15-questions

15 otázek pro evolucionisty

pavelkabrt Fakta pro stvoření, Knihy a brožury 27 Komentářů

Jen se evolucionistů ptejte!

(Z creation.com/images/pdfs/flyers přeložil M. T. – 6/2012)

15 otazek pro evolucionistyBrožura ke stažení v češtině (PDF): 15 Otázek pro evolucionisty

Tuto brožuru připravila společnost Creation Ministries International (CMI) a zdarma zpřístupnila jednotlivým lidem i církvím, které chtějí pomoci šířit povědomí o těchto velmi cenzurovaných informacích.

Kontakt: creation.com/contactus

CMI má kanceláře v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jihoafrické republice, USA a Velké Británii.

1. JAK VZNIKL ŽIVOT?

 • Profesor-evolucionista Paul Davies připustil, „Nikdo neví, jak se směs neživých chemikálií spontánně zorganizovala v první živou buňku“. Andrew Knoll, profesor biologie z Harvardu, řekl, „opravdu nevíme, jak na téhle planetě vznikl život“. Nejmenší buňka obsahuje několik set proteinů. A i kdybychom využili veškeré atomy ve vesmíru v pokusech se všemi správnými aminokyselinami jsoucími k dispozici pro všechny možné molekulární vibrace za celé předpokládané evoluční stáří vesmíru, nevytvořil by se ani jeden funkční protein průměrné velikosti. Takže jak vznikl život se stovkami proteinů pouze z chemikálií, bez inteligentního plánu? Creation.com/origin

2. JAK VZNIKL KÓD DNA?

 • Kód je sofistikovanou jazykovou soustavou s písmeny a slovy, ve které není smysl slov závislý na chemických vlastnostech písmen – právě tak, jako informace na téhle stránce není produktem chemických vlastností inkoustu (či pixelů na obrazovce). Který další kódovací systém existuje bez inteligentního plánu? Jak vznikl kód DNA, aniž by byl stvořen? Creation.com/code

3. JAK MOHLY MUTACE – NÁHODNÉ CHYBY PŘI KOPÍROVÁNÍ (VYMĚNĚNÁ „PÍSMENA“ V DNA, PÍSMENA VYPUŠTĚNA ČI PŘIDÁNA, ZDVOJENÉ GENY, CHROMOZOMOVÉ INVERZE ATD.) – VYTVOŘIT TO OBROVSKÉ KVANTUM INFORMACÍ V DNA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ?

 • Jak mohly takové chyby vytvořit 3 miliardy písmen informací DNA potřebných k proměně mikroba v mikrobiologa? Existují totiž nejen informace o tom, jak vytvořit proteiny, nýbrž i o tom, jak kontrolovat jejich využití – do značné míry jako u kuchařky, která obsahuje nejen seznam potřebných ingrediencí, nýbrž i návod, jak a kdy je použít. Jedno bez druhého nemá smysl. Viz creation.com/meta-information. O mutacích se ví, že mají zhoubné účinky, včetně toho, že způsobují přes 1000 lidských nemocí jako třeba hemofilii. Jen vzácně jsou pak pro organizmus přínosem. Avšak jak lze jen díky zamíchání existující DNA vytvořit novou biochemickou dráhu či nanostroje s mnoha součástkami, tedy uskutečnit evoluci „od šlemu až k tobě“? Např., jak vznikl 32dílný otáčivý motor, jakým je syntáza ATP (která produkuje dodávky energie, ATP pro celý živý svět) či roboty jako je kinesin („pošťák“ doručující balíčky uvnitř buněk)? Creation.com/train

4. PROČ JE PŘÍRODNÍ VÝBĚR, MECHANIZMUS PŮVODNĚ OBJEVENÝ KREACIONISTY, VYDÁVÁN ZA „EVOLUCI“, JAKO BY VYSVĚTLOVAL PŮVOD DIVERZITY ŽIVOTA?

