo přejít z převážně býložravé potravy na stravu všežravců, kterou pozdější lidé praktikovali v důsledku lovu.

Jednou z nejdůležitějších svalových skupin dolních končetin pro běh je komplex gastrocnemius-soleus nebo triceps surae, který tvoří podstatnou část Achillovy šlachy. Ta je největší a nejsilnější šlachou v lidském těle, schopnou fungovat jako obrovská pružina, uchovávat a uvolňovat při běhu obrovské množství energie.

achilles-tendon_lab(Musculus triceps surae = trojhlavý sval lýtkový. Dvě hlavy představují musculus gastrocnemius, hlubokou hlavou je m. soleus. Úpon prostřednictvím Achillovy šlachy je na kost patní (tuber calcanei). Inervace nervem tibialis – holenním nervem. Výrazný vývoj svalu u člověka souvisí se vzpřímeným postojem, vytváří výrazně konturu lýtka. pozn. překl.).

Problémem pro evolucionisty je, že velcí lidoopi, prý naši nejbližší žijící příbuzní, postrádají funkční Achillovu šlachu. A skutečně, dnešní velké opice mají pouze „miniaturní zbytek“ Achillovy šlachy, „který jistě není s to uchovat jakékoli množství pružné energie a který by stál vůbec za zmínku“. A co více, studie ukázaly, že bez Achillovy šlachy se rychlost dvounohého běhu snižuje o 50%, přičemž vyžaduje dvakrát více energie.

Evolucionisté pevně věří, že člověk se vyvinul ze společného předka společně se šimpanzi před šesti milióny let. Avšak teorie přírodního výběru říká, že vyvíjející se rysy musí fungovat dobře a tedy umožňovat výhodu pro přežití. Odkud se tu vzala tahle Achillova šlacha, a jak se vůbec vyvinulo dvounohé běhání, když bylo tak neúčinné? Evoluční teorie, jako teorie o raném člověku, tu opět selhává.

Literatura

Gebo, D.L. 1993. Plantigrady and foot adaptation in
African apes: implications for hominid origins.

Am J Phys Anthropol 91:379381.

Osobní komunikace, Dr. William Sellers, Lecturer in Integrative Vertebrate Biology, The
University of Manchester, October 2007.

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na