15-questions

15 otázek pro evolucionisty

pavelkabrt Fakta pro stvoření, Knihy a brožury 13 Koment.

Poznámka redakce: Články na webu kreacionismus.cz jsou vydávány bez přestávky od roku 2003. Občas publikujeme z našeho archivu některé starší, ale zajímavé články, jako je právě tento. Pro získání nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku prohlédli ještě sekci „Články podle témat“.

Jen se evolucionistů ptejte!

(Z creation.com/images/pdfs/flyers přeložil M. T. – 6/2012)

 

15 otazek pro evolucionistyBrožura ke stažení v češtině (PDF): 15 Otázek pro evolucionisty

Tuto brožuru připravila společnost Creation Ministries International (CMI) a zdarma zpřístupnila jednotlivým lidem i církvím, které chtějí pomoci šířit povědomí o těchto velmi cenzurovaných informacích.

Kontakt: creation.com/contactus

CMI má kanceláře v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jihoafrické republice, USA a Velké Británii.

1. JAK VZNIKL ŽIVOT?

Profesor-evolucionista Paul Davies připustil, „Nikdo neví, jak se směs neživých chemikálií spontánně zorganizovala v první živou buňku“. Andrew Knoll, profesor biologie z Harvardu, řekl, „opravdu nevíme, jak na téhle planetě vznikl život“. Nejmenší buňka obsahuje několik set proteinů. A i kdybychom využili veškeré atomy ve vesmíru v pokusech se všemi správnými aminokyselinami jsoucími k dispozici pro všechny možné molekulární vibrace za celé předpokládané evoluční stáří vesmíru, nevytvořil by se ani jeden funkční protein průměrné velikosti. Takže jak vznikl život se stovkami proteinů pouze z chemikálií, bez inteligentního plánu? Creation.com/origin

2. JAK VZNIKL KÓD DNA?

Kód je sofistikovanou jazykovou soustavou s písmeny a slovy, ve které není smysl slov závislý na chemických vlastnostech písmen – právě tak, jako informace na téhle stránce není produktem chemických vlastností inkoustu (či pixelů na obrazovce). Který další kódovací systém existuje bez inteligentního plánu? Jak vznikl kód DNA, aniž by byl stvořen? Creation.com/code

3. JAK MOHLY MUTACE – NÁHODNÉ CHYBY PŘI KOPÍROVÁNÍ (VYMĚNĚNÁ „PÍSMENA“ V DNA, PÍSMENA VYPUŠTĚNA ČI PŘIDÁNA, ZDVOJENÉ GENY, CHROMOZOMOVÉ INVERZE ATD.) – VYTVOŘIT TO OBROVSKÉ KVANTUM INFORMACÍ V DNA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ?

Jak mohly takové chyby vytvořit 3 miliardy písmen informací DNA potřebných k proměně mikroba v mikrobiologa? Existují totiž nejen informace o tom, jak vytvořit proteiny, nýbrž i o tom, jak kontrolovat jejich využití – do značné míry jako u kuchařky, která obsahuje nejen seznam potřebných ingrediencí, nýbrž i návod, jak a kdy je použít. Jedno bez druhého nemá smysl. Viz creation.com/meta-information. O mutacích se ví, že mají zhoubné účinky, včetně toho, že způsobují přes 1000 lidských nemocí jako třeba hemofilii. Jen vzácně jsou pak pro organizmus přínosem. Avšak jak lze jen díky zamíchání existující DNA vytvořit novou biochemickou dráhu či nanostroje s mnoha součástkami, tedy uskutečnit evoluci „od šlemu až k tobě“? Např., jak vznikl 32dílný otáčivý motor, jakým je syntáza ATP (která produkuje dodávky energie, ATP pro celý živý svět) či roboty jako je kinesin („pošťák“ doručující balíčky uvnitř buněk)? Creation.com/train

4. PROČ JE PŘÍRODNÍ VÝBĚR, MECHANIZMUS PŮVODNĚ OBJEVENÝ KREACIONISTY, VYDÁVÁN ZA „EVOLUCI“, JAKO BY VYSVĚTLOVAL PŮVOD DIVERZITY ŽIVOTA?