 • Je to totiž a priori třídicí proces (vybírající z již existujících informací), takže nejde o proces tvořivý. Může vysvětlovat přežití nejzdatnějšího (proč jisté geny zvýhodňují tvora v určitém prostředí), ale nikoli původ onoho nejzdatnějšího (kde se tu geny a tvorové vůbec vzali). Smrt jedinců nepřizpůsobených prostředí a přežití těch, kteří jsou na ně připraveni, nevysvětluje původ znaků, které umožňují organizmu tuhle adaptaci. Např., jak vysvětlují malé změny růstu a zakrňování pěnkavích zobáčků původ těchto zobáčků či samotných pěnkav? Jak vysvětlí přírodní výběr evoluci od od šlemu až k tobě? Creation.com/defining-terms

5. JAK VZNIKLY NOVÉ BIOCHEMICKÉ DRÁHY, KTERÉ VYŽADUJÍ NAVAZUJÍCÍ SPOLUPRÁCI CELÉ ŘADY ENZYMŮ?

 • Všechny dráhy i nanostroje vyžadují četné proteinové/enzymové složky k tomu, aby mohly fungovat. Jak vytvořily šťastné náhody byť i jen jednu ze zmíněných složek, neřkuli 10 či 20 či 30+ najednou, často v pevné naprogramované sekvenci? Evoluční biochemik Franklin Harold napsal, „musíme připustit, že v současné době nemáme žádné podrobné darwinovské vysvětlení evoluce pro žádnou biochemickou či buněčnou soustavu, pouze celou řadu blouznivých spekulací“. Creation.com/motor (včetně animace)

6. ŽIVÉ ORGANIZMY SE JEVÍ JAKO NAPLÁNOVANÉ, JAK TEDY EVOLUCIONISTÉ VĚDÍ, ŽE NAPLÁNOVÁNY NEBYLY?

 • Richard Dawkins napsal, „biologie je studium komplikovaných organizmů, které působí dojmem, jako kdyby byly za určitým účelem naplánovány“. A Francis Crick, spoluobjevitel dvoušroubovicové struktury DNA, napsal, „Biologové musí mít neustále na mysli skutečnost, že to, co vidí, nebylo naplánováno, nýbrž že se to zřejmě vyvinulo“. Problémem pro evolucionisty je, že na živých organizmech pozorujeme příliš mnoho designu. Kdo má něco proti tomu, řekne-li archeolog, že keramika svědčí o tom, že ji vytvořil člověk? Připíše-li však někdo design živých organizmů designérovi, pak to přijatelné není. Proč by se měla věda omezovat na materiální příčiny a ignorovat příčiny logické? Creation.com/design_legit

7. JAK VZNIKL MNOHOBUNĚČNÝ ŽIVOT?

 • Jak se buňky zaměřené pouze na své vlastní přežívání „naučily“ spolupracovat a specializovat se (včetně osvojení si naprogramované buněčné smrti), aby tak vytvořily složité rostliny a zvířata? Creation.com/multicellularity

8. JAK VZNIKLA POHLAVÍ?

 • Bezpohlavní rozmnožování vede k dvojnásobně většímu reprodukčnímu úspěchu („zdatnosti“) při využití týchž zdrojů, než rozmnožování pohlavní, takže jak mohlo vůbec pohlavní rozmnožování přinést organizmům dostatek výhod na to, aby si ho vybraly? A jak mohla pouhá fyzika a chemie vynalézt vzájemně závislé orgány potřebné zároveň v tutéž chvíli (neinteligentní procesy neumějí naplánovat budoucí koordinaci samčích a samičích orgánů). Creation.com/evosex

9. PROČ CHYBĚJÍ (OČEKÁVANÉ) NESČETNÉ MILIONY PŘECHODNÝCH FOSILIÍ?

 • Už Darwin tenhle problém zaznamenal – a on přetrvává i nadále. Evoluční rodokmeny v učebnicích jsou založeny na představách, nikoli na fosilních důkazech. Slavný paleontolog z Harvardu (a evolucionista) Stephen Jay Gould napsal, „Stále přetrvává mimořádná vzácnost přechodných forem ve fosilním záznamu – jako obchodní tajemství paleontologie.“ I další evolucionističtí odborníci na fosilie tento problém připouštějí. Creation.com/pattquote

10. JAK TO, ŽE „ŽIVÉ FOSILIE“ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNÉ PO ÚDAJNÉ STOVKY MILIONŮ LET, KDYŽ ZA STEJNOU DOBU ZMĚNILA EVOLUCE ČERVY V LIDI?

