Pichlavá záležitost

pavelkabrt Evoluce organizmů 0 Koment.

David Catchpoole (Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 12/2013) „Země ti bude prokletá…ponese trní a bodláčí“ (Genesis 3:17-18) Britské přírodopisné muzeum popisuje tento obrázek zkamenělin takto – „Listy: Rosa hilliaiae …