Je to totiž a priori třídicí proces (vybírající z již existujících informací), takže nejde o proces tvořivý. Může vysvětlovat přežití nejzdatnějšího (proč jisté geny zvýhodňují tvora v určitém prostředí), ale nikoli původ onoho nejzdatnějšího (kde se tu geny a tvorové vůbec vzali). Smrt jedinců nepřizpůsobených prostředí a přežití těch, kteří jsou na ně připraveni, nevysvětluje původ znaků, které umožňují organizmu tuhle adaptaci. Např., jak vysvětlují malé změny růstu a zakrňování pěnkavích zobáčků původ těchto zobáčků či samotných pěnkav? Jak vysvětlí přírodní výběr evoluci od od šlemu až k tobě? Creation.com/defining-terms

5. JAK VZNIKLY NOVÉ BIOCHEMICKÉ DRÁHY, KTERÉ VYŽADUJÍ NAVAZUJÍCÍ SPOLUPRÁCI CELÉ ŘADY ENZYMŮ?

Všechny dráhy i nanostroje vyžadují četné proteinové/enzymové složky k tomu, aby mohly fungovat. Jak vytvořily šťastné náhody byť i jen jednu ze zmíněných složek, neřkuli 10 či 20 či 30+ najednou, často v pevné naprogramované sekvenci? Evoluční biochemik Franklin Harold napsal, „musíme připustit, že v současné době nemáme žádné podrobné darwinovské vysvětlení evoluce pro žádnou biochemickou či buněčnou soustavu, pouze celou řadu blouznivých spekulací“. Creation.com/motor (včetně animace)

6. ŽIVÉ ORGANIZMY SE JEVÍ JAKO NAPLÁNOVANÉ, JAK TEDY EVOLUCIONISTÉ VĚDÍ, ŽE NAPLÁNOVÁNY NEBYLY?

Richard Dawkins napsal, „biologie je studium komplikovaných organizmů, které působí dojmem, jako kdyby byly za určitým účelem naplánovány“. A Francis Crick, spoluobjevitel dvoušroubovicové struktury DNA, napsal, „Biologové musí mít neustále na mysli skutečnost, že to, co vidí, nebylo naplánováno, nýbrž že se to zřejmě vyvinulo“. Problémem pro evolucionisty je, že na živých organizmech pozorujeme příliš mnoho designu. Kdo má něco proti tomu, řekne-li archeolog, že keramika svědčí o tom, že ji vytvořil člověk? Připíše-li však někdo design živých organizmů designérovi, pak to přijatelné není. Proč by se měla věda omezovat na materiální příčiny a ignorovat příčiny logické? Creation.com/design_legit

7. JAK VZNIKL MNOHOBUNĚČNÝ ŽIVOT?

Jak se buňky zaměřené pouze na své vlastní přežívání „naučily“ spolupracovat a specializovat se (včetně osvojení si naprogramované buněčné smrti), aby tak vytvořily složité rostliny a zvířata? Creation.com/multicellularity

8. JAK VZNIKLA POHLAVÍ?

Bezpohlavní rozmnožování vede k dvojnásobně většímu reprodukčnímu úspěchu („zdatnosti“) při využití týchž zdrojů, než rozmnožování pohlavní, takže jak mohlo vůbec pohlavní rozmnožování přinést organizmům dostatek výhod na to, aby si ho vybraly? A jak mohla pouhá fyzika a chemie vynalézt vzájemně závislé orgány potřebné zároveň v tutéž chvíli (neinteligentní procesy neumějí naplánovat budoucí koordinaci samčích a samičích orgánů). Creation.com/evosex

9. PROČ CHYBĚJÍ (OČEKÁVANÉ) NESČETNÉ MILIONY PŘECHODNÝCH FOSILIÍ?

Darwin tenhle problém zaznamenal – a on přetrvává i nadále. Evoluční rodokmeny v učebnicích jsou založeny na představách, nikoli na fosilních důkazech. Slavný paleontolog z Harvardu (a evolucionista) Stephen Jay Gould napsal, „Stále přetrvává mimořádná vzácnost přechodných forem ve fosilním záznamu – jako obchodní tajemství paleontologie.“ I další evolucionističtí odborníci na fosilie tento problém připouštějí. Creation.com/pattquote

10. JAK TO, ŽE „ŽIVÉ FOSILIE“ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNÉ PO ÚDAJNÉ STOVKY MILIONŮ LET, KDYŽ ZA STEJNOU DOBU ZMĚNILA EVOLUCE ČERVY V LIDI?