 • Profesor Gould napsal, „přetrvávání stability u některých druhů musíme považovat za velký problém evoluce.“ Creation.com/living_fossils

11. JAK VYTVOŘILY SLEPÉ CHEMIKÁLIE MYSL/INTELIGENCI, SMYSL, ALTRUIZMUS A MORÁLKU?

 • Pakliže se všechno vyvinulo, a my jsme si Boha vymysleli, jak to učí evolucionisté, jaký účel či smysl má potom lidský život? Měl by se studentům v hodinách přírodních věd vykládat nihilizmus (život nemá smysl)? Creation.com/chesterton

12. PROČ SE TOLERUJE EVOLUČNÍ „MYTOLOGIE“?

 • Evolucionisté užívají často pružné bájesloví, aby „vysvětlili“ pozorování, která odporují evoluční teorii. Americký akademik Dr Philip Skell napsal, „darwinistické výklady jsou často příliš ohebné: přírodní výběr způsobuje, že jsou lidé sobečtí a agresivní – kromě případů, kdy z nich udělá lidi altruistické a mírumilovné. Nebo: přírodní výběr vede ke vzniku sexuálních úderníků, kteří dychtivě šíří své símě – kromě případů, kdy preferuje muže, kteří jsou věrnými ochránci a starají se pečlivě o rodinu. Je-li výklad tak obojaký, že umí vysvětlit jakékoli chování, je obtížné pokusně ho ověřit, natož ho použít jako katalyzátor vědeckého bádání.“ Creation.com/sexstories

13. KDE JSOU PŘEVRATNÉ VĚDECKÉ OBJEVY, ZA KTERÉ VDĚČÍME EVOLUCI?

 • Dr Marc Kirschner, katedra systémové biologie, lékařská fakulta Harvardovy univerzity, konstatoval: „Ve skutečnosti pracovala v uplynulých 100 letech téměř veškerá biologie nezávisle na evoluci, ovšem kromě samotné evoluční biologie samozřejmě. Ale molekulární biologie, biochemie ani fyziologie nevzaly vůbec evoluci na vědomí.“ Dr Skell napsal, „Základní znalostní výbavu lékařů, veterinářů i farmářů tvoří naše poznatky o tom, jak organizmy konkrétně fungují, nikoli spekulace o tom, jak asi před mnoha miliony let vznikly…“ Evoluce ve skutečnosti lékařský výzkum brzdí. Pak se ale nabízí otázka, proč učí školy i univerzity evoluci tak dogmaticky, a ubírají tím čas výuce experimentální biologii, která přináší lidstvu tolik dobrého? Creation.com/science#relevance

14. VĚDA PŘEDSTAVUJE EXPERIMENTOVÁNÍ, ABY SE TAK ZJISTILO, JAK VĚCI FUNGUJÍ, JAK SE CHOVAJÍ. PROČ SE UČÍ EVOLUCE, TEORIE O HISTORII, JAKO BY ŠLO O TU SAMOU EXPERIMENTÁLNÍ VĚDU?

 • Nemůžete dělat pokusy s tím, či dokonce pozorovat to, co se událo v minulosti. Když se zeptali Richard Dawkinse, zda evoluci někdo pozoroval, odpověděl: „Evoluce je pozorována, akorát ne v době, kdy k ní dochází.“ Creation.com/notscience#distinction

15. PROČ SE PSEUDONÁBOŽENSKÉ UČENÍ A DOGMATICKÝ VĚROUČNÝ SYSTÉM, NESCHOPNÝ PŘEDLOŽIT DŮKAZY, VYUČUJE V HODINÁCH PŘÍRODNÍCH VĚD?

