obsah

Mohl by nějaký algoritmus vzniknout samovolně (spontánně) bez působení inteligentní osoby?

Tvorba (genetických) algoritmů [GA] Václav Dostál Tento článek jsem vytvořil na základě textů, uvedených v hypertextových odkazech. Pro mé úvahy přitom významnou roli hrály texty W. Gitta, J. Potočky a T. T. Akiry. Článek také reaguje na některé „argumenty“ evolucionistů, zapojených do diskuzí na webu. Pokud by se otázka týkala „vzniku“ algoritmu, používaného ve výpočetní technice, odpověď by zněla, že samozřejmě ne. Někdo by ...
Více ...

Červ, který si plánuje budoucnost

Podle článku Briana Thomase, M.S. zpracoval Pavel Kábrt Z ICR vybral a zpracoval Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2017. Článek vyšel na stránkách ICR 15. května 2017. ICR čili Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Tisíce vědců ...
Více ...
DNA

Mýtus 1 % (článek pro osvěžení)

Lidská a šimpanzí DNA jsou velmi rozdílné Don Batten Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz) Pořád dokola vidíme výroky, že lidská a šimpanzí DNA jsou ´téměř identické´, snad jen s 1 % rozdílem, tak se to pořád tvrdí. Například v roce 2012 vyšla zpráva o sekvenování (tj. čtení) dalšího šimpanzího druhu, bonobo: „Od té doby, kdy vědci sekvenovali šimpanzí genom v roce 2005, vědí, že lidé ...
Více ...
people

Jedna paní povídala aneb sobecký gen

Dr. Donald J. Batten Z Creation.com přeložil Pavel Kábrt - 5/2017. ***** Podle teorie Richarda Dawkinse o sobeckém genu je naše chování  puzeno geny tak, aby se maximalizovalo jejich přežití. Třeba mužští samci mají prý sklon k promiskuitě (např. formou znásilnění nebo prostě starou běžnou nevěrou), protože to rozšiřuje jejich geny do okolí a maximalizuje jejich evoluční úspěch.1  Ženy či samice jsou prý méně promiskuitní, dávají ...
Více ...

Podivná shoda u podivných ryb

Z Creation.com přeložil Pavel Kábrt – 5/2017. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 15(4):10-11 v září 1993. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného ...
Více ...
James Tour, profesor chemie

Profesor chemie říká: nerozumím evoluci

Citát dne : Jeden z deseti nejvíce citovaných chemiků na světě, profesor James Tour o tom, jak nerozumí evoluci ...Řeknu vám jako vědec a molekulární chemik – jestli by někdo měl rozumět evoluci, tak jsem to já, protože já tvořím molekuly jako zaměstnání...není to tak, že bych si koupil chemickou stavebnici, míchal tohle a tamto a něco dostal...ne...já je tvořím ab initio, od počátku ...
Více ...
Andrew Parker

Evoluční biolog A. Parker o svém překvapení z první knihy Bible

Převzato z webu Rozumná víra Bez toho, že bych cokoliv očekával, jsem na první stránce Bible našel celou řadu paralel mezi tam uvedeným kreačním příběhem a moderní vědeckou představou historie života. Ty shody byly téměř dokonalé......Čím větší detail zkoumáte, tím přesvědčivější a pozoruhodnější ty paralely jsou. Jednou z věcí, ... pokračování zde ...
Více ...

Evoluce – živá mrtvola ve vědě

Obrázek: Jonathan Wells podepisuje kopie své knihy Živá mrtvola ve vědě, 18. dubna 2017, Woodland Park Zoo, Seattle. Foto Andrew McDiarmid Sean McDowell klade těžké otázky ohledně evolučních ikon David Klinghoffer Přeloženo z https://www.evolutionnews.org/2017/05/reviewing-zombie-science-sean-mcdowell-asks-the-toughest-question-about-evolutionary-icons/. Přeložil Pavel Kábrt 12. 5. 2017, publikováno 9. května 2017. Definice evoluční teorie, na které se od dob Charlese Darwina nic nezměnilo: Evoluční teorie je věda o tom, CO SE ...
Více ...

Kostrč „nemá žádný účel“?

Muzeum v New Yorku klame veřejnost Keaton Halley Z http://creation.com/tailbone přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 27. dubna 2017. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní ...
Více ...

Rychlá skála

Z Creation.com přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 24(2):38-39 v březnu 2002. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země ...
Více ...