Profesor Gould napsal, „přetrvávání stability u některých druhů musíme považovat za velký problém evoluce.“ Creation.com/living_fossils

11. JAK VYTVOŘILY SLEPÉ CHEMIKÁLIE MYSL/INTELIGENCI, SMYSL, ALTRUIZMUS A MORÁLKU?

Pakliže se všechno vyvinulo, a my jsme si Boha vymysleli, jak to učí evolucionisté, jaký účel či smysl má potom lidský život? Měl by se studentům v hodinách přírodních věd vykládat nihilizmus (život nemá smysl)? Creation.com/chesterton

12. PROČ SE TOLERUJE EVOLUČNÍ „MYTOLOGIE“?

Evolucionisté užívají často pružné bájesloví, aby „vysvětlili“ pozorování, která odporují evoluční teorii. Americký akademik Dr Philip Skell napsal, „darwinistické výklady jsou často příliš ohebné: přírodní výběr způsobuje, že jsou lidé sobečtí a agresivní – kromě případů, kdy z nich udělá lidi altruistické a mírumilovné. Nebo: přírodní výběr vede ke vzniku sexuálních úderníků, kteří dychtivě šíří své símě – kromě případů, kdy preferuje muže, kteří jsou věrnými ochránci a starají se pečlivě o rodinu. Je-li výklad tak obojaký, že umí vysvětlit jakékoli chování, je obtížné pokusně ho ověřit, natož ho použít jako katalyzátor vědeckého bádání.“ Creation.com/sexstories

13. KDE JSOU PŘEVRATNÉ VĚDECKÉ OBJEVY, ZA KTERÉ VDĚČÍME EVOLUCI?

Dr Marc Kirschner, katedra systémové biologie, lékařská fakulta Harvardovy univerzity, konstatoval: „Ve skutečnosti pracovala v uplynulých 100 letech téměř veškerá biologie nezávisle na evoluci, ovšem kromě samotné evoluční biologie samozřejmě. Ale molekulární biologie, biochemie ani fyziologie nevzaly vůbec evoluci na vědomí.“ Dr Skell napsal, „Základní znalostní výbavu lékařů, veterinářů i farmářů tvoří naše poznatky o tom, jak organizmy konkrétně fungují, nikoli spekulace o tom, jak asi před mnoha miliony let vznikly…“ Evoluce ve skutečnosti lékařský výzkum brzdí. Pak se ale nabízí otázka, proč učí školy i univerzity evoluci tak dogmaticky, a ubírají tím čas výuce experimentální biologii, která přináší lidstvu tolik dobrého? Creation.com/science#relevance

14. VĚDA PŘEDSTAVUJE EXPERIMENTOVÁNÍ, ABY SE TAK ZJISTILO, JAK VĚCI FUNGUJÍ, JAK SE CHOVAJÍ. PROČ SE UČÍ EVOLUCE, TEORIE O HISTORII, JAKO BY ŠLO O TU SAMOU EXPERIMENTÁLNÍ VĚDU?

Nemůžete dělat pokusy s tím, či dokonce pozorovat to, co se událo v minulosti. Když se zeptali Richard Dawkinse, zda evoluci někdo pozoroval, odpověděl: „Evoluce je pozorována, akorát ne v době, kdy k ní dochází.“ Creation.com/notscience#distinction

15. PROČ SE PSEUDONÁBOŽENSKÉ UČENÍ A DOGMATICKÝ VĚROUČNÝ SYSTÉM, NESCHOPNÝ PŘEDLOŽIT DŮKAZY, VYUČUJE V HODINÁCH PŘÍRODNÍCH VĚD?

Karl Popper, slavný filozof vědy, řekl, „Darwinizmus není ověřitelnou vědeckou teorií, nýbrž metafyzickým (náboženským) výzkumným programem…“ Michael Ruse, evolucionistický filozof vědy, připustil, že „Evoluce je náboženství. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.“ Je-li „vyučování náboženství v hodinách přírodních věd zakázáno“, proč se potom učí evoluce? Creation.com/evo-religious, Creation.com/notscience

Příloha Velikost
15 Otázek pro evolucionisty (PDF) 3 MB

13
Komentujte

Please Přihlásit to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
BiostrojStouraMartinjhk - vlastaVáclav Dostál Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Biostroj.

Nemám důvod na ty otázky odpovídat. Až ten důvod uvidím, zapracuji na tom, abych mohl na ty otázky správně odpovědět.

Mě teď zajímali mravenci, kteří si postupem času vytvořili strategii, která je s pravděpodobností blížící se 100 procentům – vdy dovede na místo s potravou, přičemž při cestě za ní prožívají různé – i podivuhodné chvíle.