 • Karl Popper, slavný filozof vědy, řekl, „Darwinizmus není ověřitelnou vědeckou teorií, nýbrž metafyzickým (náboženským) výzkumným programem…“ Michael Ruse, evolucionistický filozof vědy, připustil, že „Evoluce je náboženství. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.“ Je-li „vyučování náboženství v hodinách přírodních věd zakázáno“, proč se potom učí evoluce? Creation.com/evo-religious, Creation.com/notscience

15 otazek pro evolucionistyBrožura ke stažení v češtině (PDF): 15 Otázek pro evolucionisty

Tuto brožuru připravila společnost Creation Ministries International (CMI) a zdarma zpřístupnila jednotlivým lidem i církvím, které chtějí pomoci šířit povědomí o těchto velmi cenzurovaných informacích.

Kontakt: creation.com/contactus

CMI má kanceláře v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jihoafrické republice, USA a Velké Británii.

27
Komentujte

Please Přihlásit to comment
28 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Jiří ZelinkaadminBiostrojStouraMartin Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Biostroj
Biostroj

Asi som sa nevyjadril presne, prepáčte, myslel som optimalizáciou ako spôsobom prirodzeného výberu, nie že by niečo optimalizovalo prirodzený výber samotný. K danej 2. otázke by som ešte mohol dodať toto: Pred 4 miliardami rokov sa istou zhodou okolností na Zemi vyskytovali chemické zložky RNA. RNA má s bielkovinami spoločnú tú vlastnosť, že sa dokáže skladať do chemicky aktívnych tvarov, podobne ako reťazce aminokyselín, dokáže prenášať informácie a kopírovať sa, hoci to robí menej presne a je menej trvanlivá. Dôležité je všimnúť si nielen to, že RNA robí spoločnú prácu… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Někdo zde snad optimalizuje přírodní výběr, aby co nejlépe fungoval?
Asi je tu problém, keď hneď za všetkým hľadáte inteligentnú osobu a nedokážete pochopiť, že nevedomý proces prirodzeného výberu je sám o sebe tou optimalizáciou.

R. Dawkins irritated by irrationality, YouTube.

– ale vůbec ne. Já ji také nikde nehledám. Pouze jsem poukázal na to, že Vy ji tam někde vidíte, ačkoli by tam tedy dle Vás – vůbec neměla být.))))))

Biostroj
Biostroj

Mějte na paměti, že ze stohů prázdné slámy obilí nikdo nevymlátí – a to ani tehdy, když si na to vezme ty nejmodernější cepy.
Nuž, asi máte pravdu, Jiří Zelinka, otázkou potom zostáva kto je tu za „nejmodernější cepy“ a kto za „prázdné stohy slámy“.

Někdo zde snad optimalizuje přírodní výběr, aby co nejlépe fungoval?
Asi je tu problém, keď hneď za všetkým hľadáte inteligentnú osobu a nedokážete pochopiť, že nevedomý proces prirodzeného výberu je sám o sebe tou optimalizáciou.

R. Dawkins irritated by irrationality, YouTube.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Biostroj 2. JAK VZNIKL KÓD DNA? Optimalizáciou prirodzeného výberu. Nepodceňujte nevedomú prírodu, prosím. O chvíľu mi budete tvrdiť, že aj zložitosť snehových vločiek si vyžaduje tvorcu, že prirodzenosť to „nemôže dokázať“. – to doufám nemyslíte vážně. Nebo ano? A jak to, že hovoříte o optimalizaci? Někdo zde snad optimalizuje přírodní výběr, aby co nejlépe fungoval? Jinak je docela veselé, jak zde vyvstává ono – „nevědomá příroda“. Však ano – o tom jsem nedávno v diskuzi všeobecné psal. Evolucionisté nepřijímají existenci Boha jen tak bez důkazů. Onen „samovolný“ proces… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Biostroj, je od vás milé, že jste nám připomněl dobu, kdy bylo přímo povinné vychrlit všude kde se dalo, co nejvíc slov, abyste tak ovšem neřekl vůbec nic. To byla doba Černých baronů – podobné hromady prázdných keců tehdy plnily veškeré „společensko-politické“ akce. Nejlepším zdrojem byl VUML. Dnes je sice jiná doba, používáme jiná slova – ale vaše rétorika je zcela identická s dobou tehdejší. Navíc vás skutečně podezřívám, že vy to myslíte opravdu vážně. Asi je zbytečné říkat to vám, ale aspoň pro ty méně vymyté mozky: Mějte na… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

