• Vesmír

  nevznikl výbuchem...

 • Neživá hmota

  sama neožila...

 • Slepé nezačalo vidět

  rybám nenarostly nožičky...

 • Opice

  se nikdy nestaly lidmi...

 • Tento web

  je o báchorce, zvané evoluční teorie.

Proč kreacionismus
Odmítáme evoluční domněnky ateismu, proto nabízíme kreacionistický pohled. Více…

Co nabízíme
 Odborné články podle témat – viz nabídka vpravo nebo seznam všech článků.

FAQ
Odpovědi na často kladené otázky – použijte také fulltextrový vyhledavač. Více…

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Desková tektonika – skutečnost skrytá za teorií

Myšlenka, že se kontinenty pohybují, zní skoro pošetile… dokud se nepodíváte na fakta. Dr. Andrew A. Snelling Z Answers in Genesis přeložil Jakub Haver - 06/2018. Jedním z nejneuvěřitelnějších tvrzení moderní vědy je, že se kontinenty pohybují. Když Alfred Wegener v roce 1912 navrhl verzi této teorie, kolegové vědci ho obviňovali z "pseudovědy", "pomateného blouznění" a "pokročilým tvrdnutím mozkové kůry". Teď, když je jeho teorie ...
Více ...
van-allen-header

Van Allenovy pásy chrání Zemi před slunečním větrem

David F. Coppedge Z Creation-Evolution Headlines přeložil Václav Dostál, editace a doplnění Jakub Haver – 06/2018 Geofyzici si stále lámou hlavu nad tím, jak zemské magnetické pole a Van Allenovy radiační pásy chrání povrch [Země] od smrtících částic slunečního větru. Van Allenovy pásy jsou laloky vysokoenergetických částic nad atmosférou, vytvořené jako důsledek geomagnetického pole. Poprvé je objevil Dr. James Van Allen z Univerzity Iowa použitím ...
Více ...
monkey

Opičí mysl

Jak evoluce podkopává rozum a vědu Keaton Halley (Z creation.com přeložil Jakub Haver – 06/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní foto: Wikipedia) "Pokud naše mysl nebyla navržena účelně, proč bychom jí tedy měli důvěřovat?" Ateisté se běžně staví do role vítězů rozumu a vědy a za triumf obojího považují evoluční teorii. Oni skutečně věří, že evoluce jim pomáhá ...
Více ...
swordfish

Vyhřívané oči jsou lepší

Všechno podle plánu (All by Design) Jonathan C. O’Quinn, D.P.M., M.S. Z Creation Matters Volume 16, No. 2, přeložil Jakub Haver - 05/2018 "Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné, Bůh jim to přece odhalil - Jeho věčnou moc a Božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu." (Řím. 1:19-20) ...
Více ...
dark-matter-head

Hon na temnou hmotu vychází opět naprázdno

David F. Coppedge Z Creation-Evolution Headlines přeložil Václav Dostál, editace Jakub Haver – 06/2018 Fyzici čelí filozofické bezradnosti. Něco, čemu jsou hluboce odhodláni věřit, nejeví známky existence. Co se stane, když vaše teorie si něco žádá, ale vy to nemůžeme najít? To je případ temné hmoty. Vědci z celého světa postavili hluboko v dolech ultra citlivé detektory, aby našli „slabě interagující hmotné částice“ (Weakly ...
Více ...
animalizing

Darwinismus mění lidské hodnoty na zvířecí

David F. Coppedge (z Creation Evolution Headlines přeložil Jakub Haver - 06/2018.) Co by mohlo být ušlechtilejší než usilování o mír a snaha o předcházení konfliktům? Dobrá, i darwinisté říkají, že schopnost vytvářet mír se vyvinula přirozeným výběrem. Ježíš řekl: "Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími." (Matouš 5:9) Pro vědecké materialisty žádná nebesa neexistují a Ježíš byl jen učitelem v určité době a ...
Více ...
dna-degradation

Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena degradací informace

Kirk Durston Z www.evolutionnews.org přeložil M. T., edtiace Pavel Kábrt – 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/ Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy ke kreacionistům „mladé Země“. Protože se naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil ...
Více ...
dissent-from-darwin

Vzpoura proti darwinismu

John G. Hartnett (Z creation.com přeložil Jakub Haver - 05/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.) Vzpomínáte si na veřejně projevený odpor vědců proti teorii velkého třesku jako původu vesmíru? V roce 2004 si skupina 33 předních vědců zaplatila prostor v New Scientist a vydala své prohlášení.1 Titulek zněl "Otevřený dopis vědecké komunitě", ve kterém v podstatě konstatovali, že teorie velkého třesku ...
Více ...
day-in-genesis

V Genesis 1 jde o šest doslovných dnů

Jak mohou být dny v Genesis 1 doslovné, když slunce bylo stvořeno až čtvrtý den? Jonathan Sarfati (Z creation.com přeložil Jakub Haver - 05/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.) Dnes víme, že k dosažení cyklu dne a noci je zapotřebí otáčející se Země a světlo přicházející z jednoho směru. Bible nám jasně říká, že Bůh stvořil světlo prvního dne, stejně ...
Více ...
raymond-damadian-mri

Nepříliš nobelovské rozhodnutí

Ocenění úspěchu skvělého vědce Raymonda Damadiana zamítnuto – protože je kreacionista Carl Wieland Z creation.com přeložila Martina R., editace Jakub Haver - 05/2018. Translation granted by Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Antikreacionisté se často snaží předstírat, že „ve světě vědy“ žádné předsudky proti biblickému stvoření neexistují. Ale kreacionisté již dlouho vědí, že ve skutečném světě tomu tak není. Musíme dokonce vydávat své vlastní ...
Více ...


95 tezí proti evoluci
15 otázek pro evolucionisty
jak-se-nezblaznit-sidebar

Poslední komentáře

Archiv článků