Biostroj
Biostroj

RE: – jkh – vlasta Bůh je právě ona „vyšší“ úroveň. Pokud tomu ale tak není – pak je onen člověk tedy „níže“. Vlasta to je tvoja stupnica. Štatisticky majú ľudia s vyšším IQ dendenciu byť ateistami. Nuž to by som mohol otestovať… Vlasta, chcem otestovať tvoje IQ, prípadne tvoju schopnosť vzdávania sa chýb. Dám ti 3 pravdepodobnostné úlohy, s ktorými však zvyknú mať ľudia problém. Ak uspeješ uznám, že si bystrý. 1.) Žena ti povie, že má 2 deti. Opýtaš sa jej: „Je aspoň jedno z nich chlapec?“ Žena… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Eliezer Yudkowsky je špičkový racionalista a teoretik, vývojár UI a aj keď je to len argument ad autority, mali by ste si uvedomiť je jeho úroveň je už niekde inde; omnoho vyššie

– pokud tomu tak skutečně je – neměl by mít problém s existencí Boha. Bůh je právě ona „vyšší“ úroveň. Pokud tomu ale tak není – pak je onen člověk tedy „níže“.

Biostroj
Biostroj

RE: — jhk – vlasta Yudkowsky chcel vyjadriť, že až potom, čo zlepšíš svoje názory vidíš, aký si bol predtým hlúpy. Nemusí to nutne znamenať, že si „prešiel na druhú správnu stranu“, ale povedzme to, že v svojich starých úvahách vidíš ako by sa dali zlepšiť, kde si robil chyby. Nikto učený z neba nespadol a či tvoje poznatky rastú zistíš práve tak, že sa zväčšuje priepasť medzi tvojimi starými a súčasnými teóriami. Prečítaj si hlavne: Články o Evolúcii, začínajú stranou 238 Absolútna autorita, strana 111 12 cností rozumnosti, strana… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Dle mého je těch příležitostí ke změně svého pohledu na evoluci dost a dost – a každým dnem ony příležitosti a možnosti přibývají – přesto všechno se evolucionista zuby nehty drží této pochybné teorie – jen aby nemusel připustit ať už ID, nebo snad možnost, že pro existenci Boha – svědčí všechny skutečnosti, kterých okolo nás jsou nepočítaně.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Biostroj Joj je ten zvuk, ktorý vydávame, keď zlepšíme svoje názory a stratégie; takže obzrieť sa do minulosti a nevidieť na tom, čo ste urobili, nič nesprávne, znamená, že ste sa odvtedy nič nenaučili ani nezmenili svoj názor. – já to vidím dost naopak. Když čtu zpětně co všechno jsem napsal ve svých příspěvcích – někdy ani tomu ani nemohu uvěřit, že jsem to psal já. Myslím to v tom dobrém slova smyslu – říkám si – tenkrát jsem to psal fakt dobře – dneska už bych to… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Ak chcete byť objektívny, mali by ste čítať o evolúcií aj z pohľadu jej zástancov.
Pre lepšie pochopenie evolúcie si prečítajte kapitolu „Jednoduchá matematika evolúcie“ v tomto dokumente (v slovenčine). Mimochodom je tam toho oveľa viac zaujímavého a odborného ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Najlepšie, čo som kedy čítal:

A prajem pekný deň.

Stoura
Stoura

pro Martin:
Existují už země, kde se podařilo zákaz evoluční teorie ve školství dotáhnout prakticky do konce. Nejdále je v tomto směru Saúdstá Arábie (úplný zákaz na základních i středních školách, s výjimkou krátké odsuzující zmínky o Darwinovi v nejvyšším ročníku). Turecko v loňském roce také přepsalo středoškolské učebnice, aby z nich evoluci vymýtilo.

Martin
Martin

Přesně tak! Nemohu než souhlasit, že evolucionismus není věda, ale náboženský směr. A jsem proti tomu, aby se tento metafyzický dějepis povinně vyučoval na školách na úkor řádného učiva!

jhk - vlasta
jhk - vlasta

A na to navazuje volně zase jiný článek….. http://www.epochtimes.cz/2013110621693/Dokazali-jsme-existenci-Boha-tvrdi-nemecti-vedci.html a další…..

jhk - vlasta
jhk - vlasta

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ontologick%C3%BD_d%C5%AFkaz_existence_Boha

celkem zajímavé pohledy. Možná že to dokonce někdo ještě nezná – i když……..?

Václav Dostál
Václav Dostál

Popper toho řekl více. Formulace „co řekl DOOPRAVDY“ má asi zpochybnit citát v posledním bodu. Jenže http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1184908895 uvádí:
„Popper také selhal … V knize Věčné hledání na str. 160 píše: „Došel jsem k závěru, že darwinismus není ověřitelná vědecká teorie, ale metafyzický výzkumný program.“ Na str. 164: „Metafyzická proto, že není ověřitelná.“

vitas
vitas

Zdravím,

třeba někdo bude chtít vědět co doopravdy Popper řekl o evoluci.

S pozdravem

vitas
@;;