14. VĚDA PŘEDSTAVUJE EXPERIMENTOVÁNÍ, ABY SE TAK ZJISTILO, JAK VĚCI FUNGUJÍ, JAK SE CHOVAJÍ. PROČ SE UČÍ EVOLUCE, TEORIE O HISTORII, JAKO BY ŠLO O TU SAMOU EXPERIMENTÁLNÍ VĚDU? Ono ide o tú istú experimentálnu vedu, ibaže experimenty sú veľmi náročné na čas a zdroje, preto sa evolúcia viac rieši teoreticky. Ale nemyslite si, že experimentálne dôkazy nie sú; z tých experimentov a štúdií, ktoré sa vykonávali vo vzťahu k evolučnej biológií/psychológií vyplývajú jednoznačné zhody s neodarwinovskými teóriami. Máme o evolúcií aj niekoľko rovníc, čo sa matematických zákonitostí týka. Evolúcia… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

12. PROČ SE TOLERUJE EVOLUČNÍ „MYTOLOGIE“? (Evolucionisté užívají často pružné bájesloví, aby „vysvětlili“ pozorování, která odporují evoluční teorii.) Pružnosť vlastností nie je žiadnou prekážkou evolúcie – všetko vyplýva z podmienok. Ak sa niekde agresorom darí viac, šíria sa gény pre agresivitu, ak ju zákony penalizujú, ľudia sú altruistickejší. Myslíte, že prečo v krajinách s menším dôrazom na spravodlivosť sú ľudia neporiadnejší ako v krajinách s prísnejšiu legislatívou? Južanské & Severské krajiny. (Súvisí to aj s podnebím, ale ľudské zákony tiež hrajú svoju rolu v prirodzenom výbere). Prosím nešírte táraniny, že… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

10. JAK TO, ŽE „ŽIVÉ FOSILIE“ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNÉ PO ÚDAJNÉ STOVKY MILIONŮ LET, KDYŽ ZA STEJNOU DOBU ZMĚNILA EVOLUCE ČERVY V LIDI? Podľa toho, čo viem, ľudia sa nikdy priamo nevyvinuli z červov. Prečo sa niektoré druhy menia a iné sú stabilné? Odpoveď je predsa jednoznačná – evolúcia sa môže dostať do rovnováhy, kedy sú selekčné tlaky stále rovnaké a preto každá mutácia nedokáže prelomiť relatívnu spôsobilosť, ktorá je už najvyššia dosiahnutá. Naopak ak sa selekčné tlaky menia, druh sa im stále prispôsobuje až kým sa nedostane do rovnováhy. Alebo… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

7. JAK VZNIKL MNOHOBUNĚČNÝ ŽIVOT? Principiálne podobná otázka ako piata. Aj podobná odpoveď. Avšak čo sa už komplexných buniek týka, prekážky ďalšieho vývoja sú už menšie. Bunky viac sa spájajúce do reťazcov boli úspešnejšie ako samostatnejšie kolegyne. A program bunečnej smrti je plne vysvetliteľný prirodzeným výberom génov prispôsobujúcim sa organizmu, v ktorom fungujú. To nie sú pokusy o dovysvetlenie, to sú jednoducho najpravdepodobnejšie scenáre. 8. JAK VZNIKLA POHLAVÍ? Výhody pohlavného rozmnožovania? Miešanie frekvencií génov navzájom umožňuje efektívnejší prirodzený výber, lepšiu obranu proti chorobám a rýchlejšie rozšírenie úspešnej adaptácie do celého… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

5. JAK VZNIKLY NOVÉ BIOCHEMICKÉ DRÁHY, KTERÉ VYŽADUJÍ NAVAZUJÍCÍ SPOLUPRÁCI CELÉ ŘADY ENZYMŮ? Toto konkrétne je hlavná prekážka evolúcie. A najlepší otázkový argument z týchto pätnástich. Niektoré vývojové kroky v počiatočnej molekulárnej evolúcií (keď abiogenéza prechádzala do replikátorov a prirodzený výber sa iba rozbiehal) sa tvária, že si vyžadujú príliš veľa šťastných okolností aby mohli byť uskutočnené. Ako som už spomenul v odpovedi na prvú otázku – toto by nemalo byť vysvetlené ľahkou cestou. Malo by to však byť možné. A možné to je – dnešná biochémia je zoptimalizovaná na… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

A teraz k veci, odpovede na kreacionistické otázky: 1. JAK VZNIKL ŽIVOT? Podľa konzervatívnych výpočtov je v nami pozorovateľom vesmíre kvantum planét s totožnými podmienkami ako na Zemi. Vesmír by teda mali obývať státisíce civilizácií. Avšak nepozorujeme žiadnu okrem nás. To je Fermiho paradox. Pri použití occamovej britvy (najjednoduchšie vysvetlenie, ktoré je v súlade s faktami) je najsprávnejšie vysvetlenie, že sme tu naozaj sami. Scenáre s tisíckami civilizácií schopnými sa pred nami skryť sú naozaj nepravdepodobné. Keďže existuje veľa planét podobných Zemi a život na nich nie je, mala by… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Viem že to sem tématicky nepatrí, ale vzhľadom na to, že sa vám stránka diskusiami zrovna neplní som v tom nevidel problém, nuž teda OK „pojdem tam.“

admin
admin

Biostroj

comment image

Biostroj
Biostroj

Lenže matematika je prostá logika, a keď nevieš alebo sa ti (čo je ešte dôležitejšie) anilen nechce sa ňou zapodievať, potom nemožno očakávať, že závery, ktorých si sa dopustil budú na tom lepšie, pretože lepšia schopnosť ako matematická IQ logika pri poznávaní pravdy nie je. Nuž, keď ani nie si zvedavý aké sú výsledky týchto základných príkladov, ako sa chceš naučiť akými pravidlami sa riadia zložité filozofické úvahy ako evolucio&kreacio? Tým dôvodom, ktorý chceš by mala byť v prvom rade tvoja zvedavosť samotná, ak nie je, tak v druhom rade… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Biostroj.

Nemám důvod na ty otázky odpovídat. Až ten důvod uvidím, zapracuji na tom, abych mohl na ty otázky správně odpovědět.

Mě teď zajímali mravenci, kteří si postupem času vytvořili strategii, která je s pravděpodobností blížící se 100 procentům – vdy dovede na místo s potravou, přičemž při cestě za ní prožívají různé – i podivuhodné chvíle.

Biostroj
Biostroj

RE: – jkh – vlasta Bůh je právě ona „vyšší“ úroveň. Pokud tomu ale tak není – pak je onen člověk tedy „níže“. Vlasta to je tvoja stupnica. Štatisticky majú ľudia s vyšším IQ dendenciu byť ateistami. Nuž to by som mohol otestovať… Vlasta, chcem otestovať tvoje IQ, prípadne tvoju schopnosť vzdávania sa chýb. Dám ti 3 pravdepodobnostné úlohy, s ktorými však zvyknú mať ľudia problém. Ak uspeješ uznám, že si bystrý. 1.) Žena ti povie, že má 2 deti. Opýtaš sa jej: „Je aspoň jedno z nich chlapec?“ Žena… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Eliezer Yudkowsky je špičkový racionalista a teoretik, vývojár UI a aj keď je to len argument ad autority, mali by ste si uvedomiť je jeho úroveň je už niekde inde; omnoho vyššie

– pokud tomu tak skutečně je – neměl by mít problém s existencí Boha. Bůh je právě ona „vyšší“ úroveň. Pokud tomu ale tak není – pak je onen člověk tedy „níže“.

Biostroj
Biostroj

RE: — jhk – vlasta Yudkowsky chcel vyjadriť, že až potom, čo zlepšíš svoje názory vidíš, aký si bol predtým hlúpy. Nemusí to nutne znamenať, že si „prešiel na druhú správnu stranu“, ale povedzme to, že v svojich starých úvahách vidíš ako by sa dali zlepšiť, kde si robil chyby. Nikto učený z neba nespadol a či tvoje poznatky rastú zistíš práve tak, že sa zväčšuje priepasť medzi tvojimi starými a súčasnými teóriami. Prečítaj si hlavne: Články o Evolúcii, začínajú stranou 238 Absolútna autorita, strana 111 12 cností rozumnosti, strana… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Dle mého je těch příležitostí ke změně svého pohledu na evoluci dost a dost – a každým dnem ony příležitosti a možnosti přibývají – přesto všechno se evolucionista zuby nehty drží této pochybné teorie – jen aby nemusel připustit ať už ID, nebo snad možnost, že pro existenci Boha – svědčí všechny skutečnosti, kterých okolo nás jsou nepočítaně.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Biostroj Joj je ten zvuk, ktorý vydávame, keď zlepšíme svoje názory a stratégie; takže obzrieť sa do minulosti a nevidieť na tom, čo ste urobili, nič nesprávne, znamená, že ste sa odvtedy nič nenaučili ani nezmenili svoj názor. – já to vidím dost naopak. Když čtu zpětně co všechno jsem napsal ve svých příspěvcích – někdy ani tomu ani nemohu uvěřit, že jsem to psal já. Myslím to v tom dobrém slova smyslu – říkám si – tenkrát jsem to psal fakt dobře – dneska už bych to… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Ak chcete byť objektívny, mali by ste čítať o evolúcií aj z pohľadu jej zástancov.
Pre lepšie pochopenie evolúcie si prečítajte kapitolu „Jednoduchá matematika evolúcie“ v tomto dokumente (v slovenčine). Mimochodom je tam toho oveľa viac zaujímavého a odborného ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Najlepšie, čo som kedy čítal:

A prajem pekný deň.

Stoura
Stoura

pro Martin:
Existují už země, kde se podařilo zákaz evoluční teorie ve školství dotáhnout prakticky do konce. Nejdále je v tomto směru Saúdstá Arábie (úplný zákaz na základních i středních školách, s výjimkou krátké odsuzující zmínky o Darwinovi v nejvyšším ročníku). Turecko v loňském roce také přepsalo středoškolské učebnice, aby z nich evoluci vymýtilo.

Martin
Martin

Přesně tak! Nemohu než souhlasit, že evolucionismus není věda, ale náboženský směr. A jsem proti tomu, aby se tento metafyzický dějepis povinně vyučoval na školách na úkor řádného učiva!

jhk - vlasta
jhk - vlasta

A na to navazuje volně zase jiný článek….. http://www.epochtimes.cz/2013110621693/Dokazali-jsme-existenci-Boha-tvrdi-nemecti-vedci.html a další…..

jhk - vlasta
jhk - vlasta

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ontologick%C3%BD_d%C5%AFkaz_existence_Boha

celkem zajímavé pohledy. Možná že to dokonce někdo ještě nezná – i když……..?

Václav Dostál

Popper toho řekl více. Formulace „co řekl DOOPRAVDY“ má asi zpochybnit citát v posledním bodu. Jenže http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1184908895 uvádí:
„Popper také selhal … V knize Věčné hledání na str. 160 píše: „Došel jsem k závěru, že darwinismus není ověřitelná vědecká teorie, ale metafyzický výzkumný program.“ Na str. 164: „Metafyzická proto, že není ověřitelná.“

vitas
vitas

Zdravím,

třeba někdo bude chtít vědět co doopravdy Popper řekl o evoluci.

S pozdravem

vitas
@;;